Copy
Åbn og udskriv nyhedsbrev i 'papirformat' her
View this email in your browser

Inden 2016 går på hæld...

... skal I have en opdatering på, hvordan det går i jeres udviklingssekretariat.


I årets sidste nyhedsbrev sender vi jer en julehilsen og ser tilbage på året, der gik.
Derudover kan I læse om årets DEMC-konference, om seneste nyt i Projekt Udbud, Projekt Uddannelse og Projekt Autorisation, ligesom vi giver jer en status på arbejdet i de fire referencegrupper.

God julelæselyst!
NYT FRA SEKRETARIATET
RUS vil gerne benytte lejligheden til at takke alle vores samarbejdspartnere og følgere for et godt år og ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul.

I 2016 lagde vi frøene til mange nye spændende projekter, som vi vil arbejde videre med i det nye år. Vi har fået alle referencegrupperne op at stå og er godt i gang med at få omverdenen overbevist om behovet for en højere udbudskvalitet, og at ambulancereddere skal autoriseres. Det og meget andet vil vi fortsat arbejde for efter nytår.

Vi håber, I alle kommer godt ind i det nye år. Pas godt på jer selv og hinanden!

Julehilsner fra
Maja og Nille
NYT FRA REFERENCEGRUPPERNE
I RUS vil vi gerne være i tæt kontakt med jer reddere. Derfor har vi fire referencegrupper - en for hvert fag - som fodrer os med viden og erfaringer ude fra virkeligheden.

Seneste nyt fra de fire grupper:
Assistance-referencegruppen har afholdt møde den 19. december, hvor vi bl.a. diskuterede køre- og hviletidsregler og konsekvenserne af den nye bekendtgørelse om slæbning af køretøjer (BEK nr 485 af 25/05/2016).
  • Er du interesseret i at være med til at udvikle assistanceområdet? Så kontakt mødeleder Morten Andersen på moa@falck.dk.

Sygetransport-referencegruppen har afholdt sit første møde med Christina som mødeleder den 11. november, hvor vi bl.a. diskuterede muligheden for en revideret ST-uddannelse og ensretning af kompetencer på tværs af regionerne.
  • Er du interesseret i at være med til at udvikle sygetransportområdet? Så kontakt Christina Sigtenbjerggard på tr.christina114@gmail.com.
Brand-referencegruppen har sit første møde med Nille som mødeleder den 12. januar 2017, hvor vi bl.a. vil lægge en strategi for gruppens fremtidige arbejde.
  • Er du interesseret i at være med til at udvikle brandområdet? Så kontakt Nille Aaby på nille.aaby@3f.dk.
Ambulance-referencegruppen har afholdt møde den 15. december, hvor vi diskuterede udbuddenes påvirkning på ambulancereddernes hverdag og virke ude i driften. 
  • Ambulance-referencegruppen er fyldt op og har ikke brug for flere medlemmer.
IGANGVÆRENDE PROJEKTER
Projekter, der kører pt. i RUS' regi:

Projekt Udbud
Efter jul skyder vi for alvor Projekt Udbud i gang. Med udgangspunkt i de fem regioners udbudsmaterialer indleder vi et samarbejde med KORA for at undersøge effekterne af- og forskellene på udbuddene.

KORA skal gennemgå de fem regioners seneste udbudsmaterialer og undersøge, hvordan og hvorvidt
de enkelte udbud har medvirket til at sikre god kvalitet i opgaveløsningen.

Ud fra undersøgelsen vil KORA komme med konkrete anbefalinger til, hvad der kan gøres anderledes og med fordel kan betones i fremtidige udbudsprocesser.  
Med KORA-analysen i hånden skal vi rejse en debat blandt relevante politikere om konsekvenserne af den aktuelle udvikling i forbindelse med ambulanceudbuddene.

RUS har derfor indledt samarbejde med Lead Agency, som er et konsulenthus med mange års erfaring med politisk interessevaretagelse.

Sammen med Lead Agency vil RUS påvirke den politiske dagsorden over foråret i de fem regionsråd, så vi sikrer, at fremtidige udbud har fokus på kvalitet i forhold til eksempelvis uddannelse, arbejdsvilkår og innovation. 

Læs mere om vores holdning til udbud på vores hjemmeside.
Projekt Uddannelse

Undervisningsministeriet og Sundhedsministeriet har besluttet at sammenlægge ambulanceassistent- og behandleruddannelsen i en erhvervsuddannelse. Der er endnu ingen udmeldinger fra de to ministerier om rammer, økonomi eller indhold.

Derfor har RUS udgivet et holdningspapir, hvori vi kommer med en række anbefalinger til, hvordan uddannelsen bør sammensættes, så vi sikrer en fortsat praksisnær uddannelse af høj kvalitet.
 
Projekt Autorisation

Som I måske har opdaget, kæmper RUS for at få ambulancebehandlere autoriseret, da vi mener, det er afgørende for fagligheden, patientsikkerheden og et samlet sundhedsvæsen. Men vi har brug for politikernes opbakning, hvis projektet skal føres ud i livet. 

Derfor er vi gået sammen med Lead Agency om at analysere mulighedsrummet for en autorisation af ambulancebehandlere og lave en efterfølgende lobbyindsats.

Ambulancepersonalet er en af de få sundhedsfaglige professioner i Danmark, der ikke er autoriserede. Læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fodterapeuter, tandlæger og mange andre sundhedsfaglige professioner har en autorisation og anses som sundhedspersoner rent lovgivningsmæssigt.

At ambulancebehandlere ikke har en autorisation betyder eksempelvis, at tilsynsmyndigheden ikke kan anvende de reaktionsmuligheder ved faglig uforsvarlig adfærd, der ellers følger af en autorisationsordning. Det ser vi som en samfunds-mæssig udfordring, både ift. visionen om et samlet sundhedssystem, respekten for- og viden om ambulancereddernes faglighed og ikke mindst for patientsikkerheden.

Læs mere om vores holdning til autorisation på vores hjemmeside.
Hent jurist Ulla Hybels notat om de juridiske følger af en manglende autorisation.

Tak for en fantastisk konference!

Sidst i november afholdte vi dette års DEMC i samarbejde med DASEM og DAENA. Overskriften var akutmedicin hele vejen, og der var oplæg om alt fra erfaringer fra terrorangreb i Frankrig over lungeemboli som overset symptom til autorisation af ambulancebehandlere.

Konferencen gik over al forventning, og RUS vil gøre sit til, at succesen gentages med et DEMC8 i 2018.

I kan læse mere om DEMC'en på konferencens hjemmeside, hvor der også løbende uploades præsentationer fra oplæggene.
KONTAKT
Har I spørgsmål til indholdet af nyhedsbrevet eller andre forespørgsler og idéer, er I velkomne til at kontakte sekretariatet:
Maja Kirketerp Broløs
Udvilingskonsulent
tlf: 88 92 03 24
maja.brolos@3f.dk
Nille Aaby
Udvilingskonsulent
tlf: 88 92 03 22
nille.aaby@3f.dk
RUS' APP

 

Redderquizzen 
- en sjov og simpel måde at opdatere sin viden og dyste mod kolleger og medstuderende.

Følg os
Følg os
Besøg website
Besøg website

Copyright © *|2016|* *|*, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Reddernes Udviklingssekretariat · Kampmannsgade 4 · copenhagen 1790 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp