Copy
GVAG Nieuwsbrief
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief maart 2017

Op donderdag 16 maart jl. heeft Antea Group haar jaarlijkse GBIdag georganiseerd. Dit jaar stond de dag in het teken van het thema ‘Binnenstebuiten’. Ruim driehonderd klanten en partners waren aanwezig om te ontdekken hoe GBI de vragen van vandaag en morgen aanpakt.

Ook de GVAG was met een eigen stand prominent aanwezig. Traditiegetrouw heeft de GVAG de jaarlijkse algemene ledenvergadering gecombineerd met de GBIdag. Nieuwsgierig naar de inhoud van deze dag? Lees het in deze nieuwsbrief!
De GVAG zichtbaar aanwezig!
Dit jaar was de GVAG voor het eerst met een eigen stand aanwezig op de GBIdag. Het vergroten van de zichtbaarheid en laten zien waar we voor staan en wat we doen, is één van de speerpunten van de GVAG.

Bij de stand was veel belangstelling voor de GVAG, de thema- en projectgroepen en de nieuwsbrieven. De actieve bestuurs- en themagroepsleden waren met onze eigen GVAG buttons ook duidelijk zichtbaar. Met trots werd deze button door de leden gedragen om de GVAG te vertegenwoordigen en vragen te beantwoorden.

Met het aantrekken van de nieuwe communicatieadviseur Linda Hof, gaat de ingezette lijn van meer nadruk leggen op het contact met de leden verder gestalte krijgen. De GVAG website en het forum zijn hiervoor belangrijke middelen om het contact met de leden te vergroten. 
Echt-Susteren winnaar Award voor 'beste GBI gemeente!' 
De GVAG heeft dit jaar voor het eerst, tijdens de GBIdag, een Award uitgereikt voor ‘beste GBI gemeente’. De GVAG is trots op al haar leden en wil met de Award graag een gemeente in de schijnwerpers zetten die vooruitstrevend is, GBI optimaal gebruikt en zich inzet voor de gebruikersvereniging. Dit jaar is de gemeente Echt-Susteren winnaar van deze Award. Namens het bestuur van de GVAG, gefeliciteerd!
Benchmark
Is het gras echt groener bij de buren? En hoe presteert onze gemeente ten opzichte van de buurgemeenten? Antea Group heeft hiervoor de Benchmark Beheer Openbare Ruimte ontwikkeld. Tijdens de jaarvergadering heeft GVAG bestuurslid Bram Brouwers de leden meegenomen in de benchmark van Antea Group. Met een interactieve quiz hebben de leden de mogelijkheden van benchmarking ervaren. Deze kennis geeft inzicht en kansen om je door te ontwikkelen door van elkaar te leren.
Digitale nieuwsbrief
Om de maandelijkse nieuwsbrief extra onder de aandacht te brengen, kon men zich tijdens de GBIdag inschrijven. Onder de inschrijvers werd door de GVAG een e-reader verloot. Deze actie heeft veel nieuwe inschrijvingen opgeleverd en de e-reader is gewonnen door
Michel van Dijk van de gemeente Uden. Gefeliciteerd met deze mooie prijs en veel leesplezier gewenst!

Wilt u geen nieuws meer missen van de GVAG, schrijf u dan snel in voor de nieuwsbrief.
Algemene ledenvergadering
In afwezigheid van voorzitter
Wim Groeneweg heeft secretaris Kees van Dalen de algemene ledenvergadering voorgezeten. Hierin werd onder andere ingegaan op het jaarplan voor 2017. Met de verschillende thema- en projectgroepen blijft de GVAG dicht betrokken bij de ontwikkeling van GBI. Meerdere keren per jaar komen de groepen bijeen om na te denken over gewenste aanpassingen en ontwikkelingen. 
 
De officiële vergaderstukken zoals de jaarrekening, begroting e.d. zijn tijdens de vergadering door de leden geaccordeerd en kunt u hier nalezen.
Gastspreker: Staatsbosbeheer

Passend binnen het thema ‘Binnenstebuiten’ heeft de GVAG Marieke Schatteleijn van Staatsbosbeheer uitgenodigd om over de ontwikkelingen van Staatsbosbeheer te vertellen. Marieke heeft een inspirerende verhaal verteld hoe Staatsbosbeheer dagelijks bezig is in de buitenruimte.

Staatsbosbeheer richt zich in haar visie op de 3 B’s: Beschermen, Beleven en Benutten. Daarmee is duidelijk vastgelegd hoe de bossen worden beheerd, met welke visie en ambities. Een zeer herkenbaar verhaal voor de aanwezige gemeenten. Met name ook de toename van het contact met andere partijen en gebruikers. Marieke haar advies was om nieuwsgierig te blijven naar de beweegredenen van gebruikers en deze te mobiliseren. Een advies dat de GVAG zeker aanspreekt!

Forum
Afgelopen jaar heeft de GVAG hard gewerkt aan de website. Deze wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe informatie en artikelen. In het klanttevredenheidsonderzoek van 2016 kwam naar voren dat een forum een toegevoegde waarde zou zijn op de website. De GVAG heeft hier gehoor aan gegeven en tijdens de GBIdag heeft Linda Hof het forum gedemonstreerd.

Het forum is een middel om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Naast het stimuleren van het delen van informatie, blijft de GVAG met het forum op de hoogte van wat er speelt bij de leden.

Een aantal discussies zijn inmiddels al gestart. Iedereen kan het forum raadplegen. Wilt u meepraten?
Dit kan als gast, maar u kunt zich hier ook voor registreren

Wij danken Antea Group voor het organiseren van de GBIdag. Een inspirerende dag, waar Antea Group met volle tevredenheid op terug mag kijken. Wij zien uit naar volgend jaar!

Voor foto's en presentaties die tijdens de GBIdag gehouden zijn, verwijzen wij u graag naar de GBI website van Antea Group. Voor overige vragen, kunt u contact opnemen met Linda Hof via l.hof@gvag.nl.

Copyright © 2017 GVAG, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp