Copy
Logo

Update Sport- & Beweegakkoord Rheden/Rozendaal

Lees in deze update de laatste ontwikkelingen van het
Sport- & Beweegakkoord en hoe je een aanvraag kan doen voor financiële ondersteuning.

Voorwoord Petra Schipper

In september 2020, zijn we officieel van start gegaan met het Sport- en Beweegakkoord. Rheden/Rozendaal. We ontmoetten elkaar toen met velen in de aula van het Aeres (V)MBO Coolege in Velp. (dat mocht toen nog nét), en ter plekke werden al afspraken gemaakt om plannen met verschillende organisaties uit te werken.

En toen kwam de 2e lockdown. Een periode waarin we helaas nog steeds middenin zitten met zijn allen. Maar; als er deze maanden íets duidelijk is geworden, dan is het wel dat sporten en bewegen alleen maar belangrijker worden. En ontstaan er gelukkig fantastische initiatieven van organisaties in de verschillende kernen om mensen binnen de geldende beperkingen toch in beweging te brengen.

Aan de andere kant blijkt het nu opstarten van nieuwe langdurige samenwerkingen lastig. Via Zoom en Teams is het komen tot mooie plannen, met organisaties die je nog niet eerder hebt gesproken, best ingewikkeld. Dat zagen we ook aan het aantal ingediende aanvragen voor budget van de 1e ronde. Het sport- en beweegakkoord staat vanzelfsprekend ook niet op ieders prioriteitenlijst deze periode.

Maar ondanks alles, is in november de eerste aanvraag voor budget goedgekeurd door de Kerngroep. Onder leiding van de voorzitter van AV Gelre, Machiel Wetselaar, wordt er door een goot aantal organisaties gewerkt aan de introductie van een beweegapp voor jongeren tussen 12 en 17 jaar, waarmee ze flexibel kunnen gaan sporten. Verderop kun je naar een filmpje kijken dat hopelijk bij jullie ook leidt tot (hernieuwd) enthousiasme.

En; de 2e ronde voor het indienen van aanvragen is per vandaag geopend! Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen gedaan worden tot en met 20 maart. Verderop lees je waar een plan aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage.

Ook goed om te weten; naast de mogelijkheid tot het doen van een aanvraag, is er via NOC*NSF hulp beschikbaar voor alle verenigingen en andere sportaanbieders. Ook daarover lees je meer in deze nieuwsbrief.

Tot slot, ondanks een voor iedereen moeilijke periode, hopen we veel aanvragen in onze mailbox te ontvangen. We kijken ernaar uit!

Hartelijke groet,
Petra Schipper
Voorzitter Kerngroep Sportakkoord Rheden/Rozendaal

Werkgroep flexibel sportaanbod

Vorig jaar sloten ruim 70 partners samen het Sport- en beweegakkoord Rheden en Rozendaal. Eén van de plannen uit het akkoord is om het sportaanbod van verenigingen en aanbieders meer flexibel te maken.
Sporten zonder langlopend lidmaatschap en op momenten dat het jou uitkomt. Zoals inschrijven op losse trainingen of flexibel gebruik van accommodaties.

Machiel Wetselaar van Atletiekvereniging Gelre is captain van de werkgroep ‘Flexsport’ en vertelt hoe het gaat met de plannen.

Check hieronder de volledige video:

Sport- & beweegakkoord Rheden/Rozendaal | Werkgroep flexibel sportaanbod

Meedoen? De volgende meeting is op donderdag 11 feb 20.00 uur.
Mail naar voorzitter@avgelre.nl

De 2e ronde voor het aanvragen van uitvoeringsbudget is open!

Heb je een goed plan dat aansluit bij de doelstellingen uit het sport- en beweegakkoord? Dien je aanvraag voor de 2e tranche in vóór 20 maart.

Klik hier voor meer informatie!

Hulp voor sportverenigingen

Onderdeel van het sport- en beweegakkoord Rheden/Rozendaal (en dat geldt voor alle 346 sportakkoorden in Nederland) is gratis ondersteuning voor alle sportverenigingen. De ondersteuning wordt kosteloos aangeboden door NOC*NSF, verschillende sportbonden en andere opleiders of vrijwilligersorganisaties.

Worstel je als vereniging bijvoorbeeld met een tekort aan vrijwilligers, ben je bezig met het komen tot een veilig sportklimaat?

Lees verder

Vitaal ouder worden

Project van therapeutisch naar structureel bewegen.

Wil je meer mensen laten sporten en bewegen, dan is het belangrijk de mensen die niet of niet genoeg bewegen te vinden en hen verleiden om in beweging te komen. Dit betreft ook de doelgroep mensen die na een bezoek aan de huisarts of Fysiotherapeut geadviseerd wordt om te gaan bewegen. Via het Sportakkoord is er een werkgroep tot stand gekomen die met elkaar mooie initiatieven mag bedenken om deze doelgroep te bereiken.

Lees verder

Aantrekkelijk sport- en beweegaanbod voor jongeren

Meer bewegen op school

Vanuit het sportakkoord zijn er vele goede ideeën gekomen om meer mensen te laten genieten van sport en bewegen in gemeente Rheden. Eén van de ideeën is ‘meer bewegen op school’. In de werkgroep die is gevormd, wordt er een antwoord gezocht op de vraag ‘Hoe kunnen we in het voortgezet onderwijs een actieve en gezonde leefstijl stimuleren bij de doelgroep van 12-18 jaar?

Lees verder

Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders

Samenwerking op de Zuidflank

Het afgelopen jaar is een mooie samenwerking ontstaan aan de Zuidflank in Rheden. De verenigingen aan de IJsselsingel hebben elkaar gevonden, mede ingegeven door de ‘open club-gedachte’. Deze samenwerking kreeg een impuls door een subsidie die de provincie beschikbaar stelde wanneer een aantal verenigingen bereid waren om samen met de gemeente deze subsidie aan te vragen en om subsidiegelden om te zetten naar activiteiten op de Zuidflank.

Lees verder

De jongste jeugd vaardig in bewegen

Het jonge kind ( 0 - 4 jaar)

Jong geleerd is oud gedaan, daarom willen wij kinderen van jongs af aan in beweging brengen! Vanuit onze werkgroep gaan we de komende periode kijken hoe we het beweegaanbod van jonge kinderen in de Gemeente Rozendaal en Rheden structureel kunnen gaan versterken.

Wij zien hierbij de kinderopvang als een essentiële partner, omdat via de opvang veel jonge kinderen bereikt kunnen worden.

Lees verder

Copyright (C) 2021 Sportbedrijf Rheden. All rights reserved.

Unsubscribe

Email Marketing Powered by Mailchimp