Copy
NYHETSBREV (SEPTEMBER)
BLODCANCERFÖRBUNDET
BLODCANCERMÅNADEN SEPTEMBER!
Blodcancerförbundet befinner sig i årets mest intensiva period och har de senaste veckorna hunnit avverka tre större arrangemang. Vi har utöver detta släppt nya informationsfilmer på youtube, gett ut årets tredje utgåva av medlemstidningen Haema och även talat på Medborgarplatsen i samband med det "vårduppror" som ägde rum i hela Sverige den 4e september.

Dessutom driver vi för närvarande en upplysningskampanj på Twitter. Kampanjen #attlevamedblodcancer kommer att pågå under hela september, och har som syfte att ge en bild om hur det är att leva med en blod- eller blodcancersjukdom i dagens Sverige. Med andra ord är allting som det ska vara månaden till ära, som per dags dato har varit både givande och spännande. 


AUGUSTI 2016 
En stod del av augusti handlade om förberedelser inför årets största arrangemang, "Landsmöte Myelom", som ägde rum lördagen den 27e augusti i Stockholm. 180 nyfikna deltagare fick bland annat lyssna på myelomexperten Hareth Nahi, läkaren Olga Stromberg och universitetssjuksköterskan Jeanette Winterling tala om olika aspekter av myelom. En mycket lyckad och givande dag som förhoppningsvis uppskattades av alla närvarande deltagare! 

Augusti månad ägnades även åt att säkerställa att de många interna processer vi har dragit igång internt på förbundskansliet också fungerar som de ska. Förutom en nyöppnad webbutik samt ett större ansvar för vår medlemshantering, så går det numera att bli månadsgivare hos den fond Blodcancerförbundet disponerar över, d.v.s. Blodcancerfonden. Mycket pyssel att både få till stånd och se till att det fungerar, men kan det främja blodcancerforskningen så gör vi det så gärna :) 

SEPTEMBER 2016
Hur är det att leva med en blodcancerdiagnos i Sverige anno 2016? Och vad innebär egentligen begreppet "blodcancer"? Det är dessa två frågor Blodcancerförbundet försöker besvara genom vår ovan nämnda upplysningskampanj på Twitter, #attlevamedblodcancer. Kampanjen som pågår hela september månad uppdateras dagligen, och alla med ett intresse över att lära sig mer om det drygt dussinet diagnoser vi representerar är varmt välkomna att kika på denna i allra högsta grad levande sida.

Under september har vi i skrivande stund även arrangerat två separata event. Den 10e september gick Svenska MDS- & AML-Dagen av stapeln på Elite Stora Hotellet i centrala Örebro. De lokala läkarna Bertil Uggla och Bengt Rasmussen pratade om de två diagnoserna i fokus för dagen: Myelodysplastiskt Syndrom (MDS) och Akut Myeloisk Leukemi (AML). Drygt 50 deltagare trotsade det strålande vädret utomhus för att lära sig mer om sina respektive sjukdomar, samt för att utbyta värdefulla erfarenheter med andra i en liknande situation. 

I samband med Internationella Lymfomdagen några dagar senare bjöd Blodcancerförbundet istället in viktiga beslutsfattare och politiker inom vården för att diskutera framtidens blodcancervård med avstamp i Stockholm. Både blocken, RCC, SLL, LIF och Blodcancerförbundet var representerade för att tillsammans diskutera hur vi kan förbättra vården för Stockholms blodcancerpatienter. De insikter vi fick från dagen kommer att spridas vidare internt inom hela vår organisation i mitten av oktober, vilket känns väldigt spännande. Förhoppningsvis var detta bara första steget i en längre process som på sikt kan leda till att våra patienter får den vård de förtjänar! 

Under september kommer även Internationella KML-Dagen att arrangeras i Göteborg den 24/9, två dagar efter den "officiella" KML-dagen på internationell basis. Intresset har varit över förväntan, och hela 60 deltagare har anmält sig till arrangemanget nu på lördag. Fantastiskt roligt med tanke på att vi inte hade räknat med fler än 50 intresserade, och som tur var gick det att klämma in ytterligare 10 deltagare. Ni är alla hjärtligt till Göteborg den 24e september! 


ANDRA NYHETER
Det pågår för närvarande mycket spännande forskning inom blod- och blodcancerområdet. Hematologin är i allra högsta grad levande i dessa tider, vilket självklart är goda nyheter för oss på förbundet. Nu gäller det bara att se till att hälso- och sjukvården hänger med i utvecklingen, ett arbete som vi kommer att jobba kontinuerligt och intensivt med de kommande åren. För det finns fortfarande en enorm förbättringspotential, var så säkra... 
Avslutningsvis önskar Blodcancerförbundet alla våra medlemmar och intressenter en fortsatt trevlig månad. All kärlek till er som ger oss på förbundskansliet energi, kraft och mod att främja de blod- och blodcancersjukas sak. Det är NI som är våra hjältar, och vi blir dagligen påminda om hur fantastisk människan kan vara. Fortsätt inspirera oss bara genom att vara dem ni är :) 

 

Med vänliga hälsningar, 

Blodcancerförbundet 24/9
Internationella KML-Dagen

(Kronisk Myeloisk Leukemi)


8/10
Nationella KLL-Dagen

(Kronisk Lymfatisk Leukemi)


22/10
Upplysningsmöte Nedre Norrland

(Lymfom & Myelom)


15/12 
Haema - Tema Medlemsmöten
(Medlemstidning)

 

BLODCANCERFÖRBUNDET
Blodcancerförbundet är en ideell organisation till för dem påverkade av blodcancer eller allvarlig blodsjukdom. Vi riktar oss till dig som själv är drabbad, närstående samt personal verksamma inom vuxenhematologin i Sverige. 

Som medlem hos oss på Blodcancerförbundet (via en av våra 14 lokala föreningar) får du bland annat; 
 
- Medlemstidningen Haema
- Tillgång till stödperson 
- Fri access till temadagar
- Chans att själv påverka 

Ju fler medlemmar vi är desto större är möjligheterna för oss att influera landets politiker & beslutsfattare inom vården. Dessutom får vi större ekonomiska muskler för att på så vis kunna arrangera ännu fler/bättre medlemsaktiviteter.

För dig som inte är medlem i Blodcancerförbundet, så har vi på förbundet listat 10 goda skäl till medlemskap som du gärna får kika på. "The more the marrier"! 


 
Hemsida
Facebook
Twitter
YouTube
E-post
"FÖR KUNSKAP & LIVSKRAFT"

Avprenumerera på detta nyhetsbrev