Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
3. jún 2016
View this email in your browser
Výzva pre rodičov prváčikov v šk. roku 2016/17

Milí rodičia,

Radi by sme Vám pripomenuli možnosť zapísať sa do zoznamu záujemcov o prvý ročník v šk. roku 2017/18 na SZŠW Vihorlatská 10, Bratislava.

Ak Vaše dieťa k 1. 9. 2017 dovŕši 6 rokov a uvažujete o zapísaní na našu školu, dajte nám vedieť najneskôr do 30. 6. 2016 na mailovú adresu ba@iwaldorf.sk

Týmto predídete možným nedorozumeniam pri samotnom akte zápisu. Kapacita triedy je Ministerstvom školstva obmedzená maximálnym počtom 25 žiakov . Na zápis plánujeme prizvať prvých 45 uchádzačov.

K prihláseniu potrebujeme:

- meno a priezvisko dieťaťa,
- dátum narodenia dieťaťa,
- škôlku, ktorú navštevuje,
- spádovú ZŠ podľa trvalého pobytu dieťaťa
- mailový kontakt a telefónne čísla na oboch rodičov
- príp. triedu, ktorú navštevuje súrodenec v SZŠW

v Bratislave 30. 5. 2016
PhDr. Xénia Činčurová, PhD.
riaditeľka školy
Kto daruje šliapacie šijacie stroje ?
Milí rodičia, v textilnej dielni nám chýbajú funkčné šliapacie šijacie stroje, akútne by sme radi prijali aspoň dva do daru. Ak o nejakých viete, dajte nám prosím vedieť. Vrúcne ďakujeme
Saša P. a Tatiana M.
Škola pod lupou - séria článkov o fungovaní našej školy

otázka:
Pred dvomi týždňami pán Šašinka na stretnutí hovoril, že je nutné zdvihnúť školné o 20,- Eur na 175,-Eur mesačne, aby sa mohol zvýšiť plat učiteľom, čo predstavuje pre školu príjem 36.000,-Eur a po dvoch týždňoch, už je treba zdvihnúť školné o 42,-Eur na
21.3.2016 14:04
 | Anonym


odpoveď:
Prvá kalkulácia pána Šašinku sa týkala navýšenia miezd a druhá splátok úveru za investície do prístavby. Momentálne bola prístavba odložená o rok, preto sa navýšilo školné len na platy. Našetrená suma sa totiž nedá použiť na prístavbu, škola plánuje ňou ručiť za úver, ktorý na prístavbu chce získať bezúročne z rakúskej Hermes banky, ktorá takto pomáha waldorfským školám s investíciami. Našetrená suma sa po uvoľnení z ručenia bude investovať do platov učiteľov.


otázka:
Otázka k počtu učiteľov, keďže mzdové náklady sú najväčšia položka rozpočtu. Po zrátaní vyučovacích hodín všetkých tried na škole vychádza 273 vyučovacích hodín týždenne spolu. Tieto hodiny učí 30 učiteľov na plný úväzok. Na jedného vychádza priemerne 9 hod.
21.3.2016 13:35
 | Anonym


odpoveď:
Táto kalkulácia nepočíta s delenými hodinami a s hodinami integrovaných žiakov, ktoré prebiehajú súčasne. Pracovné predmety sú delené medzi troch učiteľov a prebiehajú ako tri hodiny súčasne pod jednou hodinou v rozvrhu. Výtvarná, angličtina a nemčina vo vyšších ročníkoch sú delené medzi dvoch učiteľov a v rozvrhu figurujú ako jedna hodina. V takto spočítaných hodinách chýbajú klubistické hodiny. Minimálny úväzok waldorfského učiteľa je 16 hodín + 3 hodiny konferencie, pričom najvyšší môže dosiahuť až 24 hodín. Okrem toho sa počet týždenných hodín navyšuje aj zastupovaním, ktoré nie je zvlášť odmeňované. Zastupovanie sa týka nielen odborných hodín, ale aj klubov, mimoškolských aktivít, keď učitelia odchádzajú s triedami a iní ich musia v triedach, kde majú rozvrh zastupovať.


otázka:
Ked strajk otvoril otazku financovania skoly a bol to strajk namiereny smerom k vlade, co je to za podporu od waldorfskej skoly smerom k rodicom zijucim v Slovenskej republike, teda k rodicom so slovenskymi platmi, ze chce zatazit rodicov neumernym sposobom
21.3.2016 13:24
 | Anonym


odpoveď:
Náš štrajk nebol namierený proti rodičom, ale je pravda, že ich veľmi zaťažil. Medzi nami učiteľmi sú tiež rodičia, takže aspoň niektorí vieme, čo nám to spôsobilo. Celoslovenskou stratégiou štrajku bolo primäť rodičov, aby sa k štrajku pridali. Ak by školy zabezpečili starostlivosť o deti, rodičia by nemali pádny dôvod sa na štrajku podieľať. Len nekomfort nás núti konať nad rámec našich zvykov.


otázka:
Ako je mozne, ze sa setri na pristavbu a deje sa to cele roky bez vedomia rodicov?
21.3.2016 11:26
 | Anonym


odpoveď:
Naši rodičia sa na financie nikdy nepýtali, preto sa nemohli nič dozvedieť, pritom na našej webstránke sa každý rok zverejňuje Výročná správa o škole, ktorej súčasťou sú základné finančné ukazovatele vrátane hospodárskeho prebytku. Posledné roky na škole pracuje Finančná rada, v ktorej sú paritne zastúpení učitelia a rodičia delegovaní Radou rodičov a spoločne sa pozeráme na financie školy, nastavujeme rozpočet, mzdové náklady. Stretnutia Finančnej rady tak ako aj iných rád sú otvorené pre každého člena spoločenstva, ktorý chce prispieť k riešeniu spoločných otázok.


otázka:
Aký je klúč na mzdové hodnotenie jednotlivých pedagogov?
21.3.2016 11:25
 | Anonym


odpoveď:
Dlhé roky sa išlo podľa troch kategórií, ktoré boli odlíšené nevýrazným finančným rozdielom:
1.kategória klubisti a personál Denného chodu s najnižším mzdovým ocenením
2. kategória odborní učitelia a zamestnanci Denného chodu a 3. kategória triedni učitelia s najvyšším mzdovým ocenením. Pritom nikto nebol odmeňovaný za procesy a úlohy nad pedagogický úväzok. Pred dvoma rokmi sme zaviedli aj percentuálny príplatok zohľadňujúci počet odpracovaných rokov pre školu, tzv. senioritu, čím sme ocenili hodnotu skúsenosti a výdrže v náročných podmienkach školy. Tým sa platy viac individualizovali. Momentálne pracuje platová skupina na ďalšom vylepšení platového systému, ktorý by viac zohľadňoval záťaž veľkých procesov na škole, motivácie zamestnancov školy ustáť náročné výzvy a stabilizoval personálnu oblasť.


otázka:
Aká je celková výška pohľadávok z nezaplateného školného. Ako sa riešia tieto pohľadávky?
21.3.2016 11:24
 | Anonym


odpoveď:
Výška pohľadávok z nezaplateného školného sa stále mení. K 30.4.2016 bola výška nezaplateného školného ktoré vymáhame 18.418,- Eur. Neplatiči dostali od nás smsky, e-maily a listy s výzvami na jeho uhradenie. Nasledovala výzva na spísanie notárskej zápisnice o priznaní dlhu spolu so splátkovým kalendárom. V prípade nespolupráce posúvame celú záležitosť na právnickú kanceláriu, aby iniciovali súdny príkaz na úhradu, prípadne exekúciu majetku.
pozvánka na seminár a prednášku
„Polarita Sklerozy a zánětu v ranném věku“

MUDr. Hartmut Horn, DE
10.06 - 12.06.2016
viac info
Rebríčky škôl vedú k likvidácii vzdelávacieho systému, hovorí český expert Feřtek

Vzdelávací systém krivia plošné testovania žiakov, rebríčky škôl, ale aj elitné gymnáziá. Z nich vychádzajú absolventi, ktorí sa s určitým typom ľudí v živote nestretli a nemajú tak pojem o sociálnej realite.
viac info
The 9th annual conference of the European Network of Steiner Waldorf Parents

Dear Steiner Waldorf Parents, Teachers and Friends,
We would like to invite you to the 9th annual conference of the European Network of Steiner Waldorf Parents (ENSWaP).

You can get all the information here: http://www.waldorfparents.net/nextmeeting.html

This autumn the meeting will take place in Veszprém, Hungary, organised by the Fehérlófia Waldorf School, Nemesvámos.
We tried to be as thorough with our information as possible, but if you have any questions, please, do not hesitate to contact Márti Domokos marta.domokos@feherlofiawaldorf.hu
 

YOU ARE VERY WELCOME!

Best regards,
Márti 
(ENSWaP Core Group)

 
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp