Copy

Betaalt de rechtsbijstandverzekering de kosten van uw advocaat?
Naar schatting de helft van de bevolking heeft de voorbije tien jaar een advocaat onder de arm genomen.

Wat veel mensen evenwel niet weten is dat in veel gevallen de volledige kosten van een advocaat alsook de gerechtskosten betaald worden door de rechtsbijstandverzekering.

Het doel van een rechtsbijstandverzekering is niet de schade die u heeft geleden of veroorzaakt te vergoeden maar is de kosten van verdediging (advocatenkosten) en de gerechtskosten (inclusief kosten expert) ten laste te nemen zonder vrijstelling en zonder dat uw premie nadien omhoog gaat.

Zo zal uw rechtsbijstandverzekering o.a. tussenbeide komen in volgende geschillen:

Verkeersrecht

Verdediging in strafzaken en burgerlijke zaken: bijvoorbeeld u wordt gedagvaard voor de Politierechtbank wegens een snelheidsovertreding, rijden door het rood licht, alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, u raakt gewond in een verkeersongeval,… Of u heeft schade geleden bij een verkeersongeval en er is betwisting over de aansprakelijkheid.

In deze gevallen zal de rechtsbijstandverzekering van uw autopolis de advocatenkosten en gerechtskosten betalen.

Misdrijven, onrechtmatige daad, burenhinder

U bent slachtoffer van een misdrijf (diefstal, slagen en verwondingen,…), u loopt schade op door een fout van een derde, u heeft zelf schade berokkend aan iemand anders, u werd als fietser of voetganger aangereden door een auto, u heeft een geschil met uw buur,…

In deze gevallen zal de rechtsbijstandverzekering van uw familiale polis tussenkomen ter dekking van de kosten van uw verdediging.

Wanneer u een uitgebreide rechtsbijstandpolis heeft afgesloten is er dekking in nagenoeg alle domeinen waarin zich een geschil kan voordoen:
  • Contractuele geschillen (vb. de meubels die werden geleverd komen niet overeen met de bestelling, uw loodgieter heeft een herstelling slecht uitgevoerd,…)
  • Vastgoedrecht en bouwrecht
  • Huurrecht (verhuurders kunnen een aparte verzekering afsluiten voor huurgeschillen)
  • Personen- en familierecht (geschillen over erfenis, echtscheiding,…)
  • Administratief recht
  • Arbeidsrecht

Dergelijke uitgebreide rechtsbijstandverzekering kan u reeds afsluiten voor 20 tot 30 € per maand.

Een eenvoudige rechtsbijstandverzekering (autopolis, familiale polis) kost u zelfs slechts enkele euro's per maand.

Momenteel werkt Minister van Justitie Koen Geens aan een fiscaalvriendelijke rechtsbijstandsverzekering met een voldoende ruime dekking. Wat het fiscale aspect betreft voorziet de ontwerptekst in een systeem van in mindering brengen van een gedeelte van de premie. Voor de dekking wenst de minister uitdrukkelijk familierecht en bouwrecht op te nemen in de polis rechtsbijstand.

Werd u gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechtbank of heeft u een geschil of een schadegeval, contacteer dus onmiddellijk uw verzekeringsmakelaar of Advocatenkantoor Paesen & Neyens aan wie u de gegevens van uw verzekering bezorgt. U kan immers steeds zelf uw advocaat kiezen, ook al stelt de verzekering haar eigen advocaat voor.

Ons kantoor heeft een jarenlange expertise in verkeers- en aansprakelijkheidsdossiers en zal u met kennis van zaken adviseren en bijstaan.

Virusvrij. www.avast.com


Lees in uw favoriete browser »

share on Twitter Google Plus One Button Like Betaalt de rechtsbijstandverzekering de kosten van uw advocaat? on Facebook
 
Facebook
Facebook
Google +
Google +
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Pinterest
Pinterest
Website
Website
Email
Email
RSS
RSS

Eerdere nieuwsbrieven:


Nieuwe regels woninghuur op komst
IS UW ONDERNEMING WEL INGESCHREVEN VOOR DE ACTIVITEITEN DIE  ZIJ UITVOERT ?
Binnenkort automatische kwijtschelding schulden voor failliete eenmanszaak
Mondelinge huurovereenkomsten ?
Ik wil scheiden : wat nu?
 
Copyright © 2017 Advocaten Paesen Neyens, All rights reserved.
Lees deze e-mail in favoriete browser