Bekijk deze e-mail in uw browser
Jaargang 8 | Nummer 4-2019

Beste NVVG leden,

De vierde NVVG Nieuwsbrief van 2019 met o.a. Talmaprijs winnaar, Nieuwe leerstoelhouder Sociale Verzekeringsgeneeskunde, VG dagen 2019, Podcast(s), Toetsboek Nieuws, EUMASS congres 2020, etc. etc.

Het doel van deze NVVG Nieuwsbrief is een actieve benadering van onze leden zodat actuele zaken op eenvoudige wijze onder uw aandacht gebracht kunnen worden. Te denken valt hierbij aan recente ontwikkelingen, richtlijnen, interessante websites, etc. U zult de Nieuwsbrief dan ook met regelmaat ontvangen. De NVVG website zal dienen om u, via de korte meldingen in de nieuwsbrief, van de langere achtergrondinformatie te voorzien. Tevens worden de Nieuwsbrieven op de website geplaatst. Input voor de NVVG Nieuwsbrief is welkom via: secretariaat@nvvg.nl

Wij wensen u interessant leesplezier toe!
Bestuur NVVG


NVVG Najaarsledenvergadering met aansluitend wetenschappelijk programma

Op 3 oktober 2019 zal in de ochtend de Najaarsledenvergadering van de NVVG plaatsvinden in het Van der Valk Hotel in Utrecht. In aansluiting op de ledenvergadering zal 's middags Jong-VA het wetenschappelijke programma verzorgen.

In Nederland zijn ruim 320.000 mensen slechtziend of blind. Visio Zicht op Werk laat u graag kennismaken met de arbeidsmogelijkheden van slechtziende werknemers. We vertellen u over zien en de verschillende vormen van slechtziendheid. Ook krijgt u inzicht in het verschil dat gemaakt kan worden met behulp van hulpmiddelen, vaardigheden of aanpassingen en zal het thema belastbaarheid aan de orde komen. Uiteraard is er ook gelegenheid om ervaringen te delen.

Het thema is Aan het werk (blijven) met een visuele beperking!. Deze middag wordt nader ingegaan op de gevolgen van diverse oogaandoeningen. Daarnaast worden er workshops gehouden, waarbij je onder meer zelf ervaring kunt opdoen met diverse hulpmiddelen. Bekijk de inhoud van de workshops op www.nvvg.nl. Er zijn door het ABSG drie accreditatiepunten toegekend aan het wetenschappelijk programma. 

Wilt u deelnemen aan de Najaarsledenvergadering en het wetenschappelijk programma? Meldt u dan aan via onderstaande button, zodat we u voor de workshops kunnen indelen en zorgen voor voldoende catering.

Ja, ik meld me aan!

Yvonne Suijkerbuijk  is de winnaar van de Talma penning 2019

De Talma jury heeft dit jaar het onderzoeksartikel van Yvonne Suijkerbuijk ‘Interventions for obtaining and maintaining empolyment in adults with severe mental illness, a network meta-analysis.’ bekroond met de Talma penning 2019. De jury was dit jaar wederom blij verrast door het aanbod aan publicaties van (aspirant) verzekeringsartsen en zag als goede runner up Amy Wiersema met het manuscript ‘Interdoktervariatie bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap en bevalling’. Lees meer 

Nieuwe leerstoelhouder Sociale Verzekeringsgeneeskunde

Voormalig NVVG directeur, Sylvia van der Burg-Vermeulen, bekleedt per 1 september 2019 de leerstoel Sociale Verzekeringsgeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is gefinancierd door Instituut Gak.
Naast wetenschappelijk onderzoek, krijgt deze leerstoel tevens vorm in het postdoctorale onderwijs binnen de Sociale verzekeringsgeneeskunde. Onderwijs vormt daarbij een belangrijke implementatiestrategie om kennis beschikbaar te stellen voor de praktijk én om het toepassen van kennis te bevorderen.

Het bestuur van de NVVG feliciteert Sylvia van harte met deze benoeming.

Nieuwe Podcast(s) VG online!

Aflevering drie van podcast VG Nieuws staat online. Daarnaast zijn er ook drie afleveringen van een scriptie special gelanceerd. Bekijk deze afleveringen op www.nvvg.nl

Wil je op de hoogte gesteld worden van nieuwe Podcasts? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en zet het belletje aan. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video geplaatst is.

Praktijktest Richtlijn Depressie – Doet u mee?

Depressie is een van de grote veroorzakers van verzuim. Gebruik van de richtlijn vermindert het verzuim en bevordert het welbevinden van mensen. Hoe meer artsen de richtlijn toepassen, hoe beter dus! Maar het daadwerkelijk inzetten van richtlijnen blijkt in de praktijk soms lastig. 

De NVAB wil samen met u uitzoeken hoe dat makkelijker kan. Daarom nodigen wij u van harte uit voor de praktijktest Richtlijn Depressie. Daarmee leert u deze richtlijn goed te gebruiken in uw praktijk. Lees meer..

Toetsboek Nieuws

Het Toetsboek is inmiddels enige tijd in werking getreden en vanuit de gebruikers, de opleidingsinstellingen en –instituten is feedback gekomen die in het kader van de evaluatiecyclus wordt meegenomen. Hoewel gepland wordt een evaluatiecyclus van 2 jaar aan te houden, blijken in deze eerste versie van het Toetsboek een aantal punten welke verbetering behoeven nog vóór de 2 jaar om zijn. Dit zodat de gebruiker hiermee goed gefaciliteerd is. Deze wijzigingen zijn nu aangebracht.

Bekijk op de NVVG-website welke zaken het betreft.

VG dagen 2019

Na een jaar van onderbreking vanwege het EUMASS Congres in Maastricht in oktober 2018 zullen de jaarlijkse Verzekeringsgeneeskundige Dagen (VG Dagen) weer plaatsvinden op: 6 – 8 November 2019
Deze VG Dagen zijn tevens een lustrumeditie omdat zij voor de tiende keer door de NVVG (Nederlandse Vereniging Voor Verzekeringsgeneeskunde) en de GAV (Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) worden georganiseerd. Lees meer.

Richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Sinds 1 juli 2019 is de nieuwste versie van de multidisciplinaire richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom beschikbaar. De richtlijn is geautoriseerd door de NVVG. Bekijk de nieuwste versie op de NVVG-website.

Toolbox Opleiden voor doelmatige zorg

Stilstaan bij wat je doet en je gezonde verstand gebruiken. Daar komt doelmatige zorg leveren op neer. Maar: hoe leer je aios doelmatig denk en werken? De online toolbox van het Bewustzijnsproject kan daarbij helpen. Je vindt hier handige handvatten, inspirerende voorbeelden uit de praktijk om doelmatigheid in te voeren in de opleiding. Lees meer..

EUMASS Congres 2020

De voorbereidingen voor het EUMASS congres, dat van 17 - 19 september 2020 in Basel zal plaatsvinden, zijn in volle gang. Abstracts kunnen nog tot 1 december 2019 worden ingediend via deze website.
Wellicht een goede gelegenheid om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Het motto: wetenschap en praktijk op het gebied van verzekeringsgeneeskunde, maakt het congres voor een ieder die actief is in het verzekeringsgeneeskundige domein interessant. 
 
Via de EUMASS website kunt u door klikken naar de congres website voor nadere informatie.

Call for abstracts: lees meer voor extra informatie

Boek: stress en leefstijl, zoektocht van een verzekeringsarts

Mijn naam is Linda Battes en ben begin 2015 in dienst gekomen bij UWV, afdeling SMZ, als ANIOS verzekeringsgeneeskunde. Hiervoor heb ik promotieonderzoek gedaan binnen de afdeling cardiologie van het Erasmus MC vanaf oktober 2010 en ben in november 2014 gepromoveerd.

Ik heb enkele maanden als arts-assistent op de afdeling cardiologie gewerkt maar dit was toch niet de baan waar ik op had gehoopt. Er was weinig tijd om een gedegen gesprek te kunnen voeren met de patiënten en de werktijden waren fors. Ik heb de switch gemaakt naar de verzekeringsgeneeskunde waar ik het nog steeds erg naar mijn zin heb. Lees meer..

Kwaliteitstafel-Kennisagenda

Het doel van de kwaliteitstafel is om de kennis, - en kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfs,- en verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de aantrekkelijkheid van het beroep van bedrijfsarts  en verzekeringsarts te vergroten.
Een onderdeel van het deelproject academisering is de ontwikkeling van een kennisagenda voor de bedrijfs,- en verzekeringsgeneeskunde, welke zal worden opgesteld door en voor bedrijfs,- en verzekeringsartsen. Het gaat dus uit vanuit de beide wetenschappelijke beroepsverenigingen, de NVAB en de NVVG, en niet het UWV zoals wij in de praktijk soms terug horen. Lees meer
 

Evenementen

 
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
www.nvvg.nl | secretariaat@nvvg.nl | 030-6868764
 

Website Website
E-mail E-mail
Facebook Facebook
Copyright © 2019 NVVG, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp