Copy
Nyheder fra Roskilde Klosters Venner.
View this email in your browser
Roskilde Klosters Venner
Nyhedsbrev september 2017

Indbydelse til et spændende arrangement for medlemmerne af
”Roskilde Klosters Venner”
onsdag den 27.september 2017, kl. 19:00 – 21:00

 

”Hans Matthison-Hansen og hans orgel” 

 

Vi mødes kl 19:00 i Roskilde Klosters kirke for at høre klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen fortælle historien om den berømte domorganist Hans Matthison-Hansen  og hans lille, smukke hus-orgel.
Orgelet fra 1857 har i en årrække haft fast plads i klosterets kirke, og der spilles på det hver gang, der er gudstjeneste. Organist Inger Svendsen fra Himmelev Kirke vil give os eksempler på tidstypisk musik, komponeret af Matthison-Hansen og andre 1800-tals komponister.
Efterfølgende serveres en forfriskning i Riddersalen.
Tilmelding til arrangementet på:
kirsten.bjerager@mail.dk
senest den 20.september.
I kirken er der plads til max. 75 personer.
Ved tilmelding får du kun besked, hvis der IKKE er plads
.


Med venlig hilsen 
Tove Winther Kvist
Formand

En sensommerhilsen fra klosteret.


Klosterets sommerrundvisninger er godt overstået med rigtig mange glade gæster.
Der var helt udsolgt på 13 af de 14 rundvisninger.

Hvis man ikke nåede at komme med på en af sommerrundvisningerne, kommer der snart en ny chance:
I forbindelse med Kulturstrøgets mange arrangementer med relation til Reformationsåret, arrangerer klosteret et par særrundvisninger, hvor klosterforvalteren viser rundt og fortæller om jomfruklosteret - som for så vidt har sin baggrund i Reformationen og klostrenes forsvinden - og om nogle af de mange skæbner, der har udfoldet sig her på klosteret.
Rundvisningen slutter i Riddersalen, som denne aften er oplyst af 100 levende lys.
Her serveres et godt glas vin, og der er mulighed for at høre mere om klosteret.
Billetter til dette særarrangement, inklusive vin i Riddersalen koster 100 kr. pr. deltager. Der er kun plads til 35 deltagere pr. gang, og billetter skal købes på forhånd.
Særrundvisningerne finder sted d. 26/9 og 5/10 2017 kl. 19.30. Varighed ca. 2 timer.
Se mere og køb billet her!

I sidste nyhedsbrev fortalte vi om planerne for renoveringen af Hjørnestuen.
Nu er vi kommet lidt videre og har fået kigget under gulvplankerne.
Det var ikke så opmuntrende. 
Gulvet hviler på strøer (6 x 6 tommer bjælker), som ligger på munkesten direkte ned i et lag grus, byggerester og ler. Da der oven på gulvbrædderne har været monteret linoleum, er fugten blevet ned i under gulvet med det resultat, at bjælkerne og en del af gulvbrædderne er stærkt angrebet af råd.
Klosterets arkitekt, Tom Bruun har lavet et justeret projekt, hvor vi gerne vil lave en mere hensigtsmæssig løsning, inden vi lægger nyt gulv. Det skal imidlertid først gennem en ny godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen, så vi er lidt i venteposition. Sagsbehandlingstiden er pt. omkring tre måneder, men vi håber da, at vi kan fremskynde processen.
Vi vil meget gerne i gang, da vi har skaffet fondsmidler - der forhåbentlig rækker!

Klosteret har netop modtaget en donation fra Arne V. Schleschs Fond, som har muliggjort, at klosteret kan renovere en del af de mange  - og utroligt charmerende - ovale slægtsportrætter, hvoraf nogle desværre er i dårlig stand.
Klosterets faste konservator, Karin Lykke fra Malerikonserveringsværkstedet i Jægerspris er allerede i fuld gang med arbejdet. Vi håber, der kan findes midler til at fortsætte med restaurering af serien, og tanken er, at nogle af dem skal ophænges i Hjørnestuen, når den engang er færdigrenoveret.

Med venlig hilsen
Søren Lyder Jacobsen
Klosterforvalter.

Foreningens bestyrelse og Roskilde Kloster håber at se mange af klosterets venner til arrangementet d. 27. september.
Gå til Roskilde Klosters Venner
Copyright © 2017 Roskilde Kloster, All rights reserved.