Copy
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt aangemeld.
Of betrokken bent bij project Toorop.

Nieuwsbrief Toorop - nummer 1 - donderdag 28 februari 2019

 

Aan de slag met Toorop!


In deze eerste uitgave lees je kort wat we de komende weken doen voor Toorop. Ook vatten we samen wat het plan Toorop is.


Op woensdag 27 februari nam de gemeente een positief besluit over het bestemmingplan. In dit plan staan de mogelijkheden voor het gebruik en het bouwen op de locatie van Toorop. We kunnen dus aan de slag voor 31 duurzame huurappartementen aan de Tooropstraat in Nijmegen-Oost!


Vrijdag 1 maart starten we met de sloop van de bestaande gebouwen

Het gaat om nummer 117 en 119. De buurtbewoners ontvingen hierover al een brief thuis. Ook beginnen we vrijdag met het rooien van bomen en struiken. De sloopwerkzaamheden boven maaiveld zullen ongeveer half april gereed zijn.


Deze stappen nemen we de komende maanden

  • We dienen bij de gemeente de omgevingsvergunning in voor de bouw van de nieuwe appartementen.
  • We verwijderen de vervuiling in de bodem.
  • We onderzoeken de bodem op niet gesprongen explosieven en halen ze weg als dat nodig is.
  • We onderzoeken de bodem op archeologische resten.

Vinden we iets in de bodem waar we Toorop gaan bouwen?

Dan bespreken we met de aannemer, gemeente en de betrokken adviseurs wat we moeten doen en hoeveel tijd dit kost. Als dat duidelijk is, kunnen we je meer vertellen over de planning.

Toorop: passend in de buurt, duurzaam en in het groen


In en rond het centrum van Nijmegen is behoefte aan goedkope en betaalbare woningen. Enkele panden van slechte kwaliteit aan de Tooropstraat maken plaats voor nieuwbouw. Op deze plek bouwt KlokGroep in opdracht van Standvast Wonen de sociale huurwoningen. Daarbij houden we rekening met het karakter van de buurt. We besteden namelijk extra aandacht aan het uiterlijk van de appartementen en de woongebouwen.


31 sociale, duurzame huurappartementen: 13 appartementen voor één bewoner, met een oppervlakte van 37 m² en 18 appartementen voor minimaal twee bewoners, met een oppervlakte van ongeveer 67 m². ECO architecten uit Lent ontwierp het project. KlokBouw bouwt de appartementen.
Links de situatie op dit moment, rechts plan Toorop

Extra woonkansen voor woningzoekenden tot 28 jaar


Wij vinden de mix aan mensen in een buurt belangrijk. In de Tooropstraat en omgeving wonen vooral gezinnen en mensen die ruim ouder zijn dan 28 jaar. Voor woningzoekenden tot 28 jaar is het lastig om in Nijmegen een betaalbare huurwoning te vinden, zeker in Nijmegen-Oost. We bieden deze groep woningzoekenden graag kansen. Daarom stellen we enkele huurappartementen in Toorop voor hen beschikbaar.


Van de 31 appartementen verhuren we maximaal 13 appartementen aan woningzoekenden tot 28 jaar. Het grootste deel verhuren we aan reguliere woningzoekenden. We verwachten dat dit vooral ouderen zijn omdat de wachttijd voor een woning in Nijmegen-Oost lang is.

Mail of bel Standvast Wonen als je vragen hebt

Dan beantwoorden we deze graag. Je bereikt ons via het klantcontactcentrum op info@standvastwonen.nl. Of via 024 - 382 01 00, op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Standvast Wonen
www.standvastwonen.nl 
info@standvastwonen.nl 
024 - 382 01 00

Postbus 389
6500 AJ Nijmegen 

Takenhofplein 3
6538 SZ Nijmegen

    
Wij werkten nauwkeurig aan deze nieuwsbrief. Toch kunnen er fouten in staan. Bijvoorbeeld informatie die niet klopt. Of er is een technisch probleem. Laat het ons weten, dan verbeteren we de fouten. Zijn we het hierdoor niet met elkaar eens? Samen zoeken we een oplossing.