Økning i fellesutgiftene fra 1.1.2017
View this email in your browser
Siste nytt

Økning i fellesutgiftene fra 1.1.2017


Styret har hatt gjennomgang med forretningsfører ang. budsjett for 2017. Låneopptak til piperehabiliteringa gjør at styret ser seg nødt til å øke fellesutgiftene med 5 % fra nyttår.

I tillegg blir det en mindre økning på kostnaden for internett i tråd med noe økte kostnader fra leverandøren vår GET. Vi minner også om at det blir innkrevd gebyr for faktura pr. brev og oppfordrer alle til å etablere ordning med e-faktura med banken sin.

Pipeprosjektet


Thorendahl er nå godt i gang med arbeidet. Styret er glad for at det blir gitt positive tilbakemeldinger ang. måten arbeidet blir gjennomført på av Thorendahl.

Vi har hatt god erfaring med de oppgangsmøtene som blir avholdt for andelseierne før arbeidet settes i gang. OPAK følger opp og kontrollerer arbeidene på vegne av borettslaget, og det blir avholdt byggemøter hver 14. dag der det stiller representanter for styret, Thorendahl og OPAK. Det har dessverre vært noen leveranseproblemer for de peisovnene som Thorendahl opprinnelig kunne tilby.

Ny og oppdatert oversikt over peisovner er nå lagt ut på hjemmesiden vår. For de som vil benytte seg av dette tilbudet, er det en stor fordel om bestilling blir gjort til Thorendahl så tidlig som mulig. Styret er klar over at riggen som Thorendahl må ha for lager og utstyr kan være til sjenanse for de som bor nærmest. For å fordele på belastningen vil riggen blir flyttet til en annen del av gården utpå nyåret.
FØLG MED PÅ SISTE NYTT HER
LEKEPLASS
Vi er nå i dialog med fire ulike leverandører av lekeplasser, og disse har levert sine forslag med bakgrunn i ønskene som kom fram da vi avholdt møte med barna i gården. Styret har bedt om ulike justeringer av disse og vil fremme ny lekeplass som egen sak på generalforsamling i mai. Der kommer vi til å presentere noen ulike alternativer som beboerne kan vurdere. Å fjerne sanden er et ønske mange beboere har spilt inn, både med tanke på katter og at sand dras inn i Trafoen. Vi ønsker derfor å legge et nytt, heldekkende underlag på hele området. I mellomtiden jobber vi med å søke ulike fond om ekstern finansiering slik at utgiften for borettslaget skal bli så liten som mulig.

Foreningen Oksebygg stiftet

Så var endelig foreningen Oksebrygg formelt stiftet, og vi vil dermed offisielt invitere alle beboere til å bli medlemmer! Det var på tirsdag den 1 november at initiativtaker Petter Sterud Hansen og Helge Eriksen inviterte til stiftelsemøte i trafoen. Der var det mange som møtte opp og fikk en god innføring i forslaget til vedtekter som var utarbeidet og det arbeid som er lagt ned for å etablere bryggeriet. Så langt har det vært investert nærmere 25.000 kr i utstyr som nå vil komme alle beboere i Frankrikegården til gode. Forslaget til vedtekter ble enstemmig vedtatt og styret i den nye foreningen ble samtidig valgt for en periode av et år.

Innmeldingskontingenten ble fastsatt til kr. 1.000,- og årsavgift  kr. 500,- (årsavgift gjelder fra 01.11.16). Inmeldings- og årsavgift skal i første omgang dekke investeringer av utstyr til bryggeriet. Vil du bli medlem i Oksebrygg? Les mer her. Følg med på vår Facebook-side for siste nytt!
FELLESBRYGG
Velkommen på første brygg mandag 28 nov - kl 17! Det tar ca 6 timer å lage en batch, du kan selv velge hvis du vil være med på hele eller deler av brygget. Dette er en mulighet for nye medlemmer som vil få innføring i utstyr og bryggemetoder. Men ta gjerne turen innom dersom du bare vil se hvordan vi har det i bryggeriet :) send en mail til info@oksebrygg.no hvis du planlegger å være med på hele brygget eller har andre spørsmål rundt dette.

Mer informasjon rundt dette fellesbrygget vil bli lagt ut på vår Facebook-side! Kom gjerne med forslag på type øl dere ønsker å brygge :)
 
BLI MEDLEM
Høstdugnad
 

Tusen takk for god innsats på høstdugnaden. Mange stilte opp og vi ble ferdig med alle oppgavene i god tid før matservering.

Vi vil også takke Ariel for å stille opp med mat, det smakte veldig godt.

I Hegermanns gate 12 benyttet noen beboere dugnaden til å pusse opp oppgangen. Vi i styret synes dette var et svært godt initiativ. Dersom det er flere som ønsker å gjøre dette, er det bare å sende en forespørsel. Utstyr blir kjøpt inn av vaktmester.

Revidert tilbud ovner

Thorendahl AS har kommet med revidert tilbud på nytt ildsted
Se tilbudet her
Rottekrigen

Etter at det ble montert rottesperrer i avløpskummene har styret ikke fått melding om nye rotteangrep i gården. Vi har dessverre en kjellerleilighet der det enda er problemer, men her er både gårdens rørlegger og et spesialfirma engasjert for å bli kvitt rottene.
Merking av boder

For noen år siden gjennomførte styret merking av boder, men fortsatt har vi ikke en fullstendig oversikt over fellesarealene våre. Dette er en prioritert oppgave for styret, både med tanke på behandling av utbyggingssøknader og for å få oversikt over tilgjengelig areal til nytte for både fellesskapet og andelseiere. Vi vil derfor i tiden fremover henge opp plastlommer på alle boder, samt legge kort i postkassene deres som skal fylles ut og festes på deres bod. Nærmere informasjon om dette vil komme som oppslag i din oppgang når denne står for tur.
Er det flere i din familie som vil motta nyhetsbrev? Husk at du nå kan melde på ubegrenset med mottakere per husholdning.
KLIKK HER FOR Å LESE MER
Copyright © 2016 Borettslaget Torshov Kvartal 8, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp