Copy

AFVALSTOFFENHEFFING 2018 MEER AFHANKELIJK VAN AFVAL SCHEIDEN

DONDERDAG 6 JULI 2017

De Avri-gemeenten hebben de begroting van Avri voor 2018 vastgesteld. In de begroting wordt de afvalstoffenheffing voor 2018 genoemd. De gemeenten willen stimuleren dat steeds meer grondstoffen uit het afval worden gehaald. Daarom hebben zij besloten om het variabele deel van de afvalstoffenheffing (betalen per keer dat men restafval aanbiedt) met ingang van 2018 zwaarder te laten wegen in de totale heffing. ​

Niet automatisch hogere rekening
In de begroting is de prognose opgenomen dat het vaste tarief in 2018 met € 4 wordt verhoogd. Het aanbieden van restafval wordt volgend jaar voor het eerst duurder. Zo gaat men bijvoorbeeld voor het laten legen van een 240 liter restafvalcontainer € 7 betalen in 2018. In 2017 was dit € 6. De gemeenten willen hiermee bereiken dat het voor inwoners aantrekkelijker wordt om minder restafval aan te bieden. Overigens stellen de gemeenten de tarieven van de afvalstoffenheffing pas in december definitief vast. Gemiddeld zal de afvalstoffenheffing naar verwachting met €12 stijgen. Echter hoe beter een inwoner afval scheidt, hoe minder hij betaalt. Voor inwoners betekent de gemiddelde stijging dus niet automatisch een hogere rekening.

Minder opbrengst kunststof verpakkingen
Door de stijging van de afvalstoffenheffing kan de indruk ontstaan dat afval scheiden niet loont. De afvalstoffenheffing zou echter veel hoger zijn en sterker stijgen als het afval minder goed wordt gescheiden. Dat de afvalstoffenheffing stijgt, komt voornamelijk doordat in het verleden reserves (incidentele middelen) van Avri zijn ingezet om stijging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners te verminderen. Nu die reserves bijna leeg zijn, stijgt de afvalstoffenheffing. Daarnaast stijgt de afvalstoffenheffing door een daling van de vergoedingen die ontvangen worden voor kunststof verpakkingen en door reguliere prijsindexeringen.

Steeds minder restafval
Inwoners bieden al 3 jaar op rij steeds minder vaak restafval aan. Zo stond de restafvalcontainer van 140 liter in 2016 gemiddeld 2x keer minder vaak aan de weg om geleegd te worden dan in 2014. Ook het aantal keer dat men restafval in de ondergrondse container gooit neemt af; van 42x in 2014 naar 35 x in 2016. In de begroting houdt Avri rekening met een verdere daling van het restafval-aanbod van 5%. Deze trend past in het beleid van de gemeenten om in 2020 nog maar 75 kilo restafval per inwoner per jaar te produceren.

Landelijk gezien lage heffing
De afvalstoffenheffing is in 2018 nog altijd ruim € 70 lager dan in 2010. Dat komt door het goede afvalscheidingsgedrag van inwoners, door scherpe contracten voor afvalverwerking en dankzij de toegenomen bedrijfsefficiency. De gemiddelde afvalstoffenheffing in de Avri-gemeenten is €199 en ligt daarmee nog steeds ver onder het landelijk gemiddelde van €239. Kijk voor de volledige begroting op avri.nl.

START BOUW ZONNEPARK 

DONDERDAG 6 JULI 2017

Op 6 juli zijn de laatste financiële contracten ondertekend. Dat betekent dat de bouw van het zonnepark op de afvalberg in Geldermalsen van start gaat. De aannemer start naar verwachting medio augustus met het maken van de onderconstructie voor de panelen. De eerste panelen worden op 23 augustus gelegd.​
Voorwaarde is wel dat de panelen op tijd worden geleverd. Er is op dit moment wereldwijd grote vraag naar zonnepanelen. Dit kan tijdige levering in de weg staan. In totaal komen er op ruim 10 hectare ongeveer 34.000 zonnepanelen op de afvalberg; dit levert op jaarbasis genoeg stroom voor zo'n 3.000 gezinnen.

Voorbereidende werkzaamheden zonnepark van start
Binnenkort wordt er een hek om het terrein heen geplaatst.De werkzaamheden die voor levering van de opgewekte stroom aan het net zorgen, liggen op schema. Netbeheerder Liander heeft onlangs een transformator-station geplaatst op de oude stortplaats. Hiervandaan wordt een kabel aangelegd door Buurmalsen heen. Door deze kabel kan voor 10 kilovolt aan elektriciteit getransporteerd worden.Waarschijnlijk kan al in augustus de eerste stroom aan het net worden geleverd.
Voor de realisatie van het zonnepark is een aparte bv opgericht: Avri Solar BV.

Opening in oktober
De opening van het park staat gepland op de Dag van de Duurzaamheid, dinsdag 10 oktober 2017.


RAAD GELDERMALSEN STEMT IN MET WINDMOLENS BIJ AVRI

DONDERDAG 6 JULI 2017

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft ingestemd met het voorstel om 3 windmolens te plaatsen op de inmiddels afgedekte afvalberg van Avri. 11 raadsleden stemden voor en 9 raadsleden waren tegen de plannen.​
Deze zomer wordt de afvalberg ingericht als zonnepark. Volgens de huidige planning worden de 34.000 zonnepanelen vanaf eind augustus geplaatst. Er is hierbij nog plaats over voor 3 windmolens. 1 windmolen komt bovenop de afvalberg te staan en de andere 2 aan de oost- en westkant van de berg.

Betuwewind
De zonnepanelen gaat Avri zelf exploiteren. De ontwikkeling van het windpark is uitbesteed aan Betuwewind. Dit is een samenwerking van verschillende projectontwikkelaars en Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Voor Avri levert het windpark jaarlijks € 90.000 op aan huurinkomsten. Ook draagt deze ontwikkeling bij aan de doelstellingen die Avri heeft op het gebied van duurzaamheid.

Planning
Nu de gemeenteraad akkoord is gegaan, kan Betuwewind verder met het vergunningentraject. De bedoeling is om in september de sde+-subsidie voor het project aan te vragen. Dit is een subsidie voor duurzame energieprojecten. De kans is groot dat deze subsidie wordt toegekend. De planning is om de windturbines in het najaar van 2018 te gaan bouwen. Wordt er dit jaar op de verleende vergunningen bezwaar gemaakt tot de Raad van State, dan zal dit opschuiven naar voorjaar 2019.
​​

AVRI ZOEKT 100 GEZINNEN VOOR UITDAGING 100% AFVALVRIJ!

DONDERDAG 6 JULI 2017

Avri gaat op zoek naar 100 gezinnen die mee willen doen aan het project 100-100-100. In dit project zullen 100 gezinnen worden uitgedaagd om door middel van intensieve communicatie en kennisdeling, 100 dagen lang zo min mogelijk restafval te produceren.​
Avri voert dit project uit om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun restafval fors te verminderen. Al 100 gemeenten gingen succesvol voor. Gemiddeld werd in deze gemeenten door de deelnemers maar liefst 87% minder restafval weggegooid. Lees hier meer over het project 100-100-100. ​​

PLATFORMBIJEENKOMST 17 JULI GAAT NIET DOOR

 

De platformbijeenkomst op 17 juli gaat niet door, omdat het AB van 7 september vervalt. De eerstvolgende platformbijeenkomst is op 26 september. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Copyright © 2017 Avri
info@avri.nl
Avri, Postbus 290, 4190 CG Geldermalsen
(0345) 58 53 53
 
Email Marketing Powered by Mailchimp