Copy
NYHETSBREV (FEBRUARI)
BLODCANCERFÖRBUNDET
EN SPÄNNANDE VÅR STUNDAR!
Vissa månader går fortare än andra, och ibland stämmer det slitna uttrycket "tiden flyger fram". Det trettiotal dagar som passerat sedan förra nyhetsbrevet är ett klockrent exempel på just detta. Som sig bör har alltså tempot så sakteliga ökat runt Blodcancerförbundets verksamhet, lyckligtvis först efter att personalen på förbundskansliet fått det riktigt hemtrevligt i de nya lokalerna på Hamngatan 15B i Sundbyberg. Vi har sedan förra nyhetsbrevet gavs ut även hunnit slutföra uppdateringarna på vår hemsida i och med färdigställandet av underfliken "Att hantera stress", gjort en grundlig inventering av förbundets uppskattade stödpersonsverksamhet, offentliggjort två nya arrangemang och bytt ut både tryckeri/layoutare vad avser vår medlemstidning Haema. 

Blodcancerförbundet har även fortsatt planeringen av en aktivitet med mycket stor potential att sprida kunskap i hela landet. Om allting vill sig väl kommer Blodcancerförbundets landsomfattande informationssatsning om kronisk blodcancer - Projekt Kronisk Blodcancer - att gå av stapeln i samband med blodcancermånaden september. Sex separata föreläsningsdagar i de sex respektive RCC-regionerna är idén bakom projektet vars syfte är att öka kännedomen om kronisk blodcancer bland patienter, närstående och gemene man i Sverige. Det kommer dock krävas en del praktisk hjälp förutom själva PR-arbetet, men lyckligtvis har vi våra lokala föreningsrepresentanter som lovat att hjälpa till. Ni är toppen :)  
 
JANUARI 
I januari offentliggjorde Blodcancerförbundet två arrangemang för våren 2017. Det första av dessa - Steg för steg mot en bättre vård - kommer att ske den 17e mars i samarbete med Dagens Medicin. Ett intressepolitiskt seminarium med temat "kombinationsbehandling", som i förlängningen även berör frågor som hur vi kan göra dyra läkemedel inom blodcancerområdet tillgängliga för alla patienter. En utmaning då det snart är valtider och väljarna hellre hör talas om besparingar än kostnadsökningar av politiker, även om dessa kan leda till minskade kostnader på sikt. Men det är långt ifrån självklart att våra beslutsfattare tänker så när det närmar sig val, varpå de kan behöva påminnas om viktiga faktorer som betydelsen av livskvalitet även för dem som är lite äldre och kroniskt sjuka!  Den andra aktiviteten som blivit klar sedan förra nyhetsbrevet är Temadag Behandling, ett medlemsmöte om behandling av allvarlig blodsjukdom. Dagen ifråga kommer att arrangeras den 22a april . På programmet står föreläsningar av välrenommerade namn om intressanta och relevanta ämnen som immunterapi och biverkningar av behandling. Vi ser fram emot att kunna arrangera en temadag vars innehåll spänner sig över en majoritet av de diagnoser vi som förbundet representerar. Dessutom är Blodcancerförbundet väldigt stolta över både program och föreläsare och uppmanar alla med ett intresse av blodcancer att anmäla sig här
 
FEBRUARI
Redan nästa lördag är det dags för årets första temadag i och med Sverigedagen MPN 2.0 som arrangeras på hotell Sheraton i Stockholm ett stenkast från T-Centralen. I vanlig ordning centralt beläget för att kunna välkomna deltagare från hela landet till vår vackra huvudstad. Under dagen kommer de tre myeloproliferativa (MPN) sjukdomarna Myelofibros, Polycytemia Vera och Essentiell Trombocytemi att behandlas. Detta i tillägg till en programpunkt om e-hälsa. Det är i dagsläget bara ett fåtal platser kvar för den som vill anmäla sig till "MPN-Dagen" den 25e februari, något som går alldeles utmärkt att göra genom att klicka på den understrukna länken i början av detta stycke.  Blodcancerförbundet har under februari månad därtill så smått återupptagit vårt projekt kring Akut Lymfatisk Leukemi (ALL). I dagsläget ligger fokus på att få upp intresset för den aktivitet inom ALL vi planerar att offentliggöra under våren. Något vi bland annat kommer att göra via den slutna grupp på Facebook som Blodcancerförbundet varit med och skapat tillsammans med ALL-bloggerskan Hanna Bylund. Sprid gärna ordet om "Stödgrupp ALL", går att ta del av här. Alla dem berörda av ALL - må det vara som patient, överlevare, anhörig eller nära vän - får gärna ansluta sig till gruppen vars syfte är att stötta och hjälpa varandra.
 
ANDRA NYHETER  
Den fjärde februari inföll den årliga Världscancerdagen vilket uppmärksammades av Nätverket mot cancer, Blodcancerföreningen i Skaraborg och Blodsjukas Förening i Södra Sjukvårdsregionen. Tre lyckade aktiviteter som förhoppningsvis kan bidra till att belysa de många viktiga frågor som berör alla cancerpatienter. Det är trots allt mycket som förenar oss, en sanning även för blodsjuka fastän de enskilda diagnoserna kan skilja sig åt ganska väsentligt. Kolla bara på programmet till denna hematologikonferens som kommer att äga rum i mitten av maj och som arrangeras av Teknologisk Institut i samarbete med Blodcancerförbundet. Ett spännande program som många blodcancerdrabbade kan relatera till, och samtliga yrkesverksamma inom hematologin bör intresseras av.  Avslutningsvis tipsar Blodcancerförbundet gärna om de halsband i form av skyddsänglar som går att förbeställa via denna webbsida. 15 kronor per sålt halsband går oavkortat går till förmån för Blodcancerfonden vilket är den fond vi på förbundet disponerar över och som stöttar blodcancerforskning, omvårdnadsprojekt samt utbildning av vårdpersonal. Halsbanden finns i guld och silver och är om vi får säga det själva väldigt vackra. Dessutom är de unikt framtagna för Blodcancerfonden med god hjälp av förbundskansliets personal, som låter hälsa att det inte finns en snyggare kombination av färger än rött och svart. 

 
Med varma hälsningar,
 
Blodcancerförbundet

25/2
Sverigedagen MPN 2.0
(Myeloproliferativa Neoplasier)

17/3 
"Mot en bättre vård"
(Intressepolitiskt seminarium)

18/3
Int. Expertmöte Myelom
(Myelom)

20/3 
Haema nr. 1
(Medlemstidning)

22/4
Temadag Behandling
(Blodcancerbehandling)

BLODCANCERFÖRBUNDET
Blodcancerförbundet är en ideell organisation till för dem påverkade av blodcancer eller allvarlig blodsjukdom. Vi riktar oss till dig som själv är drabbad, närstående samt personal verksamma inom vuxenhematologin i Sverige. 

Som medlem hos oss på Blodcancerförbundet (via en av våra 14 lokala föreningar) får du bland annat; 
 
- Medlemstidningen Haema
- Tillgång till stödperson 
- Fri access till temadagar
- Chans att själv påverka 

Ju fler medlemmar vi är desto större är möjligheterna för oss att påverka landets politiker & beslutsfattare inom vården. Dessutom erhåller vi större ekonomiska muskler för att på så vis kunna arrangera ännu fler/bättre medlemsaktiviteter.

För dig som inte är medlem i Blodcancerförbundet, så har vi på förbundet listat 10 goda skäl till medlemskap som du gärna får kika på. Ju fler vi är, desto starkare är vi! 
 
Hemsida
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
"FÖR KUNSKAP & LIVSKRAFT"

Avprenumerera på detta nyhetsbrev