Copy
View this email in your browser


Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin
Plus d'informations / Meer nieuws: www.olyfran.org
Nieuwsbrief 2016-2017 / 10 - 20.01.2017

 

Bijzonder leuk nieuws!

De inschrijvingen voor Olyfran-30 lopen bijzonder vlot binnen.

Ondertussen werd beslist een speciaal Olyfran-latje te creëren voor deze feesteditie om zo elke deelnemer te belonen voor zijn inzet. Het werd uitgewerkt als een echt collectorsitem. Er zullen dus acht verschillende latjes zijn met telkens dezelfde achterkant maar een verschillende voorkant. Iedere ingeschrevene ontvangt één latje.

De voorkant zal aan de hand van alle Olyfranixfiguurtjes aangeven dat Frans op alle continenten gesproken wordt of door één figuurtje in reliëf te zetten telkens één specifiek continent benadrukken. De “baseline” zal gevormd worden door een of andere slogan.

De ervaring van het verleden heeft geleerd dat de leerlingen deze latjes als een leuke gadget ervaren. Hiermee wordt tegelijk het ganse jaar op een ludieke manier aan Olyfran en aan het belang en nut van Frans leren herinnerd.

Hierna enkele voorbeelden:
 
 


 
 

 
  

Met vriendelijke olyfran-groeten,
 
Het Interculturalis - Olyfran-Vlaanderen - DiWeF Team
Copyright © 2017 - Interculturalis vzw

Our mailing address is:
olyfranvl@olyfran.org

You can unsubscribe from this list