Copy
FERTINNOWA NEWS
Editie 3
23 December 2016

Goedemorgen,


Nu de Kerst net om de hoek op de loer ligt, nadert ook het eindejaar met rasse schreden. Dit betekent ook meteen het einde van het eerste jaar van FERTINNOWA. Wanneer we terugblikken, kunnen we concluderen dat 2016 een actief en uitdagend jaar is geweest. Eén van de doelen van FERTINNOWA voor 2016 was inzicht te krijgen in de visie van de telers omtrent “water- en nutriëntenmanagement” in de gefertigeerde groente-, fruit- en sierteelt. Meer dan 350 telers, verspreid over Europa en zelfs vanuit Zuid-Afrika, namen hiervoor deel aan een grootschalige enquête.  Hoewel de verwerking van deze enquêtes nog steeds aan de gang is, weten wij nu al dat deze informatie van onschatbare waarde is! Ons eerste doel hebben we al bereikt! Dit werd ook bevestigd tijdens de eerste FERTINNOWA-workshop die in oktober werd georganiseerd in  Bretagne. De reacties van de deelnemers bij afloop van dit evenement waren zeer positief.
 
Maar ook 2017 belooft een ambitieus jaar te worden. We willen de resultaten van de enquêtes delen met de betrokken stakeholders, om vervolgens belangrijke discussies in gang te zetten. Verder zullen de FERTINNOWA-partners beginnen met de uitwisseling en implementatie van nieuwe technologieën op tuinbouwbedrijven. Dit vormt de eerst stap naar het oplossen van problemen die door de telers in de enquêtes werden aangegeven. We zullen 2017 afsluiten met het tweede FERTINNOWA-evenement dat zal plaatsvinden bij Demokwekerij Westland in Nederland.
 
Maar eerst wensen wij iedereen alvast een vrolijk Kerstmis
en een gelukkig, gezond en succesvol 2017 toe!
 
Het FERTINNOWA-team

Benchmark workshop: Meeting grower's needsOp 12 oktober vond de workshop “Meeting grower’s needs: optimal management of irrigation and fertigation” plaats in Saint-Pol-de-Léon, Frankrijk. De workshop is bezocht door 140 stakeholders uit 13 landen. De terugkoppeling van deze stakeholders was zeer positief. De workshop werd door hen beschreven als zeer bruikbaar, inspirerend en een uitdaging om vanuit de telers hun visie te denken. De uitkomsten van de workshops zullen de komende 2 jaar gebruikt worden als feedback in het project om de barrières in waterhuishouding voor telers te identificeren. Barrières die gerelateerd zijn aan het verbeteren van waterefficiëntie en input-reducerende maatregelen aan het adres van de telers. Lees meer 

CoRHIZE wint  het eerste FERTINNOWA Innovatie-award!

 
Tijdens het eerste FERTINNOWA-evenement kregen 10 bedrijven (Agrozone, Aqua4D, Bois Valor, CoRHIZE, Dosatron, Grodan, Hoogendoorn, Hortimax, Lamberti, Priva) de mogelijkheid om hun innovatieve ontwikkelingen wat betreft watermanagement aan te dragen. CoRHIZE ontving het “Innovation of the event” award voor de ORASA® service na stemming van de bezoekers. CoRHIZE is een service die kaarten genereert over de vocht- en waterhuishouding in de bodem. Hiervoor gebruiken ze high-tech sensoren die in staat zijn om gelijktijdig op 4 dieptes te functioneren. Het ervaren “CoRHIZE Agronomy team” voorziet in technisch advies in watermanagement en bemesting. De “Innovation Award” biedt CoRHIZE een gratis plek op de "technology market" tijdens de workshop in Nederland in 2017 of tijdens het laatste FERTINNOWA-evenement in 2018 dat plaats zal vinden in Almeria.        Lees meer 

FERTINNOWA bezoekt telers in Bretagne!

Tijdens het Benchmark evenement heeft FERTINNOWA een reeks veldexcursies georganiseerd bij telers die erg actief zijn op gebied van water- en nutriëntenmanagement. Ook het proefstation “Station expérimental du Caté (CATE)” is bezocht.
Bezoek 1: Begrijpen van de lokale uitdagingen gerelateerd aan irrigatie en bemesting, Station expérimentale du Caté. 
CATE voert praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van vollegrondsgroenten en glastuinbouw. In de kas waren teelten op water en substraat te zien. In 1983 heeft CATE 17 proefveldjes aangelegd die elk uitgerust zijn met lysimeters.  Hiermee wordt de invloed van de plantgroei op de waterhuishouding van de bodem onderzocht. Ook kan het risico gemeten worden van stikstofuitspoeling onder lokale condities (leem-zand grond, 900mm jaarlijkse neerslag), zo kan een lange termijn proef uitgevoerd worden voor gewassen die in de vollegrond groeien. Reeds wordt een nieuwe kas gebouwd bij CATE. Hier zal een alternatief systeem voor waterdesinfectie worden geïnstalleerd, het middelhoge-druk UV-desinfectiesysteem van Priva. Vanaf 2017 zullen in de nieuwe serre proeven aangelegd worden rond gewasmanagement en klimaatsinvloeden voor de teelt van tomaat.   Lees meer
Bezoek 2: Aanpassingen voor het gebruik van regenwater in de tomatenkas, ARL du Hun in Taulé

 
Bij SARL du Hun hebben de telers geïnvesteerd in de opslag van regenwater voor een kas met trostomaten van 9 hectare. Dit resulteert in een opslagcapaciteit van 50.000 m3. De regenwateropslag leidde tot verbeterde gewascondities aangezien het regenwater kwalitatief veel beter scoort dan het voordien aangewende grondwater. Momenteel ondervinden de telers problemen met de desinfectie van het regenwater. Er is een grote behoefte aan betere desinfectie methoden, de telers zijn dan ook naarstig op zoek naar alternatieven.        Lees meer
Bezoek 3: Succesvolle implementatie van biofiltratie, EARL Le Bihan in Plouénan


 
In het begin werden er alleen trostomaten geteeld bij EARL Le Bihan in Plouénan. Tegenwoordig telen zij bijna 30 speciale tomatenrassen. De tomaten hebben allerlei vormen, maten en kleuren (groen, geel, rood, zwart). Vanwege deze grote variatie in rassen, zijn er grote uitdagingen op het gebied van bemesting- en irrigatiemanagement bij EARL le Bihan. Doorgaans wordt er gestuurd volgens de noden van het ras met de hoogste waterbehoefte. Om de groei van bacteriekolonies te verminderen, hebben de telers hebben een nieuw systeem laten installeren, de zogenaamde Aqua4D. Lees meer
Bezoek 3: Succesvolle implementatie van biofiltratie, EARL Le Bihan in Plouénan


 
Aanvankelijk werden er alleen trostomaten geteeld bij EARL Le Bihan in Plouénan. Tegenwoordig telen zij bijna 30 speciale tomatenrassen. De tomaten hebben allerlei vormen, maten en kleuren (groen, geel, rood, zwart). Vanwege deze variatie in rassen, zijn er grote uitdagingen op het gebied van bemesting- en irrigatiemanagement bij EARL le Bihan. Doorgaans wordt er gestuurd volgens de noden van het ras met de hoogste waterbehoefte. Om de groei van bacteriekolonies te verminderen, hebben de telers hebben een nieuw systeem laten installeren, de zogenaamde Aqua4D. Lees meer
Bezoek 4: Bemesting- en irrigatiemanagement in diverse sierteelten, GAEC de Mezavern in Plouénan  

Bij GAEC de Mezavern in Plouénan leidde de teler de deelnemers rond op het sierteeltbedrijf van 10 hectare. Naast het hoofdgewas bamboe, worden er ook andere sierteeltgewassen opgekweekt zoals: Nandina, Grevillea, Rozemarijn en diverse heesters (Viburnum tinus). Voor de irrigatie wordt op 85% van het bedrijf nog steeds een sproeiinstallatie gebruikt, maar de laatste jaren is het areaal met druppel irrigatiesystemen toegenomen om het watergebruik efficiënter te maken. Voor de bemesting wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van traagwerkende meststoffen.  Lees meer

FERTINNOWA presenteert op  .....

VI Jornadas Nacionales sobre Agrometeorologica (Spanje) 
 
FERTINNOWA verzorgde een presentatie tijdens de “VI Jornadas Nacionales sobre Agrometeorología” conferentie, georganiseerd door “Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA)” op 17 en 18 november 2016. Tijdens het 2-jaarlijkse evenement verzamelden meer dan 50 specialisten uit verschillende Spaanse regio’s. Tijdens dit evenement zijn de laatste ontwikkelingen op agrarisch-klimatologisch gebied voor geïrrigeerde gewassen gepresenteerd.
Lees meer
VI Jornadas del grupo de Fertilizacíon de la SECH (Spain) 

FERTINNOWA was eveneens aanwezig op de “VI Jornadas del grupo de Fertilización de la SECH” conferentie, georganiseerd op 18 oktober 2016. Deze conferentie vindt iedere twee jaar plaats en is een centrale ontmoetingsplaats voor onderzoekers uit Spanje om de laatste ontwikkelingen op het gebied van bemesting in de glastuinbouwgewassen en houtige gewassen te presenteren. Het fundamentele doel van de conferentie is onderzoek naar verantwoord kunstmestgebruik met het oog op het vermijden van milieubelastende problemen, toename van productiekosten, verminderde productie, et cetera. welke kunnen ontstaan na veelvuldig en/of inefficiënt gebruik van kunstmest in groente- en fruitproductie.  Lees meer 

De presentatie kan bekeken worden via ons you tube kanaal:  YouTube channel 

FERTINNOWA-nieuws nu ook in uw taal ?


Op talrijk verzoek hebben we besloten om de digitale nieuwsbrief van FERTINNOWA in verschillende talen te voorzien. Momenteel is de nieuwsbrief beschikbaar in: het Nederlands, Frans, Pools, Spaans, Italiaans en Engels.  Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet in uw gewenste taal, stuur dan een mailtje naar:  els.berckmoesadproefstation.be . 

Aankomende evenementen

FERTINNOWA Workshop waterzuivering in de tulpenbroeierij tijdens Dag van de Tulp
@ Proeftuin Zwaagdijk, Nederland
27 Jauari 2017, 13h00 - 20h30

De Nederlandse overheid heeft per 1 januari 2018 voor alle glastuinbouwbedrijven die afvalwater lozen een zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen ingesteld. De concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in het lozingswater moet dan met 95% zijn afgenomen. Daarnaast moeten de watersystemen zo ingericht zijn dat binnen de normen voor lozing van stikstof wordt gebleven en in 2027 de emissie tot 0 is teruggebracht. Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor de tulpenbroeierij op water? In deze workshop behandelen drie bedrijven in een korte pitch de huidige (technische) stand van zaken op het gebied van waterzuivering- en ontsmetting. De bedrijven zijn: KARO BV (chloorsystemen), Agrozone (ozon) en Aquahort (zuivering op basis van koper). Naar aanleiding hiervan is er gelegenheid om vragen te stellen en discussie te voeren. LEES MEER
Land Use and Water Quality Effect of Agriculture on the Environment 
@ Den Haag, Nederland
29 Mei - 1 Juni 2017

Deze conferentie richt zich op de meest innovatieve onderwerpen in het onderzoek, management en beleid gericht op het minimaliseren van effecten veroorzaakt door de landbouw op de verandering van landgebruik en de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. 
Lees meer 
The Fourth International Horticulture Research Conference
@ East Malling, Verenigd Koninkrijk
16-20 Juli 2017

Het doel van deze conferentie is het samenbrengen van internationale onderzoekers die actief zijn op het gebied van glastuinbouwgewassen. Tijdens deze conferentie worden de laatste bevindingen gepresenteerd en tegelijkertijd biedt deze conferentie de mogelijkheid om te netwerken met collega’s van over de hele wereld. Lees meer 
SAVE THE DATE:
2nd FERTINNOWA Workshop
@ Honselersdijk, Nederland
15 & 16 November 2017

De 2de FERTINNOWA-workshop wordt georganiseerd op 15 en 16 november op de Demokwekerijen in Honselersdijk. Dit tweedaags evenement zal zich focussen op de resultaten van de Benchmark Study en op de eerste resultaten van de uitgewisselde technologieën binnen FERTINNOWA. Tevens zullen we van de gelegenheid gebruik maken om enkele bedrijven innovatieve tuinbouwbedrijven te bezoeken. 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Fertinnowa, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp