Copy
NYHETSBREV (DECEMBER)
BLODCANCERFÖRBUNDET
NYTT HEM ÅT FÖRBUNDSKANSLIET! 
Många månaders förberedelser utmynnade förra fredagen den 9e december i att Blodcancerförbundets kansli officiellt flyttade till nya lokaler. Hamngatan 15B heter förbundskansliets nuvarande adress, en flytt som skedde inom Sundbyberg från de tidigare lokalerna på Sturegatan 4A. En kort men betydelsefull flytt som fortfarande pågår och som sker tillsammans med patientorganisationen Tarm- uro- och stomiförbundet (ILCO). Även Nätverket mot cancer kommer att dela lokaler med oss framöver, och alla som önskar är varmt välkomna att hälsa på i början av 2017 när vi väl är installerade i vårt nya hem :) 

För det är en hel del jobb att byta lokaler samtidigt som man förväntas att fortsätta sin verksamhet precis som vanligt! Trots detta håller vi oss i allra högsta grad både flytande och aktiva. I dagsläget är det många möten på gång med våra samarbetspartners inför 2017, ett år som börjar ta form på allvar och som vid en första anblick ser väldigt spännande ut. Förutom de officiella aktiviteterna som går att läsa mer om i kalendern till höger planeras det bland annat för en temadag om blodcancerbehandling samt för en föreläsningsserie vad gäller kronisk blodcancer. Och tidigare idag arrangerade vi dessutom årets sista temadag i och med "Skandinavisk Waldenströms-Träff" den 15e december...


NOVEMBER 

Blodcancerförbundet är stolta över vår stödpersonsverksamhet. Vi är därför också mycket nöjda över att det under hösten har avverkats två utbildningstillfällen med en ny skara engagerade stödpersoner som följd. Dessa utbildningar har skett i Umeå respektive Stockholm och fokus har legat på att få fler intresserade till de diagnoser vi i nuläget bara har ett fåtal stödpersoner inom. Det är en utmaning att få tag på villiga kandidater till de mer ovanliga diagnoser vi som förbund representerar. Vi håller följaktligen kontinuerligt ögonen öppna för fler stödpersoner inom bland annat Akut Lymfatisk Leukemi (ALL), Mantelcellslymfom (MCL), Aplastisk Anemi och Essentiellt Trombocytemi (ET). 

-   Ge en julgåva 
-   Ny skara stödpersoner
-   Internationellt Expertmöte Myelom

Under sluttampen av månaden offentliggjorde Blodcancerförbundet årets andra temadag för 2017 i och med "Internationellt Expertmöte Myelom" den 18e mars. Ett namn att leva upp till, men det anser vi oss å andra sidan ha belägg för. Välrenommerade amerikanske läkaren/forskaren Dr. Rafat Abonour från Indiana University i Indiannapolis kommer nämligen att få sällskap av svenska myelomexperten Hareth Nahi dagen till ära, som förhoppningsvis kommer att innehålla gott om intressanta och givande diskussioner med patientens bästa i fokus. 


DECEMBER 
I den virtuella världen har december månad främst handlat om att visa upp Blodcancerförbundets verksamhet och belysa det vi gör för våra medlemmar på kontinuerlig basis. Alla som önskar är varmt välkomna att följa vår virtuella adventskalender på hashtaggen #AdventskalenderBLCF2016 som går att hitta på Facebook och Twitter. Bortom tangentbordet har Blodcancerförbundet även närvarat på “Global Summit” i San Diego: en årlig konferens om lymfom som arrangeras (och betalas av) den internationella organisationen Lymphoma Coalition. Ronald van Veen, ordförande i förbundets lokalförening i Västsverige och själv lymfompatient, deltog under två intensiva och lärorika dagar i USA som han kommer att skriva om i 2017 års första utgåva av medlemstidningen Haema. 

-   Nytt blogginlägg: "TACK till alla er"
-   Global Summit i San Diego (Lucka nr. 6)
-   Nya lokaler för Förbundskansliet (lucka nr. 9)

Apropå Haema så väntas årets sista nummer att dimpa ner i diverse brevlådor runtom i landet dessa dagar. Temat för utgåvan ifråga är "Temadagar", vilket kändes passande med tanke på de många föreläsningsdagar som Blodcancerförbundet har arrangerat under hösten. Den sista av dessa uppskattade aktiviteter anordnades senast idag den 15/12 tillsammans med norska Blodkreftforeningen och danska LyLe. "Skandinavisk Waldenströms-Träff" lockade drygt 40 patienter och närstående med en koppling till "Waldenströms". På det hela taget ett mycket lyckat arrangemang som bland annat lett till att en skandinavisk falang under International Waldenstrom's Macroglobulinemia Foundation (IWMF) skapats. 


ANDRA NYHETER 
Den stora snackisen inom blodcancerområdet den senaste tiden har varit den årliga ASH-kongressen i USA. Det är den amerikanska organisationen för hematologer, American Society of Hematology, som står bakom arrangemanget ifråga. Den 3e till 6e december deltog drygt 20 000 yrkesutövare inom hematologin från hela världen på ASH-kongressen. En god del av dessa kom från Sverige och kunde åka tack vare medel från Blodcancerfonden. 

Till syvende och sist vill Blodcancerförbundet önska alla läsare av detta nyhetsbrev en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Gör gärna en osjälvisk gärning högtiden till ära och ge blod då det råder akut brist på blod i stora delar av landet inför julen. Och vet ni inte vad man ger till en "som har allt", går det alldeles utmärkt att ge bort en julgåva till förmån för Blodcancerfonden i julklapp! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Blodcancerförbundet 


16/12 
Haema - "Temadagar"
(Medlemstidning)


25/2
Sverigedagen MPN 2.0
(Myeloproliferativa Neoplasier)


18/3
Int. Expertmöte Myelom
(Myelom)


Våren 2017
Stödmöte ALL
(Akut Lymfatisk Leukemi)
 

BLODCANCERFÖRBUNDET
Blodcancerförbundet är en ideell organisation till för dem påverkade av blodcancer eller allvarlig blodsjukdom. Vi riktar oss till dig som själv är drabbad, närstående samt personal verksamma inom vuxenhematologin i Sverige. 

Som medlem hos oss på Blodcancerförbundet (via en av våra 14 lokala föreningar) får du bland annat; 
 
- Medlemstidningen Haema
- Tillgång till stödperson 
- Fri access till temadagar
- Chans att själv påverka 

Ju fler medlemmar vi är desto större är möjligheterna för oss att influera landets politiker & beslutsfattare inom vården. Dessutom får vi större ekonomiska muskler för att på så vis kunna arrangera ännu fler/bättre medlemsaktiviteter.

För dig som inte är medlem i Blodcancerförbundet, så har vi på förbundet listat 10 goda skäl till medlemskap som du gärna får kika på. Ju fler vi är, desto starkare är vi! 
 
Hemsida
Facebook
Twitter
YouTube
E-post
"FÖR KUNSKAP & LIVSKRAFT"

Avprenumerera på detta nyhetsbrev