Copy
Bekijk deze email in je browser              Jaargang 20 | Uitgave 1 |  December 2018    

Eerste nieuwsbrief 2018

Vanaf 1999 sturen wij een aantal keren per jaar een nieuwsbrief/informatieblad. Dit jaar is dat om diverse redenen niet gelukt. We hebben dit jaar namelijk een groot aantal uitdagingen gehad die tot grote verbeteringen van onze dienstverlening leiden.

Zo hebben wij het afgelopen jaar:

  • Een volledig nieuw softwarepakket geïmplementeerd.
  • Wijzigingen i.v.m. AVG wetgeving doorgevoerd.
  • Ons logo en onze website geupdate.

We versturen nu onze facturen en de loonstroken (99%) digitaal. Hierdoor is onze poststroom behoorlijk teruggedrongen. En momenteel werken we hard aan een personeelshandboek, dit n.a.v. de nieuwe AVG wet. We streven er naar om alle zaken z.s.m. gereed te hebben, echter we letten hierbij altijd op de kosten, deze willen we zo laag mogelijk houden. Vandaar de keuze voor een vrijwillig bestuur (5 leden) en 1,5 FTE aan bureaumedewerkers.

Heeft u nog suggesties en/of opmerkingen over de wijzigingen, dan houden we ons van harte aanbevolen om die te ontvangen. 

Bestuurswisselingen? Geef het aan ons door!
U ontvangt vanaf heden weer regelmatig een nieuwsbrief. In het verleden hebben we gemerkt dat bestuurswisselingen niet regelmatig aan ons zijn doorgegeven en wij streven ernaar om alle verenigingen/organisaties zo volledig mogelijk te informeren. Heeft u een bestuurswijziging gehad, geef dit dan door via post@stk-drenthe.nl.

TT Run 2018

Ons team zette haar beste beentje voor en liep gehuld in een speciaal STK Drenthe loopshirt over het circuit. Wij kijken terug op een geslaagde deelname aan de TT run! Het was een waar loopfeest en gezellig om samen te doen.

Tarieven

In onze bestuursvergadering van november 2018 is besloten de tarieven voor onze dienstverlening ongewijzigd te laten per 1 januari 2019. Wij verwachten dat de sociale lasten werkgever m.i.v. 1 januari 2019 worden verhoogd, echter hier hebben wij geen invloed op. Zodra de wijzigingen bekend zijn zullen wij u hierover informeren.

CAO / Netwerk in de Sport

De werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (waarvan de 5 STK’s lid zijn en waarvan onze klanten automatisch B-lid worden door gebruik te maken van onze dienstverlening) sluit de CAO voor Sportverenigingen af. In 2018 is de CAO voor een periode van twee jaar tot stand gekomen. Per 1 september 2018 is er een salarisverhoging geweest van 2% en per 1 september 2019 volgt nogmaals 2%. Deze CAO verhogingen zijn ter compensatie van prijsstijgingen c.q. verruiming van de salarissen.
Daarnaast kennen CAO’s vaak ook trede-verhogingen of periodieke verhogingen. 

Nieuwe werkwijze contracten

Nadat wij per 1 januari 2018 overgegaan zijn op nieuwe software en dat daarna facturen en loonstrookjes digitaal via de e-mail verstuurd worden, volgt er nu een nieuwe stap.

We gaan de contracten nu ook digitaal versturen
Met ingang van heden gaan wij de contracten/arbeidsovereenkomsten per e-mail versturen. Een volledige digitale ondertekening zit er (op dit moment) nog niet in. Dit is momenteel nog te kostbaar en door vele bestuurswisselingen ook vrij lastig in te richten. 

Wij hebben besloten de contracten/arbeidsovereenkomsten per e-mail aan te leveren aan de vereniging, zodat deze het document kan printen en door bestuur van de vereniging én sportleider kan laten ondertekenen. Aansluitend kan het document ingescand en geretourneerd worden. De volledige werkwijze wordt meegestuurd met het contract. Wanneer een vereniging/stichting de contracten liever per post ontvangt, dan sturen wij een papieren versie uiteraard per post toe, echter dit doen wij alleen op verzoek.

December - laatste aanlevering

We gaan al weer naar het einde van het jaar. Dat betekent dat wij nog maar in een beperkte periode de laatste mutaties van 2018 kunnen verwerken. U dient uiterlijk vóór 10 december 2018 de getekende contractwijzigingen en contracten bij ons in te leveren, zodat deze in december nog mee kunnen in de salarisverwerking van 2018. 

Hierbij dus een dringende oproep aan zowel de sportverenigingen als de sportleiders om zaken en mutaties tijdig aan te leveren en te controleren of de verwerkingen tot nu toe juist en compleet zijn.

Collectieve verzekeringen

STK Drenthe heeft een collectieve (zorg) verzekering bij Zilveren Kruis voor haar medewerkers. Eenmaal per jaar mag er gewisseld worden van zorgverzekering. Wilt u een nieuwe verzekering afsluiten, dan dient de oude verzekering vóór 1 januari te zijn opgezegd. Hiervoor kunt u op internet via de website zk.nl/stk uw premie bekijken.

Tenslotte ook alvast de mededeling dat in de kerstvakantie ons kantoor is gesloten van 24 december 
tot en met 1 januari 2019. 


Met sportieve groet,
Stichting Sport Technisch Kader Drenthe
Copyright © 2018 STK Drenthe, All rights reserved.


Je kunt hier je kunt hier uitschrijven.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
STK Drenthe · Eursingerweg 3a · Overschrijving · Beilen, Nederland 9411 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp