Copy
NYHETSBREV (OKTOBER)
BLODCANCERFÖRBUNDET
FULL RULLE PÅ FÖRBUNDET! 
Det har varit en intensiv höst på förbundskansliet vilket vi som jobbar på Blodcancerförbundet bara ser som odelat positivt. Möjligheten att få träffa dem vi faktiskt arbetar för är inte bara inspirerande, trevligt och motiverande, utan framförallt givande. Varje möte med en person påverkad av en utav de dussinet diagnoser vi som förbund representerar är en unik möjlighet att
lära sig. Kunskap som gör att vi kommer att kunna bli ännu bättre vad gäller att bedriva vår verksamhet. 

Att just skapa större värde åt våra medlemmar har varit i fokus på Blodcancerförbundet under hela 2016. Ett sätt att göra detta har varit att uppdatera vår hemsida, vilket vi har gjort kontinuerligt den senaste månaden. Områden som vi har tagit upp har varit fatigue, behandlingar, kliniska studier, närstående och cancerrehabilitering. Viktiga ämnen att belysa och sprida kunskap kring, vilket är ett av förbundets viktigaste mål. 


SEPTEMBER 2016 
Sedan det förra nyhetsbrevet gavs ut har Blodcancerförbundet hunnit avverka två stycken temadagar; bägge om kroniska leukemier. Den 24e september arrangerade vi på förbundet "Internationella KML-Dagen" i vackra Göteborg, där Kronisk Myeloisk Leukemi (KML) stod i fokus. Drygt 60 deltagare slöt upp under dagen som förutom två föreläsningar av lokala KML-experten Hans Wadenvik dessutom innehöll en mycket uppskattad föreläsning av KML-patienten Caroline Zettergren. 

Det som uppskattades mest av Carolines föreläsning var att hon delade med sig av sin historia kring hur det var att få barn trots en blodcancerdiagnos. Att öka kännedomen om hur det är att leva med en blodcancerdiagnos var också det huvudsakliga syftet med Blodcancerförbundets kampanj på Twitter: #attlevamedblodcancer. Tack vare kampanjen ökade antalet följare på nämnda sociala mediekanal med 40 %, och förhoppningsvis bidrog den även till att sprida väsentlig information till patienter, närstående/anhöriga och allmänheten. 

OKTOBER 2016 
Den 8e oktober arrangerade Blodcancerförbundet Nationella KLL-Dagen på hotell Sheraton i Stockholm. Blodcancerdiagnosen Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL) belystes under denna heldag, och runt hundra deltagare fick bland annat lyssna på överläkarna Mattias Mattsson (Akademiska Sjukhuset) samt Jeanette Lundin (Karolinska Universitetssjukhuset) föreläsa om KLL. Även Inga-Lill Lellky (ordförande i Cancerkompisar), Marie-Louise Lagheim (f.d. psykosocial sjuksköterska) och Cecilia Olsson (ordförande i Sjuksköterskor i Cancervård) talade under dagen. 


Helgen efter Nationella KLL-Dagen hade Blodcancerförbundet äran av att bjuda in samtliga ordföranden för våra fjorton lokalföreningar till en intressepolitisk workshop i Stockholm. Förbundsstyrelsen var också närvarande, och tillsammans diskuterade vi hur man bäst kan sprida våra intressepolitiska frågor i hela landet. Tillgänglighet till vården lyftes som en av våra kärnfrågor, tillsammans med tillgång till modern behandling.  Blodcancerförbundet har under oktober månad även hunnit med att dela ut pris för "Årets Avhandling" under fortbildningsdagarna för Svensk Förening för Hematologi (SFH). Panagiotis Baliakas mottog 10 000 kr från Blodcancerförbundet för dennes avhandling rörande KLL. Vi har under månaden även stärkt samarbetet med våra systerorganisationer i Skandinavien, och kommer att arrangera en temadag i Stockholm för dem påverkade av Waldenströms Makroglobulinemi tillsammans med norska Blodkreftforeningen och danska LyLe den 15e december.

Det känns väldigt roligt att även kunna uppmärksamma våra mindre diagnoser. Detta kommer vi också att göra i början av 2017 genom ett arrangemang rörande diagnosen Akut Lymfatisk Leukemi (ALL). Mer information om detta "stödmöte" går att ta del av till höger i kalendariet. Först ska vi dock avverka Upplysningsmöte Nedre Norrland i Östersund nu på lördag den 22a oktober som kommer att innehålla föreläsningar om allogen stamcellstransplantation samt myelom. ANDRA NYHETER
Inom blodcancerområdet överlag händer det saker även här. Frågan kring kombinationsbehandlingar fortsätter att vara en fråga som diskuteras intensivt, och som Blodcancerförbundet kommer att ta ett helhetsgrepp kring under våren 2017. Immunterapi är ett annat område som är intressant för oss, och även detta planerar vi på förbundet att belysa närmare nästa år. Dessutom syntes Lise-lott Eriksson i Expressen under månaden som gick, bara en sån sak! 
   


Med vänliga hälsningar, 

Blodcancerförbundet 22/10
Upplysningsmöte Nedre Norrland

(Myelom och Allogen Stamcellstransplantation)


15/12 
Haema - Tema Medlemsmöten
(Medlemstidning)


15/12
Skandinavisk Waldenströms-Träff
(Waldenströms Makroglobulinemi)


19/1
Stödmöte ALL
(Akut Lymfatisk Leukemi)
 

BLODCANCERFÖRBUNDET
Blodcancerförbundet är en ideell organisation till för dem påverkade av blodcancer eller allvarlig blodsjukdom. Vi riktar oss till dig som själv är drabbad, närstående samt personal verksamma inom vuxenhematologin i Sverige. 

Som medlem hos oss på Blodcancerförbundet (via en av våra 14 lokala föreningar) får du bland annat; 
 
- Medlemstidningen Haema
- Tillgång till stödperson 
- Fri access till temadagar
- Chans att själv påverka 

Ju fler medlemmar vi är desto större är möjligheterna för oss att influera landets politiker & beslutsfattare inom vården. Dessutom får vi större ekonomiska muskler för att på så vis kunna arrangera ännu fler/bättre medlemsaktiviteter.

För dig som inte är medlem i Blodcancerförbundet, så har vi på förbundet listat 10 goda skäl till medlemskap som du gärna får kika på. "The more the marrier"! 


 
Hemsida
Facebook
Twitter
YouTube
E-post
"FÖR KUNSKAP & LIVSKRAFT"

Avprenumerera på detta nyhetsbrev