Copy
View this email in your browser
Veel leesplezier!

Oefeninspiratie!

Voor de meesten onder ons zit de vakantie er weer op. En dat betekent dat ook de ISPS-taken weer op ons bureau liggen. Het einde van het derde kwartaal nadert al weer met rasse schreden. Bent u door de vakanties nog niet toegekomen aan uw ISPS-kwartaaloefening, dan helpt Port Security Center u ook dit kwartaal weer graag met een aantal oefenideeën:
 1. Hoe handelt uw personeel, als ze een verdacht pakketje aantreffen? Test het eens uit!
  Tip: geef deze oefening een cyber-tintje, door i.p.v. een verdacht pakketje een USB te laten rondslingeren. Overleg met uw IT-afdeling hoe u er het beste voor kunt zorgen dat gemonitord wordt wie deze USB meeneemt en in zijn computer steekt. Zorg er ook voor dat deze persoon de boodschap krijgt dat hij/zij daarmee een beveiligingsrisico heeft opgeleverd!
 2. Wordt er op uw havenfaciliteit een bezoekersregistratie bijgehouden? Controleer dan eens of dit op de juiste manier en volledig gebeurd. Tip: Kijk dan meteen of uw procedure in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). U leest er meer over in het artikel hieronder.
 3. Heeft u onze ISPS-oefening over ladingcontrole gemist? Geen nood: u kunt ook op uw eigen havenfaciliteit een soortgelijke oefening uitvoeren.
  • Komen er vrachtwagens op uw havenfaciliteit? Controleer dan of uw procedure voor de controle van vrachtwagens overeenkomt met de adviezen uit het Exercitium.
  • Slaat u containers over, kijk dan ook of uw procedure voor de controle van containers en zegels overeenkomt met de adviezen uit het Exercitium. Mocht u twijfelen aan nut- en noodzaak van het controleren van de zegels, bekijk dan vooral even het filmpje op onze website!
 4. In de meeste Port Facility Security Plannen staat dat er periodiek controlerondes op de havenfaciliteit gedaan worden. Controleer eens of deze inderdaad conform procedure worden uitgevoerd. Weten de mensen die deze ronde lopen ook waar ze op moeten letten en bij wie ze afwijkingen moeten melden? Tip: Laat eens een looppoort of deur onafgesloten of op een kier staan en kijk of ze het signaleren, oplossen en melden.
 5. U kunt zich natuurlijk ook aanmelden voor onze eerstvolgende themabijeenkomst over Proactief Beveiligen. U leest er hieronder meer over.
ISPS-oefening kwartaal 3

Proactief beveiligen - Hoe doe je dat nu eigenlijk?

26 september 2018, Van Ghent kazerne, Rotterdam

 Op 26 september 2018 organiseert Port Security Center in samenwerking met Port Prevent, de European Security Intelligence Foundation (ESIF), S2 Safety & Intelligence InstituteTrio Security en Advanced Security Intelligence een ISPS-oefening over proactief beveiligen. Er wordt veel over gesproken, maar hoe doet u dat nu eigenlijk?  

Hoe weet u welke security dreigingen voor uw havenfaciliteit relevant zijn? Wat zijn de MO’s (Modus Operandi, of - in gewoon Nederlands - werkwijze) van de mensen achter deze dreigingen. Als u weet hoe zij handelen, weet u waar u op moet letten, zodat u beter kunt inschatten wanneer een afwijking van de norm een bedreiging kan vormen. Daarmee kunt u ook beter bepalen welke maatregelen u ertegen kunt treffen. En dat is proactief beveiligen!

U maakt op uw havenfaciliteit gebruik van fysieke beveiligingsmaatregelen, zoals hekwerken, toegangscontrolesystemen en camera’s met bijbehorende procedures. Hoe kunnen deze optimaal ondersteunen bij proactief beveiligen?

De meeste beveiligingsmaatregelen treft u op land. Maar wat nou als de dreiging van zee of uit de lucht komt? De drones rukken op, varend en vliegend, bijvoorbeeld voor inspecties of het maken van foto en film. Hoe kan proactief beveiligen helpen om deze bedreiging te beperken?

Tenslotte gaan we aan de hand van een casus zelf actief aan de slag met proactief beveiligen. 
U ervaart dus meteen hoe het werkt!

Het programma vindt u hier. Aanmelden kan tot en met 21 september 2018 per e-mail of online.
Deelname kost € 150,- voor leden en € 195,- voor niet-leden. 
Aanmelden
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:
    
Heeft u uw jaarlijkse grote oefening (exercise) al gedaan?
 
Zo niet, dan ook daarvoor nog even wat ideeën:
 1. Doe eens een "Red Teaming" oefening met uw buurman. Zij proberen uw beveiliging te omzeilen en u de hunne. Achteraf deelt u de ervaringen met elkaar. Zo helpen we elkaar de veiligheid te verhogen. Hulp nodig? Wij brengen u graag in contact met partijen die u hierbij kunnen ondersteunen.
 2. Doe een ontruimingsoefening (kan tevens gebruikt worden als BHV-oefening). Combineer dit in overleg met de SSO eens met een gesimuleerd veiligheidsalarm aan boord van een bij u afgemeerd schip.
ISPS-oefening kwartaal 4

Brandveiligheid in het kader van de ISPS-Code

21 november 2018, Inprevo Rotterdam

Op 21 november 2018 organiseert Port Security Center in samenwerking met Instituut Fysieke VeiligheidInprevo*, Kappetijn Safety Specialists, en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een ISPS-oefening over Brandveiligheid in het kader van de ISPS-Code.

Brandveiligheid wordt normaal gezien als onderdeel van het 'safety' domein. Wanneer branden echter opzettelijk worden gesticht – bijvoorbeeld om schade en/of slachtoffers te veroorzaken – of het resultaat zijn van moedwillig veroorzaakte explosies of stroomstoringen, is er sprake van een security incident. In dat geval is er een belangrijke coördinerende rol voor de PFSO weggelegd. Weet u wat er hierbij van u verwacht wordt?

U kunt het volledige programma hier downloaden.


Deelname kost € 150,- voor leden en € 195,- voor niet-leden. Aanmelden kan tot en met vrijdag 16 november 2018 per e-mail of online. We verheugen ons alvast op uw komst!


Tijdens deze speciale oefening rondom het onderwerp brandveiligheid leert u het onderscheid tussen safety en security branden en het verschil in tactisch handelen dat hierbij nodig is. Als PFSO werkt u samen met de BHV-organisatie, de bedrijfsbrandweer en autoriteiten, zoals brandweer, ambulance, politie en andere eenheden. Wie doet wat en welke vragen stelt u zich daar bij?

Maikel Lenssen, Beleidsadviseur Crisismanagement bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Nationaal coördinator Terrorisme Response bij het Instituut Fysieke Veiligheid is als voorzitter van de planningsstaf voorbereiding terrorismegevolgbestrijding goed ingevoerd in de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheidshulpverleners. Hij vertelt u hier alles over en gaat daarbij ook in op de verwachtingen die de overheid van de rol van het bedrijfsleven heeft.

De specialisten Kees Kappetijn en Gaby van Melick van Kappetijn Safety Specialists geven u vervolgens tips en trucs hoe u uw eigen organisatie het beste kunt inrichten op de verschillende verwachtingen, rollen, taken en dilemma's.

Niels van Vlimmeren en Gerard Hoffmann van Inprevo informeren u tenslotte over de bouwkundige, installatie-technische en organisatorische (BIO) maatregelen die u daarbij kunt treffen.

Natuurlijk gaan we onder begeleiding van deze specialisten aan de hand van cases ook zelf actief aan de slag met brandbestrijding, hulpverlening en de communicatie en samenwerking daaromheen. Zo krijgt u meteen ook de gelegenheid om het tactisch en praktisch handelen bij security branden te oefenen.

Aanmelden
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:
                  
* Inprevo is de nieuwe naam van Falck Prevention en TSA Safety Products en staat voor: Integrale Veiligheid voor Organisaties
Lees ook het artikel over Publiek Private Samenwerking bij Brandweerzorg in haven- en industriegebieden van Kees Kappetijn en Philip Stohr van Kappetijn Safety Specialists dat in oktober 2015 is verschenen in EemsdeltaKringen.

AVG/GDPR: Hoe gaat u om met uw bezoekersregistratie?


Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) is de aandacht voor privacy binnen uw organisatie sinds 25 mei 2018 belangrijker geworden dan ooit. Iedere organisatie moet kunnen aantonen dat aan de privacyregels wordt voldaan. Het is dus belangrijk goed na te denken over welke persoonsgegevens u met welk doel verwerkt.

De komst van de AVG leidt voor alle havenbedrijven tot dezelfde problematiek. Wat mag nog wel en wat niet meer? Omdat we hierover meerdere vragen uit het veld ontvingen, geeft Port Security Center u in samenwerking met experts terzake graag een aantal praktische tips. Ditmaal over uw bezoekersregistratie.

Bezoekersregistratie na de AVG: wat mag wel en wat mag niet?
Vanuit de ISPS-code dient u te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw havenfaciliteit en de aldaar afgemeerde schepen. Hiervoor dient u de toegang tot uw havenfaciliteit te controleren. U vraagt bezoekers daarbij als het goed is altijd naar hun identiteit en het doel van hun bezoek. Ú bepaalt welk doel bevoegd toegang geeft tot uw havenfaciliteit, en welk niet. U controleert de identiteit van uw bezoeker aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Vaak noteert u deze gegevens op een bezoekersregistratie. Maar mag dat eigenlijk wel?

Geen wettelijke grondslag
De ISPS-Code geeft geen wettelijke grondslag voor het registreren van persoonsgegevens, zoals de naam, geboortedatum en het documentnummer van het identiteitsbewijs. Dit betekent echter niet, dat het registreren van bezoekers dan ook niet mag.

Wel gerechtvaardigd belang
Wanneer het noodzakelijk is voor de bescherming van vitale infra of u een ander gerechtvaardigd belang kunt aantonen, mogen bepaalde gegevens wel geregistreerd worden. En dat belang is er. Op uw havenfaciliteit rijden heftrucks rond, wordt lading de hoogte in gehesen en u bent natuurlijk niet voor niets ISPS-gecertificeerd. Dit betekent dat bezoekers van uw terminal een veiligheidsrisico lopen. Wanneer zich een incident voordoet, en uw terminal moet ontruimd worden, dan wilt u natuurlijk weten wie er allemaal aanwezig is, zodat u weet wie u bij het verzamelpunt zou moeten aantreffen. Dit betekent dan wel dat deze bezoekersregistratie bij een ontruiming ook beschikbaar moet zijn! Een mooie taak voor de receptioniste, portier/(haven)beveiliger of BHV-organisatie.

Hoe lang mag u de bezoekersregistratie bewaren?
Voor het specifieke ontruimingsdoel mag u de bezoekersregistratie alleen maar bewaren, totdat de bezoeker het terrein heeft verlaten. Maar u wilt natuurlijk ook kunnen nagaan wie welke goederen heeft vervoerd, of wanneer deze zijn opgehaald. En na een incident - bijvoorbeeld diefstal of cybercrime, maar ook bij aanrijschade van uw hekwerk - wilt u natuurlijk weten wie hierbij betrokken zou kunnen zijn (geweest), als dader of als getuige. In het vroegere vrijstellingsbesluit WBP gold een bewaartermijn van 6 maanden voor de bezoekersregistratie. Wij verwachten dan ook dat u deze termijn als maximum kunt aanhouden. Dient de bezoekersregistratie als bewijs bij de juridische afhandeling van een incident? Dan mag u deze bewaren totdat het incident is afgehandeld.

Welke gegevens mag u registreren op uw bezoekersregistratie?
U mag alleen de gegevens registreren, die nodig zijn voor het specifieke doel: het beschermen van de veiligheid van uw bezoeker, uw personeel, afgemeerde schepen, uw eigendommen en belangen. De naam van de bezoeker en zijn kenteken, zijn daarmee verdedigbaar. Het doel en tijdstip van het bezoek is ook van belang, zodat u weet waar op het terrein of bij wie de bezoeker zich bevindt en wanneer hij er geweest is. Het nummer van zijn identiteitsbewijs en zijn geboortedatum wordt al twijfelachtig. Een kopie maken van een paspoort of identiteitsbewijs? Dat mag in elk geval niet.

Wilt u de gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken?
Bijvoorbeeld voor het toesturen van een klanttevredenheids-enquête of veiligheidsinstructie? Vraag hiervoor dan expliciet toestemming.

Ons advies?
Wij adviseren u de procedure voor toegangscontrole uit uw PFSP in het licht van het bovenstaande nog een keer goed door te nemen en zo nodig aan te passen. Let op: lokaal kan er aanvullende regelgeving van kracht zijn! Uw PSO kan u daar meer over vertellen. Laat aangepaste procedures in elk geval goedkeuren! 

Mocht u aanvullend advies willen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen of met Port Privacy
Wij benaderen u als PFSO van uw havenfaciliteit of omdat u om andere redenen geïnteresseerd bent in of betrokken bent bij de veiligheid van onze havens. Port Security Center gaat uiteraard zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Hoe we hiermee omgaan, hebben we opgenomen in onze privacyverklaring. Wij gaan uit van 'privacy by design' en zorgen er daarbij voor dat de toegang tot uw gegevens beperkt blijft tot de voor de verwerking ervan noodzakelijke personen/organisaties. Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor een uitvoering van de opdracht die u ons gegeven heeft. U kunt zich altijd afmelden van onze nieuwsbrief. Wij zullen u dan niet meer actief benaderen. Heeft u vragen? Schroom niet ze te stellen via info@portsecuritycenter.eu

Storage spoofing - wat is dat nou weer?

Storage Spoofing is een verzamelterm voor de verkoop van niet-bestaande opslagcapaciteit en voorraden van grondstoffen en materialen in terminals in een haven. De doelgroep zijn in de eerste plaats de (inter)nationale ondernemers en potentiële kopers die producten aangeboden krijgen, die niet blijken te bestaan. Daarnaast zijn opslagterminals in het havengebied potentieel slachtoffer van deze vorm van fraude, omdat hun naam en netwerk door cybercriminelen misbruikt kan worden. Het is de criminelen uiteraard te doen om financieel gewin.

Ferm houdt een blacklist bij van domeinnamen die gebruikt worden voor storage spoofing. U schrikt er waarschijnlijk van, hoe lang deze lijst al is. En hij wordt nog bijna dagelijks verder aangevuld... Dit gebeurt overigens niet alleen bij tankopslagbedrijven. Ook andere bedrijfstakken hebben last van spookdomeinen. Wees dus alert op dit soort fraude en wijs ook uw klanten erop! Google zelf eens op uw eigen bedrijfsnaam en kijk of daar misschien ook andere domeinnamen voor bestaan. 
Gezocht: Praktijkvoorbeelden!

Helpt u Port Security Center met het verzamelen van voorbeelden van incidenten, liefst met foto's en filmpjes? Daarmee kunnen we aan de hand van waargebeurde incidenten voor u en uw collega's aansprekende nieuwe oefeningen en casussen uitwerken, die we in onze nieuwsbrief en evenementen kunnen meenemen. Dit kan ons allemaal helpen met het verhogen van de security-awareness in onze havens. U kunt ons via info@portsecuritycenter.eu uw voorbeelden mailen. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met eventuele persoons- en bedrijfsgegevens, zoals gezichten, kentekens en bedrijfslogo's, door deze zorgvuldig af te schermen.

We belonen u graag voor uw bijdrage! De eerste drie inzendingen ontvangen 50% korting op de deelname van een van onze oefeningen!
Helpt u mee onze havens integer te houden?

Afgelopen weken waren er weer diverse gevallen van diefstal en drugssmokkel in het nieuws. In veel gevallen met hulp van binnenuit. Door de toegenomen beveiliging op onze haventerreinen worden kwetsbare havenmedewerkers steeds vaker benaderd om - in ruil voor geld of onder dwang - een oogje dicht te knijpen of een handeling te verrichten die criminelen helpt bij hun praktijken. Maar wie eenmaal betrokken raakt bij een criminele organisatie, komt daar niet zomaar meer uit.


Meld Misdaad Anoniem - programma 'Veilige haven'
Een ‘integere haven’ is cruciaal voor de kwaliteit van de dagelijkse bedrijfsvoering. Daarom is in 2016 onder de vlag van Meld Misdaad Anoniem (M.) een nieuwe campagne gelanceerd: ‘Rotterdamse Haven, Veilige Haven!’, een samenwerking tussen het OM, Politie, Douane, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs. Doelstelling van dit programma is om de integriteit in de haven te bevorderen. Ook enkele havenbedrijven waren nauw betrokken bij de totstandkoming. Inmiddels hebben meerdere bedrijven zich aangesloten. 

De campagne heeft al goede resultaten opgeleverd. Naast een toename van het aantal anonieme tips, zijn ook meldingen binnen bedrijven en vooral het aantal ISPS-meldingen met betrekking tot veiligheidsregels voor de haven toegenomen. Verschillende tips, variërend van meldingen van drugssmokkel tot integriteitsschending, hebben geleid tot nader onderzoek en het OM is in enkele gevallen overgegaan tot vervolging.

Illegaal bijverdienen, trap er niet in!
De campagne is gericht op het tegengaan van criminele activiteiten in de haven, zoals drugs- en mensensmokkel en ladingdiefstal. Praktisch staat het programma Integere Haven onder meer voor het verzorgen van masterclasses en de invoering van een systeem voor het veilig rapporteren van incidenten. Doel is om mensen die werken in de haven en vrachtwagenchauffeurs alert te maken op mogelijke signalen, en hen te vragen die te melden. Zij zijn immers de oren en de ogen in de haven. De campagne waarschuwt hen; ‘illegaal bijverdienen, trap er niet in!’. 

De boodschap van deze campagne is voor alle havens relevant. De toolkits voor havenfaciliteiten en informatie voor havenwerkers en vrachtwagenchauffeurs kunnen u helpen het moreel kompas van uw personeel en samenwerkingspartners de juiste koers te laten varen. 

Port Security Center draagt dit initiatief dat bijdraagt aan de veiligheid van onze havens een bijzonder warm hart toe. U leest er meer over op meldmisdaadanoniem.nl/haven. Graag wijzen we u in dit kader ook op onze speciale themabijeenkomst over Insider Threat die gepland staat op 20 maart 2019. U leest er hieronder meer over.
ISPS-oefening kwartaal 1, 2019

Insider Threat
20 maart 2019 - locatie nog niet bekend

Corruptie binnen Douane en Politie, fraude en omkoping bij het Havenbedrijf Rotterdam, diefstaldrugsuithalers en mensensmokkel bij havenfaciliteiten, lekken van vertrouwelijke informatie. We zien steeds vaker nieuwsberichten van medewerkers of samenwerkingspartners, die - bewust of onbewust - meewerken aan strafbare feiten. Insider threat.

Als het een ander kan overkomen, waarom u dan niet? Wat motiveert medewerkers hiertoe? Wanneer loopt u een risico? En als het u dan overkomt, hoe komt u daar dan achter? Kunt u er iets tegen doen?

Vragen die wellicht ook u bezig houden. Daarom organiseert Port Security Center volgend jaar in samenwerking met AIVD, ProximitiesPolitie en Avanti Organisatie Advies een themabijeenkomst over Insider Threat.

We gaan in op:
 • Wat insider threat is,
 • waarom mensen een bedreiging kunnen vormen, en
 • wat u ertegen kunt doen om de bedreiging te herkennen én voorkomen.
Aan de hand van aansprekende voorbeelden bekijken we wat de bedreiging kan inhouden. U kunt daarna zelf beter inschatten in hoeverre insider threat voor u reëel is en krijgt praktische handvatten voor wat u er zelf tegen kunt doen.

U kunt het volledige programma hier downloaden.

Deelname kost € 150,- voor leden en € 195,- voor niet-leden. Aanmelden kan tot en met vrijdag 15 maart 2019 per e-mail of online
Aanmelden
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:
                  
Jaarlijkse controle PFSP
 
Een verplichting uit hoofde van de ISPS-Code is dat u jaarlijks uw Port Facility Security Plan (PFSP) controleert. Heeft u dat voor dit jaar al gedaan? Zo niet, loop uw plan de komende weken dan even door om te kijken of herziening nodig is.
 
Lees op onze website wanneer herziening verplicht is. Vergeet niet het aangepaste plan te laten goedkeuren! Heeft u vragen? Onze consultants helpen u graag.
Ladingcontrole - een kwestie van gedegen samenwerking!
Een terugblik op onze vorige ISPS/AEO-oefening

Ladingcontrole is een belangrijk onderwerp binnen de ISPS-Code en AEO-certificering. Port Security Center organiseerde daarom op 20 juni in samenwerking met de Douane Nederland en Politie Haaglanden een speciale thema-oefening over dit onderwerp. Een oefening die bijzonder enthousiast ontvangen is!

We waren 20 juni te gast in het spikplinternieuwe Landelijke Praktijktrainingscentrum van de Douane in Rotterdam. Dit trainingscentrum is een uniek initiatief in Europa en trekt de belangstelling van overheidsinstanties in Nederland en ver daarbuiten. Het was dus een hele eer dat we vanuit Port Security Center de gelegenheid kregen hier een evenement te organiseren.


De professionals van de Douane lieten ons aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe je kunt controleren of zegels gemanipuleerd zijn. Een echte eye-opener! Ook kregen we de gelegenheid aan de hand van geprepareerde voertuigen die ooit echt gebruikt zijn om te smokkelen, te ervaren hoe creatief criminelen kunnen zijn. Verbazing alom dat in de kleine ruimtes die je op het eerste oog niet opmerkt tot wel 6 mensen en diverse wapens en drugspakketten vervoerd zijn! De enthousiaste trainers hebben hun passie voor het vak goed over weten te dragen.

Tenslotte kregen we van de documentdeskundigen van Douane en Politie praktische tips en trucs voor het controleren van ADR-bewijzen, die ook bijzonder bruikbaar zijn voor de controle van rijbewijzen, paspoorten en andere documenten. Aan de hand van echte documenten en falsificaten van hetzelfde document konden we het geleerde meteen in de praktijk brengen. Het bleek soms bijzonder lastig echt van vals te onderscheiden!
 
Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door Douane Nederland en Politie Haaglanden.
Wij bedanken hen hartelijk voor een bijzonder succesvol evenement! 
   
De reacties van de deelnemers logen er niet om:

"Heb zelden een cursus meegemaakt die zoveel concrete inzichten geeft. Sterker nog: we hebben direct verbeteracties kunnen realiseren i.o.m de Douane en Havenpolitie! V.w.b. de beveiliging van de havens moeten we toch altijd goed samenwerken als overheid en bedrijfsleven."
Jesse Brooijmans - Kloosterboer Vlissingen
 
"Ik heb de themabijeenkomst als zeer positief, leerzaam en bijzonder interessant ervaren. Daarnaast maakten de (meer dan) prima lunch, de bijzondere locatie en de gezellige netwerkborrel achteraf de dag wat mij betreft helemaal af!"
Bas Visser - RBC Bewaking
Dank voor jullie enthousiasme!
Brexit heeft ook gevolgen op ISPS-gebied

Er wordt al voorzichtig rekening gehouden met een harde Brexit. Vooral een probleem voor die Engelsen, zult u wellicht denken. Maar niets is minder waar. De Brexit kan ook (vervelende) gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.


Bij een harde Brexit verlaat de UK per 30 maart 2019 de interne Europese markt. Alle huidige EU-rechten, verplichtingen en voordelen worden daarmee beëindigd. Dit betekent voor de transportsector, en specifiek het transport over zee:
 • Verscherpte grensbewaking en douanecontroles, die tevens verlegd worden naar de 'nieuwe' buitengrens
 • Een einde aan cabotage rechten (met uitzonderingen)
 • De UK maakt geen deel meer uit van internationale verdragen zoals SOLAS (waar de ISPS-Code onder valt), MARPOL (o.a. m.b.t. afvalafgifte), maar ook op het gebied van CE-markering e.d.. Ze zullen deze dus separaat moeten onderschrijven.
En specifiek voor schepen onder Engelse vlag:
 • Geen vrije toegang meer tot openbare maritieme diensten en havendiensten
 • Certificaten van zeevarenden en goedkeuringen van zeeapparatuur worden niet meer wederzijdse erkend
 • Door de UK erkende Recognised Organisations zoals Lloyds Register en het American Bureau of Shipping worden niet meer automatisch erkend voor de EU
 • de UK is niet langer lid van de European Maritime Safety Agency (EMSA)
 • Vissersschepen onder UK vlag mogen niet meer zonder meer vissen in Europese wateren (en omgekeerd)
 • Voor geregelde diensten (zoals ferries) vervalt de vrijstelling voor de melding van de laatste 10 havenfaciliteiten
De onderhandelingen tussen de UK en Europa lopen nog, evenals tussen de UK en afzonderlijke lidstaten zoals Belgie en Nederland. Totdat de handtekeningen onder verdragen gezet zijn, blijft de uitkomst van deze onderhandelingen onzeker. In de tussentijd kan het geen kwaad voor uzelf te analyseren welke impact een harde Brexit op uw onderneming zal hebben. Het zou bijvoorbeeld zomaar ineens kunnen zijn, dat u van transporteur of verhandelaar ineens ook importeur wordt, met alle gevolgen van dien (denk o.a. aan vertegenwoordiging en productaansprakelijkheid). Keurmerken uitgegeven door instanties in de UK verliezen hun geldigheid voor de EU en moeten dus vervangen of aangevuld worden door keurmerken die zijn uitgegeven door Europese keurmerkinstanties. Ook transporteurs dienen hier alert op te zijn. Meer informatie over dit onderwerp vind u in de Notice to stakeholders. Informatie over specifieke productvoorschriften zijn te vinden in de Blue Guide. Met vragen kunt u het beste contact opnemen met uw lokale Douanevertegenwoordiger of ondernemersvereniging.

Word ook lid!

Port Security Center helpt havens en havenfaciliteiten bij het verkrijgen en behouden van de ISPS-certificering. Dit doen wij via onze gratis nieuwsbrief en website, door het organiseren van collectieve en maatgesneden ISPS oefeningen en trainingen, het ontwikkelen van andere handige hulpmiddelen en downloads en belangenbehartiging. Daar heeft ook u profijt van! 

Word nu ook lid van Port Security Center!
Wij kunnen onze activiteiten natuurlijk niet uitvoeren zonder uw steun. Staat u achter onze doelstelling en werkwijze? Word dan lid van Port Security Center! Wij kunnen dan ook úw belangen actief behartigen, zowel nationaal als internationaal. Voor € 350,- excl. BTW per persoon per jaar, ontvangt u korting op onze eigen en diverse externe evenementen en kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van onze adviesservice en speciaal voor u ontwikkelde cases, oefeningen en trainingen. Op onze website en in onze flyer leest u wat Port Security Center voor u doet en wat het lidmaatschap precies inhoudt. 

Ik word lid!

Agenda


Noteert u alvast de data voor onze volgende ISPS-thema-oefeningen in uw agenda:  Hou onze nieuwsbrief in de gaten of kijk op www.portsecuritycenter.eu voor meer informatie over onze aankomende evenementen en die van derden
Actueel nieuws over de veiligheid van onze havens volgen?

Copyright © 2018 Port Security Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp