Copy
Hent nyhedsbrevet i opslagstavle-format her
View this email in your browser

Travlt forår i luften

Projekterne spirer med lynets hast i RUS! Et Folkemøde nærmer sig, en autorisationslov skal ændres, uddannelser skal sammenlægges, udbud skal kvalitetsløftes, og sådan kan vi blive ved...

En fællesnævner for vores projekter er, at de kræver politisk opbakning for at kunne lykkes. Vi arbejder derfor også med at plante frø, der kan spire i politikernes og andre sundhedsfaglige kollegers bevidsthed om RUS og vores udviklingsprojekter.
Læs om det og meget andet i RUS' forårsnyhedsbrev.
NYT FRA SEKRETARIATET
RUS på Folkemødet
Ligesom sidste år stiller RUS med en stand på årets Folkemøde, hvor temaet bliver oplysning om ambulancepersonalets kompetencer og regionale forskelle i behandlingstilbud.

Lørdag formiddag under Folkemødet vil vi i Meningsministeriet afholde en debat om kvalitet og innovation i ambulance-udbud, hvor vi satser på et bredt funderet debatpanel bestående af forskere, præhospitale ledere, læger og ikke mindst politikere.


Forud for Folkemødet vil Berlingske bringe en artikel om debatten og temaet i et særligt Folkemøde-tillæg.
Politisk papir
Som del af RUS’ arbejde med at få andre organisationers og ikke mindst politikernes opmærksomhed, har vi lavet et skriv om nogle af de udfordringer, vi ser for ambulancefaget, og hvordan vi kan tage udfordringerne op på en konstruktiv måde.
 
For jer, der følger med i RUS’ arbejde, er indholdet i teksten velkendt læsning. Men for politikerne og mange sundhedsfaglige kolleger er mange af emnerne og problematikkerne ukendte.
NYT FRA REFERENCEGRUPPERNE
I RUS vil vi gerne være i tæt kontakt med jer reddere. Derfor har vi fire referencegrupper - en for hvert fag - som skal fodre os med viden og erfaringer ude fra virkeligheden.
Herunder kan I læse seneste nyt fra de fire grupper:

 
Auto-referencegruppen havde sit sidste møde i december, hvor vi bl.a. drøftede køre- og hviletidsbestemmelser og konsekvenserne af den nye bekendtgørelse om slæbning af køretøjer (BEK nr 485 af 25/5/2016.
  • Er du interesseret i at være med til at udvikle assistanceområdet? Så kontakt Morten Andersen på moa@falck.dk.

Sygetransport-referencegruppen mødtes sidst i januar, hvor vi bl.a. drøftede regionale forskelle og blev enige om at arbejde for højnelse af ST-uddannelsen, så ST-redderne er klædt på til at møde fremtidens forventninger.
  • Er du interesseret i at være med til at udvikle sygetransportområdet? Så kontakt Nille Aaby på nille.aaby@3f.dk.
Brand-referencegruppen havde sit første møde i januar, hvor vi blev enige om, at vi vil arbejde på at udvikle brandområdet i forhold til uddannelse, motion og sundhed, udstyr og ikke mindst kræftbekæmpelse. Gruppen holder møde igen den 10. maj.
  • Brand-referencegruppen er fyldt op og har ikke brug for flere medlemmer.
Ambulance-referencegruppen har afholdt workshop i Kolding i begyndelse af marts, hvor vi bl.a. arbejdede med sammenlægningen af ambulanceuddannelserne, etik i ambulancefaget og markedsføring af ambulancepersonalets kompetencer.
  • Ambulance-referencegruppen er fyldt op og har ikke brug for flere medlemmer.
IGANGVÆRENDE PROJEKTER
Projekter, der kører pt. i RUS' regi:
Projekt Udbud

KORA er gået i gang med at indsamle materiale til rapporten om kvalitet og innovation i Udbud og har bl.a. afholdt fokusgruppeinterview med ambulancefolk i både Øst- og Vestdanmark.
 
I forhold til den politiske del af projektet har vi møder i kalenderen med bl.a. Jens Stenbæk, Anders Kühnau og Stephanie Lohse over foråret.
Læs mere om RUS' generelle arbejde med at påvirke udbud
Projekt Uddannelse
Arbejdet med sammenlægningen af assistent- og behandleruddannelsen i TURs brancheudvalg er i gang.

RUS arbejder i den forbindelse på et holdningspapir om den langsigtede strategi for ambulanceuddannelser og kompetencer generelt.

 
Projekt Autorisation
Vi er i gang med at undersøge det politiske mulighedsrum for en autorisation af ambulancebehandlere.

Vi arbejder i den forbindelse med at lave en ”færdig pakke” til Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal indeholde et konkret forslag til autorisation for ambulancebehandlere og et sæt etiske retningslinjer.
Læs mere om vores autorisationsprojekt
KONTAKT
Har I spørgsmål til indholdet af nyhedsbrevet eller andre forespørgsler og idéer, er I velkomne til at kontakte sekretariatet:
Maja Kirketerp Broløs
Udvilingskonsulent
tlf: 88 92 03 24
maja.brolos@3f.dk
Nille Aaby
Udvilingskonsulent
tlf: 88 92 03 22
nille.aaby@3f.dk
RUS' APP

 

Redderquizzen 
- en sjov og simpel måde at opdatere sin viden og dyste mod kolleger og medstuderende.

Følg os
Følg os
Besøg website
Besøg website

Copyright © *|2016|* *|*, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Reddernes Udviklingssekretariat · Kampmannsgade 4 · copenhagen 1790 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp