Copy
In het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) werken twaalf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. Wij informeren u met deze nieuwsbrief over de activiteiten van het Netwerk.

Nieuwsbrief december 2016

Dunea en Evides Waterbedrijf sluiten aan bij Afvalwaterketen Delfland


Vanochtend werd de toetreding ondertekend van drinkwaterbedrijven Dunea en Evides Waterbedrijf tot het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). Daarmee werken in het NAD nu twaalf gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en twee drinkwaterbedrijven samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame waterketen. De drinkwaterbedrijven draaien meteen mee in een aantal NAD-projecten.
 
De samenwerking binnen het NAD komt voort uit het nationale Bestuursakkoord Water. Partijen werken steeds nauwer met elkaar samen om in de waterketen de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven, de kwetsbaarheid van de keten te verminderen en de stijging van de jaarlijkse kosten te beperken. De ambitie is om vanaf 2020 minimaal €10 miljoen per jaar te besparen. Door de toetreding van de drinkwaterbedrijven ontstaat integrale waterketensamenwerking: een belangrijke stap in de ambities van het NAD.
 
Ondertekening
Wethouder Jaap van Staalduine (Pijnacker-Nootdorp) trapte de ondertekening af tijdens de bestuurlijke Watertafel in Rotterdam. Wethouder Kees Pleijsier van Maassluis, hoogheemraad Han van Olphen van Delfland en Wim Drossaert, algemeen directeur Dunea zetten de eerste handtekeningen.
Wim Drossaert en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf) bekrachtigen het belang van de samenwerking. Drossaert: “Graag verbreden wij onze waterketensamenwerking met Delfland en gemeenten. Samen onze dienstverlening goedkoper, logischer en toekomstgericht maken is wat inwoners van ons mogen verwachten. Eigenlijk zijn zij de enigen die nu nog niet aan tafel zitten.” Ottolini: “We werken samen aan een toekomstbestendige waterketen, die voldoet aan de verwachtingen van bewoners en bedrijven. Dit doen we door op concrete vraagstukken samen te werken op het gebied van kennis, ervaring en uitvoering.”
 
Lees het volledige persbericht op de website
 

Wim Drossaert (Dunea), Han van Olphen (Hoogheemraadschap van Delfland) en Kees Pleijsier (Maassluis) tijdens de ondertekening. Annette Ottolini (Evides Waterbedrijf) kon hier niet bij aanwezig zijn.

Kennisbijeenkomst op 26 januari

We starten het nieuwe NAD jaar met de kennisbijeenkomst op 26 januari van 14.00 tot 16.00 in Leidschendam (Raadhuisplein 1). Reserveer deze datum alvast in je agenda, voor zover je dat niet al deed.  De kennis- bijeenkomst staat in het teken van leren van andere (afvalwater)regio’s in Nederland. Een paar collega regio’s delen hun manier van samenwerken met bijbehorende uitdagingen en do’s en don’ts. Zoals bijvoorbeeld Wim Heijbroek van WINNET, de afvalwaterregio in Utrecht en omgeving. Zijn er nog afvalwater-regio’s die je zou willen aanbevelen? Geef het door aan Hanny Vrieswijk of Ester de Bever. Begin januari sturen we je de uitnodiging met programma en route.
 

Week van ons water: doe mee!

Tal van waterorganisaties (zoals Unie van Waterschappen, Vewin, gemeentes en waterschappen) organiseren van 12 t/m 21 mei 2017 weer een ‘Week van ons water’. Het thema is: water in en om het huis en waterkwaliteit. Bedoeld om landelijke aandacht te vragen voor het werken aan schoon en veilig water.Als aftrap organiseren we vanuit het NAD op vrijdag 12 mei een waterketen-excursie voor bestuurders. Aansluitend zou zaterdag 13 mei een mooie dag zijn om activiteiten van verschillende gemeenten onder de aandacht te brengen. Het NAD helpt je graag bij de coördinatie en uitvoering van de communicatie hierover. Doe je mee? Heb je suggesties voor activiteiten op 13 mei? Geef het door aan Nicky Struijker Boudier, communicatie NAD en/of Hanny Vrieswijk

Jaarstart op 26 januari:
borrelen met NAD

Oók op 26 januari, maar dan om 16.00 uur, ben je van harte welkom voor de jaarstart van het NAD. Dat betekent: samen terug- en vooruitkijken en bijpraten bij de borrel.
We zien je graag in Leidschendam (Raadhuisplein 1)!


 

Bestuurlijke bijeenkomst Samenwerken aan Water

Op 27 oktober bespraken dagelijks bestuurders van waterschappen, wethouders en directeuren van waterbedrijven de samenwerking in de waterketen. Hein van Stokkom, co-voorzitter van het kernteam Samenwerken aan water, praatte het gezelschap bij over de stand van zaken en de uitdagingen voor de komende jaren. Ingrid ter Woorst van de Unie, Ina Adema van de VNG en Riksta Zwart van Vewin leidden een aantal thema’s in, die in kleine groepen besproken werden. De 44 regio’s binnen de waterketen en de bestuurders daarvan spraken de ambitie uit voor 2017 om een gezamenlijk investeringsprogramma te realiseren. Hierbij gaat het om de 3K’s (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) en om hoe je in de afvalwaterketen een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie. Ook het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en wateroverlast is onderwerp van dit programma. Bekijk hier een kort filmverslag van de bijeenkomst.

Terugkijken op 2016


De kracht van ons netwerk bleek dit jaar weer uit de grote bereidheid om samen te werken. We wisselen veel, snel en makkelijk informatie en kennis uit binnen het NAD. Door de toetreding van de drinkwaterbedrijven ontstaat integrale waterketensamenwerking: een belangrijke stap in de ambities van het NAD. Maar wat realiseerde het NAD in de waterketen om de stijging van de jaarlijkse kosten te beperken, de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven en de kwetsbaarheid van de keten te verminderen?
 
Kosten
Monitoring van de doelstelling om in 2020 jaarlijks €10 miljoen aan meerkosten te besparen, doen we nu aan de hand van de tariefontwikkeling. We zitten goed op schema en als we deze lijn aanhouden, halen we meer dan onze doelstellingen. Met projecten zoals “Onderhoud Rioolsysteem”, waarin we met 4-5 gemeenten samen één bestek maken en aanbesteden kunnen we hopelijk nog extra besparen.
 
Kwaliteit
Bij kwaliteit gaat het vooral om een duurzame inrichting en gebruik van het afvalwatersysteem. Kennis en informatie van het hele afvalwatersysteem De Groote Lucht wordt doorontwikkeld en gedeeld: het levert meer inzicht op in het daadwerkelijk functioneren van het hele systeem. Een directe manier om te kijken of het systeem goed (en duurzaam) is ingericht en optimaal wordt gebruikt. Deze kennis levert daarmee een goede onderbouwing voor vervangingsinvesteringen en optimalisatievoorstellen.
 
Kwetsbaarheid
Alle NAD-partners voelen de kwetsbaarheid op het vlak van voldoende en gekwalificeerd personeel voor gemeentelijke watertaken en de beschikbare capaciteit voor NAD-projecten. Toch weten we onvoldoende hoe het er precies voor staat. In het project Branchestandaard brengen we de activiteiten die horen bij de gemeentelijke watertaken in beeld. We geven aan wat er nodig is om deze activiteiten goed uit te voeren. Zo ontstaat een totaalbeeld van kennis en competenties binnen het netwerk. Deze analyse gebruiken we om lacunes en kwetsbaarheden binnen de organisatie van de watertaken op te sporen. We maken hiervoor gebruik van een tool (pilot) van RIONED.

 
Klik hier voor de voortgangsmelding die programmamanager Ester de Bever presenteerde tijdens de Bestuurlijke Watertafel van 14 december 2016.

Invulling vacature kernteam

De plek in het kernteam die vrijkwam door het vertrek van Remco de Bruijn wordt ingevuld door de drinkwaterbedrijven. Willemijn Bouland-Oosterwijk (Dunea) en Bas van Eijck (Evides) zullen deze rol delen en elkaar daarin afwisselen. De eerste helft van het jaar is Willemijn lid van het kernteam en in de tweede helft van het jaar zal Bas dat doen.
 

Nieuwe contactpersoon voor Zoetermeer

Yvonne Klein Rouweler is de nieuwe NAD contactpersoon voor de gemeente Zoetermeer. Haar contactgegevens vind je terug op het extranet.
deel op facebook
Tweet
deel via email
deel via linkedIn


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Netwerk Afvalwaterketen Delfland · Gemeente Pijnacker - Nootdorp · Oranjeplein 1 · Pijnacker, ZH 2641 EZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp