Copy
KlimaatGesprekken E-course Welkomstmail | Online versie
E-course Klimaatgesprekken voeren
Beste lezer,
Wat leuk dat je de e-course 'Klimaatgesprekken voeren' van Stichting KlimaatGesprekken gaat volgen!

Normaal gesproken zou je wekelijks een mail van ons ontvangen, waardoor je automatisch wat tijd en gelegenheid kreeg om de tips toe te passen. In deze tijdelijke webversie kun je in je eigen tempo de delen doorlezen. Denk voor jezelf na wat je dan helpt om van weten naar doen te gaan. Misschien de tips met iemand delen, met wie je overlegt over acties? Of jezelf voornemen elke dag een deel te openen?
De webversie zal beschikbaar blijven, zolang door Corona 'sociale onthouding' van kracht is.


We willen je inspireren om op een positieve manier het gesprek over klimaatvriendelijke keuzes aan te gaan. We zullen je praktische handvatten geven en gaan je ook een beetje uitdagen. Hoeveel uitdaging je aan wilt gaan, bepaal je natuurlijk zelf.

In deze welkomstmail vertellen we je wat de pijlers zijn waar een goed klimaatgesprek op rust. Goed om eens bij stil te staan. Je wilt immers dat jouw gesprekken geen doodlopende weg vol meningsverschillen en misverstanden inslaan, maar tot actie of betrokkenheid leiden.
"We hopen dat je veel plezier aan deze e-course gaat beleven! Hoe motiverend is het te weten dat honderden anderen in Nederland en België hier ook mee bezig zijn?"
Wolmet, mede-ontwikkelaar e-course
6 Pijlers voor een goed klimaatgesprek
Deze pijlers helpen je om niet zo snel in een welles-nietes terecht te komen, of van ongeïnteresseerde reacties, naar een levendig gesprek te gaan. Ze zijn soms makkelijker gezegd dan gedaan, dus we komen in de volgende delen van de e-course erop terug hoe je dit in verschillende situaties toepast. 
  • Luisteren & doorvragen: toon empathie, incasseer, bied steun en oordeel niet
  • Beweeg mee met weerstand: concentreer je op emoties en kies een andere insteek als je tegen een muur van weerstand oploopt
  • Accepteer ambivalentie: accepteer dat we allemaal gemengde gevoelens hebben en worstelen met innerlijke conflicten
  • Praat vanuit je hart: zeg hardop wat je voelt, wees je bewust van je eigen reactie en reflecteer
  • Verwacht geen acute verandering: richt je eerst op complexe emoties, pas daarna kan verandering permanent worden
  • Voed je creativiteit: zorg voor jezelf en zoek steun bij anderen
#Weerstand
Ook al houd je je aan deze pijlers, de kans bestaat dat je op weerstand stuit. Dit betekent niet automatisch dat je gesprekspartner zich geen zorgen maakt over klimaatverandering. Het probleem erkennen vertaalt zich immers niet altijd in actie.
Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat mensen zichzelf beschermen tegen de impact van pijnlijke feiten door het belang ervan te ontkennen of af te zwakken. Dit 'beschermingsmechanisme' voorkomt dat we te angstig worden, maar het verblindt ons ook en staat actie in de weg.

Het helpt om oog te hebben voor waar iemands weerstand vandaan komt. Dit kan zo praktisch zijn als dat iemand geen opties ziet om het (gezins)leven zodanig anders te organiseren, dat woon-werkverkeer minder klimaatimpact heeft. Of de financiële middelen ontbreken om het huis te verduurzamen. Maar ook status van een leefstijl binnen een bepaalde sociale kring kan maken dat iemand weinig geneigd is duurzamere keuzes te maken.
Inzicht in de redenen onderliggend aan gebrek aan actie kunnen de route zijn naar een constructiever klimaatgesprek, omdat je daar vragen over kunt stellen en samen oplossingen kunt zoeken, in plaats van dat je iemand aanvalt op zijn gedrag. Verder is het goed om te beseffen dat we allemaal onze dilemma's hebben; zelf zijn we immers ook niet perfect, toch?
Verdieping
Leer meer van onderstaande bronnen.
In dit blog staan over tips hoe je een gesprek over klimaatzaken zo prettig mogelijk laat verlopen.
Dit filmpje legt je in 4 minuten uit hoe je het gesprek aan kunt gaan.
In deze TED-talk gaat klimaatwetenschapper Katharine Hayhoe in op hoe je kunt praten met iemand die niet in klimaatverandering gelooft.
Download gratis dit handboek dat ingaat op klimaatgesprekken voeren aan de hand van de letters R.E.A.L. T.A.L.K.
Elk deel van de e-course vragen we om jullie verhalen en vragen. Bij deze welkomstmail is het nog algemeen. Welk klimaatgesprek heb jij een keer succesvol gevoerd, of was voor je gevoel een ramp? Misschien dat jouw verhaal ook weer anderen kan inspireren, als we het mogen delen van je natuurlijk. Mail ons gerust.
Volg ons via:
Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
Je krijgt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld voor de E-course Klimaatgesprekken voeren.
Wil je de nieuwsbrief niet langer ontvangen?