Extra nieuwsbrief ‘maatregelen Corona virus’
Bekijk online versie

Voorwoord
 

In deze nieuwsbrief willen we allereerst onze waardering uitspreken voor de inzet van alle zorgverleners in deze bijzondere tijden. Onze aandacht gaat ook uit naar de bestuurders en toezichthouders, voor wie deze tijden van corona ook nieuwe vraagstukken met zich meebrengen.

Met deze nieuwsbrief willen we de leden van de NVTZ informeren over de gang van zaken bij de NVTZ en de NVTZ Academie.

De richtlijnen van het RIVM en de landelijk afgekondigde maatregelen zijn voor ons leidend bij het vinden van passende oplossingen. Om u in deze lastige tijden toch van dienst te kunnen blijven, hebben we er voor gezorgd dat het bureau telefonisch bereikbaar blijft. Schroom dus niet om ons met vragen te bellen.

 

Bestuur en directie NVTZ

NVTZ bereikbaarheid en bijeenkomsten
 

Ook bij de NVTZ wordt door de maatregelen in verband met het corona virus veel thuisgewerkt en beperken we onze sociale contacten door vooral online contact met anderen te hebben.

We vinden het belangrijk dat u met uw vragen bij ons terecht kunt, daarom zijn we van maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt u vraag ook stellen door deze te mailen naar communicatie@nvtz.nl.

Ook uw bestellingen van onze publicaties willen we zo snel mogelijk naar u toesturen. Dit kan door de huidige omstandigheden langer duren dan u van ons gewend bent. We willen u er op wijzen dat u als lid van de NVTZ de meeste publicaties ook digitaal kunt downloaden.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en besluiten aan de hand daarvan of bijeenkomsten verzet worden of alsnog plaats kunnen vinden.

Regiobijeenkomsten

In het voorjaar staan acht regiobijeenkomsten gepland om u in de gelegenheid te stellen om samen met ons het programma Goed Toezicht te evalueren en het toekomstperspectief van de NVTZ te verkennen. Het met u in gesprek gaan vinden wij erg belangrijk en daarom streven we er naar om de regiobijeenkomsten zoveel als mogelijk doorgang te laten vinden, lijfelijk of digitaal. Op dit moment zoeken we naar een alternatieve oplossing om de eerstvolgende regiobijeenkomsten op 26 maart en 7 april vorm te geven.

Heeft u zich aangemeld voor een van de bijeenkomsten, dan willen wij u vragen om vooralsnog deze tijd in uw agenda gereserveerd te houden. Uiterlijk 23 maart hoort u van ons of we de bijeenkomsten van 26 maart en 7 april op een andere inhoudelijke manier door kunnen laten gaan.

NVTZ Academie – opleidingen verplaatst!
 

De NVTZ Academie heeft in lijn met de richtlijnen van het RIVM en in samenspraak met de NVTZ besloten om alle opleidingen tot en met maandag 6 april te verplaatsen naar een later moment. Voor alle inschrijvingen na 6 april geldt dat deze naar laatste inzichten zullen worden verzet of doorgang vinden. Deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid hun inschrijving te verschuiven naar een later moment als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Heeft u vragen over bovenstaand bericht, dan kunt u de NVTZ Academie bereiken per mail via academie@nvtz.nl of telefoon 0570-760006.

Lees het volledige bericht.

Praktische wijsheid in tijden van Corona

Een van de leden van de NVTZ deelt tips over de rol als toezichthouder in tijden van het corona virus.

In het artikel wordt het zorg continuïteitsplan genoemd en waar voorbeelden van dergelijke plannen gevonden kunnen worden.

Lees het hele artikel

Copyright © 2020 NVTZ, Alle rechten voorbehouden.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Uitschrijven voor deze e-mails

Email Marketing Powered by Mailchimp