Copy
View this email in your browser

NYHETSBREV 2021 # 2

Äntligen sommar!

Efter en kall och lång vår, är sommaren äntligen här. Misstänker att det är fler än jag som har längtat efter sommaren, fint väder och semester.  Efter mer än ett års distansarbete längtar jag också till kontoret och hoppas på att allt ska bli lite mer normalt efter sommaren. Vad nu normalt är?


Läs Zenita Ciders VD-ord på sajten.

Peerlearning – en metod att lära tillsammans

”Ett roligt sätt att lära sig mer.” Det säger undersköterskeelever i Skåne om handledarmodellen peer learning. Några skånska kommuner använder metoden när de tar emot undersköterskeelever på arbetsplatsförlagt lärande i sina verksamheter. För att få höra mer om deras erfarenheter samlade vi representanter för Vård- och omsorgscollege Skåne och Ängelholms kommun för ett samtal om peer learning.


Åse Bygren, vårdlärare på Komvux i Ängelholm

 
Susanne Rosenström, regional processledare i VO-College Skåne

Läs mer

Tankar och tips från handledare i Skåne

I Skåne finns det ett flertal handledare som använder metoden peer learning när de tar emot elever på arbetsplatsförlagt lärande. Här kommer tankar och tips från några av dem.

I Ängelholms kommun jobbar undersköterskorna Sara Hall och Cecilia Nilsson på Willans vårdboende. De är båda genomgått handledarutbildning som introducerade dem till peer learning. Eftersom Sara och Cilla arbetar på två olika avdelningar på Willan får också eleverna göra sitt arbetsplatsförlagda lärande på två olika ställen. Det ger eleverna ett bredare lärande, mer kunskap och fler erfarenheter.


Sara Hall och Cecilia Nilsson

Läs mer

Utvecklande och lärande VårdEnhet Ulve

Hanna Holst är universitetslektor i vårdvetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, där 50% utgörs av ett kliniskt lektorat vid Region Kronoberg, FoUU. I sitt uppdrag som klinisk lektor arbetar Hanna med samverkan mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg i frågor som rör utveckling av stöd för lärande och handledning vid verksamhetsförlagd utbildning (VFU) främst inom Utvecklande och Lärande VårdEnhet (ULVE). Inom ULVE arbetar Hanna som samordnare och för att stärka samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Region Kronoberg.

Hanna Holst

Läs mer

Digitala handledarutbildningar

2020 var året då en del utvecklingsarbete och utbildningar, bland annat handledarutbildningar, först kanske sattes på paus, för att sedan ställa om till att genomföras digitalt i stället för fysiskt.

Det finns säkert många exempel på hur digitala utbildningar vuxit fram i landets alla VO-College. Här följer exempel från VO-College Jönköpings län och VO-College Kronoberg, som har ställt om och genomför handledarutbildning digitalt. I Kronoberg är utbildningarna genomförda i ESF-projektet Framtid vård och omsorg Kronoberg.

Läs mer

Tackbrev från KI

I början av mars skickade vi ut en enkät i samarbete med Petter Gustavssons forskargrupp på Karolinska Institutet, där vi bad handledare att beskriva sina erfarenheter av att möta elever och nya medarbetare. Engagemanget inom era yrken är generellt stort, inte minst bland dem som tar på sig handledarroller, varför vi bedömde det som möjligt att få in 200 svar. Ni överraskade oss – när enkäten stängde en månad senare hade 439 av er fyllt i den!

Läs mer

Medel från Äldreomsorgslyftet kan användas till handledarutbildning och språkombudsutbildning inom Vård- och omsorgscollege

Arbetsgivare inom äldreomsorgen kan använda Äldreomsorgslyftet till handledarutbildning och språkombudsutbildning. På Socialstyrelsens hemsida om Äldreomsorgslyftet står det under frågor och svar:
Kan vi använda medlen till handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege?
Ja, medlen kan användas till handledarutbildning inom Vård- och omsorgscollege.
Medlen kan användas för hela handledarutbildningen eller för delar av den (dvs. steg 1, steg 2 eller steg 3)
.
Kan vi använda medlen till språkombudsutbildning på Vård- och omsorgscollege?
Ja, medlen kan användas till språkombudsutbildning på Vård- och omsorgscollege.

Läs mer

VO-College Halland, Skåne och Stockholmsregionen går mot nya mål

Under våren har tre regionala Vård- och omsorgscollege tittat tillbaka på vad de åstadkommit sedan 2016 och blickar nu fem år framåt i tiden. Vård- och omsorgscollege Halland, Skåne och Stockholmsregionen har jobbat sig igenom återcertifieringen och går in i en fas med nya mål, aktiviteter och visioner.

Läs mer

Digital föreläsning om validering i VO-College

Projektet Validering vård och omsorg handlar om kompetens- och metodutveckling inom validering. Under våren har digitala föreläsningar om validering i Vård- och omsorgscollege genomförts vid sex tillfällen. Nu finns föreläsningen inspelad och du hittar den och annan information om projektet under puffen för ESF på hemsidan. Scrolla ner en bit på sidan för att hitta föreläsningen.


 
Läs mer

Många nyfikna på yrkestävlingar

Yrkestävlingar är ett roligt sätt att belysa jobb och utbildningar i vård och omsorg och bidrar till kompetensförsörjningen i branschen. En investering som ger utdelning.

Nästa år är det Yrkes SM i Växjö den 10-12 maj och det är tid att fundera över att arrangera skoltävlingar och uttagningstävlingar lokalt och regionalt för att utse tävlande. VO-College bjöd in till webbinar vid två tillfällen i juni för att informera om och inspirera till ett brett engagemang för tävlingarna.  Yrkestävlingar är ett arrangemang i samverkan och målgruppen var arbetsgivare, Kommunal och utbildare. Drygt 60 personer anmälde sig.

En förfrågan om intresse att arrangera regionala deltävlingar kommer till regionala och lokala VO-College i juni att besvara efter sommaren.

Yrkesutbildningsveckan och Årets yrkeslärare

WorldSkills Sweden vill ge extra uppmärksamhet till svensk yrkesutbildning och arrangerar Yrkesutbildningsveckan i vecka 42. Samma vecka som vi arrangerar VO-Collegeveckan vilket innebär att vi deltar i ett större sammanhang tillsammans med många andra branscher. Under veckan utses Årets yrkeslärare 2021.

Läs mer

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Riksdagen har beslutat att undersköterska blir en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. På så vis vill de stärka kompetensen inom vård och omsorg. Beslutet innebär att vissa fastställda krav ställs på utbildningen för den som får kalla sig undersköterska.


Läs mer

Betänkande om ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Betänkandet Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning, är nu överlämnat till socialminister Lena Hallengren. Förslaget innehåller 38 förslag för att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, tillvarata ny teknik samt att skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö.
Betänkandet lyfter VO-College som ett bra exempel i tre olika sammanhang.Läs mer

Semesterstängt och glad sommar

 
Till sist vill vi önska en riktigt skön och avkopplande sommar med ledighet och ljumma kvällar att njuta tillsammans med nära och kära.
Kansliet tar också ledigt och stänger under tre veckor den 12 – 30 juli. Sen är vi tillbaka igen och redo att möta hösten tillsammans med er.


 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Vård- och omsorgscollege, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp