Copy
NIEUWSBRIEF COÖPERATIE ZUIDENWIND FEBRUARI 2017
View this email in your browser

Geacht lid,    

In deze nieuwsbrief informeren wij u over enkele onderwerpen, die tijdens de Algemene Ledenvergadering van Zuidenwind op 11 maart 2017 worden besproken.

Monique Sweep - de directeur van onze zustercoöperatie Deltawind op Goeree Overflakkee - vertelt ons op 11 maart 2017, hoe je een coöperatie professioneel en sterk kunt maken en ook waarom het grootste coöperatieve windpark in Nederland "De Krammer" kon rekenen op steun van de bewoners op Goeree en in Zeeland.

Ook informeren wij u over de lezing die Jo Kunnen onlangs verzorgde voor de IVN Roermond en verder leest u over de voorbereidingen van onze deelname aan "Loeren bij de Boeren".   
 Algemene Ledenvergadering


Op zaterdag 11 maart 2017 vindt de Algemene Ledenvergadering van Zuidenwind plaats in Gemeenschapshuis Baexheimerhof, Kerkstraat 1a, 6095 BD Baexem. 
Inloop vanaf 10.00 uur. De vergadering duurt van 10.30 uur tot circa 12.00 uur.

De ALV is het hoogste orgaan van onze vereniging. De agenda en bijbehorende stukken worden een week voor de vergadering per e-mail aan onze leden toegezonden.

Enkele belangrijke zaken die aan de orde komen:
  • jaarrekening 2016
  • rentebesluit 2016 – het bestuur stelt voor om over 2016 een bedrag van 5% rente uit te keren over de verstrekte leningen
  • samenwerking met andere coöperaties in REScoop Limburg
  • stand van zaken bij diverse plannen
     
Speciale gast op de ALV is Monique Sweep
 
Zij is de directeur van onze zustercoöperatie Deltawind. Deltawind bouwt samen met Zeeuwind het grootste coöperatieve windpark van Nederland het Windpark Krammer. De bouw daarvan is net gestart. Het plan van Deltawind kreeg de minste bezwaren van alle rijksprojecten. Zij gaat ons vertellen hoe het Deltawind lukte om zo'n breed gedragen plan tot stand te brengen en hoe je een sterke coöperatie opbouwt.

Na de vergadering kunt u - onder het genot van een lunch - napraten over hetgeen is verteld en over alle actuele plannen. Na afloop van de ALV kunt u desgewenst ook nog een bezoek brengen aan de molen in Neer. Meldt u zich daar dan wel even voor aan.

Bereikbaarheid
Voor vervoer naar Baexem vanaf een NS station (Weert of Roermond) kunnen we desgewenst zorgen, wanneer u zich hiervoor aanmeldt. Stuur dan voor 1 maart a.s. een bericht naar secretaris@zuidenwind.org.
 

Openbaar
De ALV is openbaar en mag ook door belangstellenden bezocht worden. Graag wel even aanmelden bij secretaris@zuidenwind.org. Niet-leden zijn enkel toehoorder en hebben geen stemrecht.


_______________________________________________________________
 
Vrijdag 10 februari 2017 is coöperatie "De Nieuwe Molenaars" opgericht. Zuidenwind hielp - met een investering - mee om deze nieuwe burgercoöperatie in de benen te helpen, op dezelfde wijze als Zuidenwind werd geholpen door Meerwind en De Windvogel.

De Nieuwe Molenaars geeft de burgers in Flevoland de mogelijkheid mee te doen in het grote windpark dat in Zeewolde wordt gebouwd door een vereniging van boeren en turbine- en grondeigenaren. Het nieuwe park van 93 molens, dat de huidige 220 oude windturbines vervangt, gaat 2,5 keer meer stroom produceren. 

 
Jo Kunnen

legt IVN-ers uit hoe de molen werkt
 


Geslaagde lezing en excursie voor IVN Roermond

 
Op zondag 29 januari jl. verzorgde Jo Kunnen, bestuurslid van Coöperatie Zuidenwind en tevens gecertificeerd molenaar, een boeiende lezing over windenergie in al zijn facetten in Bezoekerscentrum Leudal. Aansluitend aan de lezing werd een bezoek gebracht aan onze windmolen “De Coöperwiek”, in Windpark Neer.
 

Deze activiteit vond plaats als onderdeel van het jaarprogramma 2017 van IVN-Roermond en werd bezocht door ongeveer 35 geïnteresseerde personen. Hieronder waren onder andere leden van IVN-Roermond en deelnemers aan de (school)gidsenopleiding van Bezoekerscentrum Leudal. Deze laatsten moeten zich nader bekwamen in het onderwerp duurzaamheid en duurzame energie om lessen over dit onderwerp te kunnen geven. Dit alles in het kader van het educatieprogramma voor de scholen voor primair onderwijs in Leudal en omstreken. Bij dit lesprogramma zijn ook de molenaars van Zuidenwind betrokken.
 
Aangekomen bij de Coöperwiek gaven naast Jo Kunnen, de molenaars Jos Hannen en Jo Hobus een verdere toelichting op de werking van onze molen. Ter plekke mocht John Franssen mee omhoog in de molen. Hij had, net als Nettie Sleutels, een tripje naar de top van de molen gewonnen dat tijdens de lezing werd verloot. “Ik vond het een onvergetelijke ervaring om op 98 meter hoogte bovenop de molen te mogen zijn. Met een geweldig uitzicht en inzicht in de fenomenale techniek die zo’n windmolen in zich herbergt”, aldus een enthousiaste John.
 
Kortom: het was een geslaagde ochtend, waarop windenergie en de coöperatieve aanpak daarvan tot enthousiaste reacties leidden. Wie weet worden er nog een aantal deelnemers lid...

_______________________________________________________________
Ga naar de website van Zuidenwind en bekijk de productie van De Coöperwiek

Loeren bij de boeren 

 
Op zondag 30 april 2017 vindt van 10.30 uur tot 16.30 uur de zevende editie van "Loeren bij de Boeren" plaats. Burgers kunnen die dag een kijkje nemen op diverse agrarische bedrijven. 

De fietsroute die hiervoor wordt uitgezet, leidt de deelnemers ook langs onze windmolen in Neer. Dat geeft ons meteen een prima gelegenheid om de passanten te informeren over onze coöperatie.

Bij de windmolen zullen vrijwilligers van Zuidenwind aanwezig zijn om te vertellen over de turbine en het opwekken van duurzame energie. Als u mee wilt doen, kunt u dat laten weten via
secretaris@zuidenwind.org.  

De voorbereidingen zijn in volle gang. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

Aanvullende informatie vindt u hier.
_______________________________________________________________
Copyright © 2017 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Wil je de nieuwsbrief opzeggen of je adres veranderen gebruik dan onderstaande link
verander je voorkeur of  zeg de nieuwsbrief op

Email Marketing Powered by Mailchimp