Copy
13. august 2017

SAMFUND: SF lancerer Ro På-reform

Søndag lancerer SF det, vi kalder en "Ro På-reform": Mindre stress og præstationsræs – mere tid til familie, venner, eftertanke og hinanden. Det gavner både os mennesker og økonomien.

Stadig flere mennesker føler sig pressede og går ned med stress.

Det gælder både børn, unge, arbejdsløse og mange med et stresset arbejdsliv. Børn har mindre tid til at være børn. Unge bliver konstant afkrævet svar på, hvad de vil med deres liv. Arbejdsløse bliver pisket rundt i systemet. Og familierne kan ikke få familielivet til at hænge sammen.

Det er på tide at gå en anden vej – væk fra præstationsræset, væk fra konkurrencestaten og væk fra fortællingen om, at økonomisk vækst fører til et bedre samfund uanset hvad. Forslaget finansieres med en lighedsskat på 0,5 pct. på formuer over 5 mio. kr.

Læs hele forslaget på SF.dk

HENT FORSLAGET PÅ SF.DK

PARTI: Karsten Hønge udnævnt til politisk ordfører

Med udnævnelsen af en politisk ordfører i partiet er tanken, at formand Pia Olsen Dyhr skal have mere tid til arbejdet som formand.

Karsten Hønge, der første gang kom i Folketinget for SF i 2014, bliver partiets politiske ordfører. Han vil, sammen med Pia Olsen Dyhr og gruppeformand Jacob Mark, være med til at skærpe partiets politiske profil.

LÆS PORTRÆT AF KARSTEN HØNGE PÅ TV2

ÆLDRE: Styrk ældreplejen

Alt for mange ældre får nyt plejepersonale hver gang de skifter sokker. Faste teams og en række andre forslag skal styrke ældreplejen i de kommende år, hvor et stigende antal af os får brug for en hjælpende hånd.

Over de næste otte år stiger antallet af ældre i Danmark med mere end 150.000. Med så mange flere ældre vil der selvfølgelig også være brug for flere penge til ordentlig pleje. Også selvom regeringen reelt udhuler ældreplejen ved at gemme kendsgerningerne bag abstrakte tal om det økonomiske råderum og en vækst i de offentlige serviceudgifter på 0,3 pct. Det betyder i realiteten, at der skal spares og skæres endnu mere, også på ældreområdet.

SF foreslår derfor fire konkrete tiltag til et generelt løft af ældreplejen, der kan finansieres indenfor råderummet:

 1. Indfør faste teams i hjemmehjælpen, så borgerne kender dem, der kommer i deres hjem.
 2. Gør det muligt for demente m.fl. at benytte den flextrafik, som trafikselskaberne tilbyder.
 3. Et løft af tandplejen på landets plejehjem mv.
 4. Løft kommunernes bloktilskud i takt med at der kommer flere ældre – ellers vil den demografiske udvikling føre til en stadig ringere service i takt med hvad vi har set de senere år.

Læs hele forslaget på SF.dk

HENT FORSLAGET PÅ SF.DK

KRIMINALITET: Et opgør med banderne

Et opgør med banderne kræver andet end blot mere politi og højere straffe. Vi har en plan, der ikke kun er symptombehandling.

Bandekriminaliteten er et tiltagende problem i hele Danmark: Ulovlig handel med stoffer, interne opgør og skud mod tilfældige mennesker på gaden.

Situationen er helt uacceptabel. Ja, vi skal gøre op med banderne, men løsningen er ikke mere symbolpolitik. Bandekriminalitet er for alvorligt et emne til at handle ud fra mavefornemmelser og populisme. Derfor foreslår vi fire tiltag, som både søger at implementere løsninger her og nu, men også sigter mod at skabe rammerne for et trygt og sikkert Danmark i fremtiden.

På sigt kan disse ikke stå alene, men skal følges af socialpolitiske tiltag som inklusion, bredere forebyggelse og en styrket indsats mod kriminalitet.

#1: Styrk politiindsatsen mod banderne

 • Mere politi i gaderne – betjente til bandeenheden i København
 • Stress banderne – undersøg og straf dem for alt fra fartoverskridelser til økonomisk kriminalitet
 • Nærpolitistationer i alle udsatte boligområder


#2: Bryd bandernes fødekæde

 • Stærke klub- og fritidstilbud til unge i udsatte boligområder
 • Exit-programmer bl.a. med inspiration fra Køges ’Myndighedsexit’
 • Lommepengejobs til unge i udsatte boligområder
 • Udvid sanktionerne for at rekruttere mindreårige til banderne


#3: Tryghed i boligområderne

 • Flere udgående SSP-medarbejdere i alle udsatte boligområder
 • Ryk kommunale forvaltninger ud i boligområderne
 • Åbn udsatte boligområder op og riv de mest faldefærdige dele ned


#4: Finansiering

 • Træk betjentene hjem fra grænsen
 • Styrket indsats mod bedrageri og skattesvindel hos banderne
 • Forsøg med statsautoriseret salg af hash
 • Stop overbelægning af fængslerne
LÆS OG HENT HELE PLANEN HER

DEL BUDSKABET: Hjælp med at få Ro På

Vær med til at skyde Ro På-reformen ud over rampen: Del et af billederne, eller tag selv et billede med dit eget budskab.

Du kan downloade hvert billede ved at klikke på det og gemme det på din computer eller telefon inden du delere det på f.eks. Facebook.

Facebook
Twitter
Instagram
Website
Copyright © 2017 SF - Socialistisk Folkeparti, All rights reserved.