Copy
View this email in your browser

WERKBURO NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2021

Het Werkburo is een autonome dienst die bemand wordt door onafhankelijke jobcoachen die op elk moment onbevangen en optimaal kunnen inspelen op vragen van cliënten en werkgevers.
 

Meer informatie

Werkburo biedt ondersteuning bij (niet) betaald werk
In een eerdere Nieuwsbrief (Werkburo wordt lid van SUEM) hebben we verteld dat we in de toekomst meer willen inzetten op de doorstroom naar betaald werk én toch een garantie willen blijven bieden aan mensen die buiten dat perspectief vallen. Maar zoals steeds: de toekomst begint vandaag. Werkburo participeert al in verschillende provincies in VDAB-projecten (ikverdienwerk, Igo2work) om de doorstroom van begeleidwerkers naar betaald werk meer haalbaar te maken, als een opstap naar de invoering van het Individueel Maatwerk. We stellen vast dat zeer veel van de mensen uit de groep begeleidwerken/AMA/niet-toeleidbaar/… met een onverkort verlangen naar betaald werk blijven zitten: ze willen wel, maar het kan niet. Nog niet. Echt niet? We vroegen het aan Jan Damen, diensthoofd Werkburo Leuven.
Lees meer
 
Werkburo in Vlaanderen: het verhaal van Groep Ubuntu x 8k
Ieder kwartaal zoomen we in op één van de organisaties binnen het Werkburo.  Deze keer is het de beurt aan sociale netwerkorganisatie Groep Ubuntu x 8K uit het West-Vlaamse Zwevegem. Aan het woord is Toon Coorevits, Manager Organisatieontwikkeling bij Groep Ubuntu en pionier binnen het begeleid werken in Vlaanderen.
Lees verder
Tegeltjes uit West-Vlaanderen
West-Vlaamse jobcoaches kregen 1 vraag: Het Werkburo, wat is het eerste dat nu in je opkomt? Een kleine greep uit de respons:
 
“Deel uitmaken van een groter geheel met een gedeelde visie, aanpak en methodiek, vind ik een absolute meerwaarde.”
 
“De maandelijkse Webinars zijn interessant, ik ben steeds benieuwd naar het volgende thema.”
 
“Met meer mensen proberen het verschil te maken voor één iemand in het bijzonder.”
 
Meer tegeltjeswijsheden en het slotwoord van coördinator Lut Louwagie

Algemene vergadering Werkburo Vlaanderen
31 maart 2021 is de eerste Algemene Vergadering van Werkburo Vlaanderen. Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we naartoe?
Mario Vanhaeren, algemeen directeur bij Oostrem en grondlegger van het Werkburo geeft een korte introductie.
Website
Email
Facebook
YouTube
Copyright © Werkburo