Copy
Klicka här för att se e-posten i din webbläsare

  Vecka 20, 2016

Detta veckobrev blir kort, eftersom jag befinner mig Italien, södra Sicilien för att vara mer bestämd. Här kam man njuta av god mat, vänliga människor och en säregen natur. Rekommenderas varmt. Just nu bor jag och min fru på Mare Indaco, ett Bed & Breakfast som ligger på Siciliens sydspets. Rekommenderas.
 
Säkerhetskommittén har haft sitt första sammanträde
Säkerhetskommittén har haft sitt första sammanträde. På engelska använder man ofta termen Data Monitoring Committee (DMC) för säkerhetskommitté, och kanske är det en bättre beskrivning på vad arbetet innebär. De ska inte bara övervaka säkerheten utan även kvaliteten på data. DMC är de enda som får tillgång till avblindade data, de har till uppgift att råda oss att avbryta studien om faror uppstår, men även om behandlingen visar sig ha en så pass stor effekt att det får anses vara oetiskt att fortsätta en studien.

Det är väldigt viktigt att vi som aktivt deltar i studien inte för reda på åt vilket håll studien lutar och därför är ofta rapporten tämligen kortfattad. Vår styrkommitté leds av prof em Kjell Asplund och övriga medlemmar är dr Kerstin Hulter Åsberg samt statistiker Anders Ljungström.

Sammanfattningsvis ser det bra ut.
Veckans inkluderingar
Sex inkluderade patienter denna vecka. En mer än förra veckan. Bra, men kan bli bättre.

Måndag
  • Eskilstuna (tack till Bo Danielsson)
 
Tisdag
  • Danderyds sjukhus (tack till Hillevi Asplund och Anna Grünfeldt
Torsdag
  • Sundsvalls sjukhus (tack till Anna Aronsson och Fredrik Björck)
  • Sundsvalls sjukhus (tack till Anna Aronsson och Fredrik Björck)
Fredag
  • Halmstad sjukhus (tack till Lisbeth Amdersson och Peter Thomassson-Sommer)
  • Malmö sjukhus (tack till Elisabeth Poromaa och Eva Ask)
Totalställning av inkluderade patienter
Ingen förändring i tabellen jämför med förra veckan. Noterar att vi har fyra center på 24 patienter, varav Sundsvall nu har tagit sig upp på denna plats bara på några månader. Imponerande./Erik Lundström
Chief Investigator
EFFECTS
Chief Investigator Erik Lundström, Neurologen, Karolinska Universitetssjukhuset (Solna)
Institutet för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Stockholm SE-171 76
Sweden

Add us to your address book


Copyright © 2016 EFFECTS, Informationen får användas fritt i icke-kommersiellt syfte.