Copy
Nieuwsbrief Nieuwbouw M.H.C De Mezen
View this email in your browser

Nieuwsbrief nummer 1: De Plannen

           

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid of op een andere manier betrokken bent bij hockeyclub De Mezen. De afgelopen tijd heeft u op onze website en in de lokale krant al kunnen lezen over de toekomstplannen van De Mezen. Via deze nieuwbrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken.


Ambities
Al enige tijd is een projectteam druk met het voorbereiden van plannen voor het vervangen en uitbreiden van onze kunstgrasvelden en het realiseren van een nieuw clubgebouw.
Uitbreiding naar drie volwaardige velden is noodzakelijk om de groei van het aantal leden aan te kunnen. Dit is mogelijk op onze bestaande  locatie. Maar dan moet er wel met de velden worden geschoven en het huidige clubhuis moet worden afgebroken. Hiervoor in de plaats willen we een nieuw multifunctioneel clubhuis bouwen, centraal gelegen tussen de velden.
Inmiddels zijn, samen met de andere sportverenigingen aan de Parkweg, de plannen met de gemeente besproken. De gemeente heeft een voorstel uitgewerkt en voorgelegd aan het college van B&W. Het college en de raadscommissie Samenleving zijn enthousiast over de plannen. 7 juli zal de gemeenteraad besluiten of het plan in 2017 wordt uitgevoerd.


Planning
Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. In de zomer van 2017 wordt veld 2 gedraaid en vernieuwd en veld 3 verlengd tot een volwaardig veld. Tijdens de winterstop van seizoen 2017-2018 wordt veld 1 ingekort tot een driekwart veld en start de bouw van het nieuwe clubhuis. In de zomer van 2018 wordt tenslotte veld 1 gedraaid en vernieuwd.Projectorganisatie
Voor de begeleiding van de nieuwbouw is er een projectteam en zijn er zes werkgroepen opgezet. Iedere werkgroep heeft zijn eigen taak in dit proces.Het projectteam wordt ondersteund door een groep van deskundigen (de adviesraad). Leden projectteam: Marcel Nieuwenhuizen (VZ), Bert van den Brink, Peter Klip, Rob Beers, Ad Drijver, Victor Schölvink, Mart Omloo en Kasper Doesborgh.

Volgende stap
Op 7 juli besluit de gemeenteraad over de plannen. Ondertussen zitten we niet stil!
De nodige voorbereidingen moeten worden getroffen. Het belangrijkste is het bijeen brengen van voldoende financiële middelen voor de financiering van ons nieuwe clubhuis. Hierbij hebben we de hulp van iedereen nodig. Ook u als lid of betrokkene van MHC De Mezen vragen we een ‘steentje’ bij te dragen. Teams zullen bijvoorbeeld  worden gevraagd sponsoracties op te zetten of een bijdrage te leveren aan clubacties. In de volgende nieuwsbrief leest u hierover meer.
 

Volg de vorderingen
Via de website en Mezen App, via de diverse social mediakanalen, via de schermen in het clubhuis en via deze periodieke nieuwsbrief kunt u de vorderingen van het project volgen. Uiteraard kunt u ook leden van het projectteam benaderen voor meer informatie.

Heeft u vragen of suggesties? Neem contact met ons op via nieuwbouw@mhcdemezen.nl.
E-mailadres afzender:
nieuwbouw@mhcdemezen.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
MHC De Mezen · Parkweg 8 · Harderwijk, Gld 3842 AD · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp