Copy
FAMO Nieuwsbrief - mei 2020
Astrid van de Klift - Voorzitter FAMO

Leden gezocht voor GGU redactieraad

Zoals je wellicht weet participeer ik sinds twee jaar in de taskforce Samen Organiseren. Samen Organiseren wil de de informatie over de GGU beter laten aansluiten op de informatiebehoefte en communicatievoorkeuren van professionals bij de gemeente. Daarom wordt informatie over de GGU periodiek beoordeeld door een redactieraad. Wil jij bijdragen aan deze redactieraad en periodiek informatie meelezen en van commentaar voorzien? Neem dan contact met mij op>>

Webinar

Digitale regiocarrousel 'Wendbaarheid Gemeente-begroting'

Terwijl de economie goed draait, hebben veel gemeenten moeite om een sluitende begroting te creëren. Als financial/ bedrijfsvoeringsmanager of controller kun je hierbij een belangrijke rol spelen en wordt er ook wat van je verwacht. FAMO en BDO nodigen u uit voor de digitale regiocarrousel over gemeentebegrotingen donderdag 11 juni. 

Vooralsnog is inschrijving voor het webinar alleen voorbehouden voor FAMO-leden. Lees verder>>
Partnerbijdrage: BMC

De gemeente in transitie door de coronacrisis

Door de coronacrisis staan gemeenten voor ongekende opgaven. In vier krachtige webinars zal BMC de meest kenmerkende transities voor gemeenten behandelen, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring centraal zal staan, met als doel u te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen.  Lees verder>>
Partnerbijdrage: Hofmeier

De samenleving aan het roer

Gemeenten zijn steeds meer verant-woordelijk voor het wel en wee van zijn inwoners en andere belanghebbenden. De inwoners zijn veel mondiger geworden en willen een grotere invloed uitoefenen op hun eigen leef-werk- en woonomgeving. Zij willen niet alleen meer betrokkenheid en invloed, maar willen ook dat hun initiatieven worden gestimuleerd, ondersteund en begeleid. De rol van de gemeente wordt hierdoor anders en dat vereist een andere denk- en werkwijze. Lees verder>> 

Webinar

FAMO Voorjaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën

Vrijdagochtend 5 juni vindt de jaarlijkse FAMO bijeenkomst gemeentefinanciën plaats. Vanwege het coronavirus deze keer in de vorm van een webinar 'live' te volgen achter uw laptop. In dit webinar lichten het Ministerie van BZK en de VNG de laatste stand van zaken toe over de ontwikkeling van het gemeentefonds.

Vooralsnog is inschrijving voor het webinar alleen voorbehouden voor FAMO-leden.  Lees verder>>
Partnerbijdrage 

Aanbevelingen voor een succesvolle gemeente-organisatie

De overheid beweegt zich in een sterk veranderende en complexe omgeving. In een (lokale) samenleving bovendien, die hoge eisen stelt aan de dienstverlening, het verandervermogen en de rol van de overheid. Met beperkte financiële kaders. Wanneer kunnen gemeenten anno nu spreken van een succesvolle organisatie?
Bij succesvolle organisaties zijn in de kern vier aspecten altijd relevant en onlosmakelijk met elkaar verbonden: 1) ambities, 2) financiering, 3) processen, mensen, systemen en 4) implementatie. Lees verder>>
Partnerbijdrage: Segment 

Sociaal Domein in control?

Nog steeds is het sociaal domein volop in het nieuws. Veel gemeenten kampen met grote tekorten op hun budgetten en de coronacrisis zorgt hierbij voor extra druk op de ketel. De economische effecten van deze crisis zijn zeer ingrijpend: van mondiaal tot lokaal, van macro tot micro. Is jouw gemeente voldoende in control? Lees verder>>
Partnerbijdrage: 

Structureel Effectenmodel Omgevingswet

Triple A, een samenwerkingsverband tussen Adlasz, Arena Consulting en Agile Source, is door de VNG aangemerkt als specifieke dienstenleverancier voor het door de VNG ontwikkelde Structureel Effectenmodel Omgevingswet.

Wat is het structureel effectenmodel?
De Omgevingswet leidt tot structurele veranderingen in capaciteit, kosten, dienstverlening en kwaliteit. Welke keuzes kan een gemeente maken en wat is het effect? Om die vraag te beantwoorden heeft de VNG het structureel effectenmodel Omgevingswet ontwikkeld.  Lees verder>>

Agenda

 

Het laatste nieuws van FAMO direct ontvangen? Meteen reageren of
in discussie raken met andere leden? Volg ons op TwitterLinkedinFacebook en YouTube.

Weten wat we precies doen op social media? Lees meer..

Business partners

   
       
Copyright © 2020 FAMO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp