Copy
ניוזלטר מרץ 2017 - בשביל החיים
View this email in your browser
כנס לא מדברים על - 2017 - תודה!

תודה רבה לכל המשתתפים והמשתתפות. היה כנס פורה, חשוב ומעניין.
כמו כן, תודה לכל המסייעים והמסייעות בהתנדבות:

- לפרופ' גיל זלצמן על ההרצאה פוקחת העיניים
- למשתתפי/ות פאנל המומחים/ות: עו"ס צפרא דוויק, נעה טייך פייר, פרופ' גיל זלצמן, ד"ר עזגד גולד, פרופ' גבי שפלר
- למשתתפי/ות פאנל המשפחות: דבי צפתי, גלי שלוש, פול ריבלין, בני מרום וגיורא מנדלר
- לנעה טייך פייר וליעל דיין שהנחו את הפאנלים ברגישות ומקצועיות רבה
- למכללת סמינר הקיבוצים שמארחת אותנו בכל שנה בנדיבות רבה

בכנס התקיים שיח משותף בין אנשי/ות המקצוע לבין בני/ות המשפחות
שאפשר הדדיות, לימוד והכלה

לסיכום רשמים מהכנס ותמונות
פרויקט ראשון מסוגן למניעת אובדנות במכון הטכנולוגי חולון - HIT

בשבוע שעבר התקיימה "הרצאת חשיפה", הרצאה למניעת אובדנות, מול כ-50 סטודנטים/ות של המכון הטכנולוגי חולון HIT. ההרצאה הועברה על-ידי ד"ר אבשלום אדרת, יו"ר העמותה, לאחר פנייה של המכון.

זהו מוסד הלימוד האקדמי הראשון בארץ שלקח על עצמו את נושא מניעת האובדנות, ואנו מצדיעים על כך ומקווים כי מוסדות לימוד נוספים יקחו חלק בהמשך.
 
מתנדב/ת לוועדת היגוי ברמת גן

בתאריך 21/5/17 תתקיים ועדת היגוי יישובית בעיר רמת גן
ועדות ההיגוי הן הפלטפורמה בה פועלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות
בוועדה מתכנסים נציגי אגפים שונים של המועצה המקומית, ואנו משתדלים שתמיד תהיה/יהיה נציג/ה של עמותת בשביל החיים על מנת לעשות את החיבור הרגשי ולספר בקצרה את הסיפור האישי

למעוניינים/ות בהתנדבות זו - יש לפנות לאיתן גולדברג eg1918@gmail.com 
כנס להבין כדי למנוע

**שמרו את התאריך: 15/05/17**

עמותת "בשביל החיים" שמחה להזמין אתכן/ם לכנס החמישי במספר של "להבין בכדי למנוע" - הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל, אשר נערך בשיתוף פעולה של האקדמית תל אביב יפו, המרכז האקדמי רופין ועמותת בשביל החיים בהובלתם של ד"ר יוסי לוי-בלז וד"ר סמי חמדאן.

הכנס ייערך השנה בתאריך 15.5.2017 ויתארח במכללה אקדמית תל אביב יפו.
תכניה מלאה תפורסם בהמשך.

חג פסח שמח!
Copyright © 2017 bishvil hahayim, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list