Copy

Nieuwsbrief #5

september 2019

Inhoud

- Festival Duurzame Mobiliteit: samen innoveren | Bart Dekkers
- Miljarden voor ov-investeringen | Column Jan van Selm
- Hoorzitting Tweede Kamer 'Toegang ov-data' | Ariëns Kruijt
- Nieuwe ICT OV-data | Gertjan Kamerik

Thema Duurzaamheid

Festival Duurzame Mobiliteit: samen innoveren | Bart Dekkers 

Dinsdag 1 oktober 2019 vindt het Festival Duurzame Mobiliteit plaats van 10.00 – 19.00 uur in de Rijtuigenloods Amersfoort. 


Getoond wordt hoe bedrijfsleven, burgers en overheid nu al samen aan duurzame mobiliteit werken in Nederland. Kom ook en laat je inspireren door initiatieven op het gebied van onder meer elektrisch vervoer, de fiets, mobiliteit als dienst, duurzame hernieuwbare energie en transport en logistiek.

Het Festival Duurzame Mobiliteit is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,  Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanwege eerder succes wordt het Festival ook dit jaar georganiseerd. Naast een plenair ochtendprogramma worden ook deelsessies, demonstraties en ontmoetingen in het middagprogramma opgezet. Er is een keuze uit zo’n 70 sessies, variërend van elektrisch vervoer en duurzame brandstoffen tot Mobility as a Service (MaaS), logistiek en fietsstimulering. Dit alles om onze mobiliteit duurzamer en slimmer te maken zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Samenwerkingsverband DOVA organiseert samen met CROW, ElaadNL en Vervoerregio Amsterdam de interactieve sessie ‘Zero emissie bussen in het openbaar vervoer’, waarin we samen de volgende vragen willen beantwoorden: Hoe krijgen we het voor elkaar om 5000 zero emissie bussen in het openbaar vervoer in te zetten? Welke stappen zijn er nu al gezet en welke lessen kunnen we daaruit leren om met elkaar door te pakken? Pak je kans om ter plekke te innoveren en leg contacten met andere mobiliteitsprofessionals. Want samen kunnen we meer!


Kom je ook? Meld je dan via onderstaande weblink aan voor het Festival Duurzame Mobiliteit.

Aanmelden voor het Festival

Column

Miljarden voor ov-investeringen | Jan van Selm 

Als de nieuwsberichten kloppen, maakt het Kabinet met Prinsjesdag bekend dat er miljarden beschikbaar komen voor grootschalige investeringen in het OV. In meerdere opzichten buitengewoon goed nieuws! En de ov-sector wacht een uitdagende tijd..
 

In de dagen na het zomerreces schijnt het Kabinet besloten te hebben tot een nationaal investeringsfonds van vele miljarden, grotendeels te besteden aan ov-projecten. Daarmee zou het Kabinet daad bij woord voegen, want de grote behoefte aan investeringen in het OV werd het afgelopen half jaar onder andere al benoemd in de sectorbrede visie ‘Contouren Toekomstbeeld OV 2040’, in het ‘Deltaplan 2030’ (Mobiliteitsalliantie) en in de rijksnota ‘Schets Mobiliteit 2040’. De (terechte) boodschap is dat sterke doorgroei van OV  – samen met beleid gericht op bijvoorbeeld lopen, fietsen, hubs en Smart Mobility/MaaS – noodzakelijk is om onze doelstellingen rond stedelijke en landelijke bereikbaarheid, klimaat en inclusieve samenleving te realiseren. Simpeler verwoord: als we nog veel meer mensen in het OV willen, moeten we ook veel investeren in meer ov-capaciteit en ov-doorstroming… en dat staat blijkbaar nu te gebeuren!
 
Het nieuws is ook goed omdat het de gegroeide ‘status’ van OV binnen de samenleving bevestigt. OV was 20 jaar geleden nog een maatschappelijk ‘zorgenkindje’. De sindsdien doorgevoerde verbeteringen (regionalisatie, doorstroming, reizigersservices, concessiesystematiek etc.) leidden jaar in jaar uit tot hogere reizigerstevredenheid en reizigersgroei. Maar tot voor kort ‘riepen we dat binnen de sector vooral tegen elkaar’. Het aanstaande Kabinetsbesluit bevestigt dat OV inmiddels door de hele samenleving wordt gezien als ‘part of the solution’!
 
Overigens vormt een groot investeringsbudget natuurlijk ook een grote uitdaging voor de ov-sector, zowel decentraal als nationaal. We komen voor nieuwe verdeelvraagstukken te staan: bouwprojecten hebben altijd al hun eigen dynamiek maar na de PAS-uitspraak helemaal, er zullen nieuwe exploitatie-vraagstukken ontstaan en hoe managen we de korte termijn groei-opgaven.
 
Wat hopelijk gaat helpen en blijft inspireren is dat we als sector de afgelopen jaren in goed overleg samen tot de gewenste hoofdrichtingen van ontwikkeling zijn gekomen: de drie pijlers van ons gezamenlijk Toekomstbeeld OV40.

Pijler 1: Focus op de kracht van het OV ( onder andere betere ov-doorstroming en meer ov-capaciteit)
Pijler 2: Drempelloos van deur tot deur (betere hubs, naadloze ketenreizen, ontzorgde reiziger)
Pijler 3: Veilig, duurzaam en efficiënt OV (naar Zero Emissie en verdere fysieke en sociale veiligheid)
 
Ik ben erg benieuwd waar we uiteindelijk in 2040 met het OV in Nederland staan…!

Jan van Selm (directeur Samenwerkingsverband DOVA)

Nieuws

Hoorzitting Tweede Kamer 'Toegang ov-data'| Ariëns Kruijt

Jan van Selm was door de Kamercommissie uitgenodigd om op 10 september iets te vertellen over de ‘toegang tot ov-data’.

Naast DOVA waren ook andere experts van beheerders (Translink, OpenGeo, privacy-jurist), hergebruikers (CBS, TU Delft, KiM) en eindgebruikers (Rover, Flixbus, Stichting Privacy First, Tranzer) van data uitgenodigd. Vragen die de commissie zich stelde waren bijvoorbeeld ‘wie heeft toegang’, ‘kunnen ov-data zomaar worden gedeeld en met welk doel’, ‘wat is de winst van het delen van ov-data’, etc.

Jan van Selm hield een pleidooi om de drempel voor vervoerders lager te maken door regelgeving te maken, zodat privacy en mededinging geen probleem meer vormen om data beschikbaar te stellen. Het ter beschikking stellen van data via CBS kreeg van verschillende kanten bijval.  KiM en TU Delft vonden dit interessant omdat onderzoekers de ov-data dan ook kunnen combineren met andere bronnen, wat waardevolle nieuwe informatie oplevert. CBS zelf vond het uiteraard ook een goed idee. De position papers van de andere experts zijn hier te vinden.

Klik hier voor de inbreng van Samenwerkingsverband DOVA

Thema Reisinformatie

Nieuwe ICT OV-data | Gertjan Kamerik 

OV-data is in de laatste 10 jaar veranderd van een organisatie die zich hoofdzakelijk richt op integrale reisinformatie op de haltes (GOVI), naar een organisatie die aan de ene kant zorgdraagt voor het vrijkomen van brondata zodat diverse partijen betrouwbare reisinformatie aan reizigers kunnen bieden. Aan de andere kant zorgt OV-data voor historische data ten behoeve van beleidsmonitoring (dashboards).

 
De huidige ICT-omgeving is echter niet meegegroeid met deze ontwikkeling en is na 15 jaar aan vervanging toe. Via een vastomlijnde route worden brondata verkregen van de leveranciers en verwerkt tot informatie voor de serviceproviders of dashboards. Nieuwe datasets leidden vervolgens tot nieuwe productielijnen met ieder hun eigen inrichting en beheerproces, waardoor onderlinge gegevensuitwisseling lastig is. We zijn nu op een punt gekomen dat het huidige ICT-systeem een systeemsprong moet maken. Ook omdat  de standaardorganisatie BISON voor een nieuwe Europese standaard NeTEX heeft gekozen.
 
Na een akkoord voor de plannen vanuit het OV Managersoverleg, zijn we begonnen met de eerste fase van de ombouw naar een nieuw systeem.
Lees verder

Samenwerkingsverband DOVA U.A.

www.dova.nu

Jaarbeursplein 22
3521 AP Utrecht
085 – 06 61 290
info@dova.nu

Klik hier als je deze emails niet meer wilt ontvangen.
LinkedIn
Twitter


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Samenwerkingsverband DOVA · Jaarbeursplein 22 · Utrecht, 3521 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp