Copy
De eerste vrijwilligers zijn actief in het JCZ, de eerste ervaringsdeskundigen getraind en nazorgvragen worden opgepakt. Binnenkort is de netwerkbijeenkomst "Buiten de Deur'. Ben jij erbij?
View this email in your browser
Het werk in het JCZ is gestart!
In juni verhuisden de laatste gevangenen van de Bijlmerbajes naar het nieuwe Justitiele Complex Zaanstad en het complex werd in september officieel geopend door koning Willem-Alexander (zie foto).
Direct vanaf de start konden de vrijwilligers van de Sluis ingezet worden bij de vieringen van de Geestelijke Verzorging. Het voelt als pionieren in dit complex waar alles voor iedereen nieuw is. Een bijzondere ervaring voor de soms behoorlijk doorgewinterde vrijwilligers! Ook voor de gevangenen is alles nieuw en wennen. Daarom is het mooi dat we samen met de Geestelijke Verzorging een plek van rust, bezining en persoonlijke ontmoeting kunnen bieden.
Naast de ervaren vrijwilligers die eerder al actief waren in de Bijlmerbajes en Haarlemse Koepel zijn er tientallen nieuwe vrijwilligers aangesloten bij de Sluis.

Het is bijzonder hoe snel de Zaanse kerken actief zijn geworden op allerlei manieren. Zo zijn er ruim twintig kerken die om beurten de bloemen verzorgen voor de kerk- vieringen in het JCZ. Op de foto ziet u Martin uit de Zaankerk, die dit weekend de bloemen bracht.
Convenant met Dienst Geestelijke Verzorging van Justitie
In juni sloot De Sluis een convenant met de Dienst Geestelijke Verzorging van Justitie (zie foto), waardoor onze diaconaal pastor Helmine als volwaardig medewerker toegang heeft tot het JCZ. Ze draait mee in het team Geestelijke Verzorging.
Daarnaast zorgt Helmine voor de uitgifte van tweedehands kleding in het JCZ, biedt zij waar nodig pastorale ondersteuning bij nazorg vragen en werkt zij aan afspraken met het personeel van het JCZ. Één van de mooiste vooruitzichten is dat De Sluis vanaf 2017 de gedetineerden 8 ouder-kind activiteiten mag aanbieden in het JCZ - en dat is tweekeer zoveel als de landelijke norm!
Gezocht: coordinator kleding
We merken dat er veel behoefte is aan kleding onder de gedetineerden. Het is een flinke klus om te zorgen dat er steeds voldoende kleding aanwezig is. We zoeken daarom iemand die wil helpen met het uitzoeken en organiseren van de tweedehands kleding.
 
Daarnaast zijn herenkleding en schoenen altijd welkom. Als jullie zelf kleding of schoenen hebben, kunnen jullie dat brengen bij Zuivere Koffie, Zuideinde 20 in Koog aan de Zaan. Zuivere Koffie is de hele week open van 9:00 tot 17:00 uur.
Ja, ik wil helpen met de kleding
Vrijwilligers nodig voor bajesbieb
Momenteel zoeken we vrijwilligers die een vast dagdeel in de week willen helpen in de bibliotheek in het JCZ. De bibliotheek is, naast een plek om boeken te lenen, ook een belangrijke ontmoetingsplek. We zoeken vrijwilligers die willen ondersteunen bij het innemen en uitlenen van de boeken en met het helpen om dingen te vinden. Tussendoor zal er veel gelegenheid zijn om mensen te spreken.
Ja, ik wil helpen in de bajesbieb
Nazorg
Sinds de zomer beginnen ook de eerste nazorg vragen binnen te druppelen bij De Sluis. Het gaat bijna altijd om zeer complexe vragen. Mensen die het gevoel hebben van het kastje naar de muur gestuurd te worden, of mensen die niet aan basisvoorwaarden zoals de "regiobinding" voldoen en daardoor geen aanspraak kunnen maken op het reguliere hulpaanbod. Vanuit de Sluis proberen we enerzijds om samen met professionele organisaties een oplossing te vinden, maar anderszijds ook om met onze vrijwilligers zo snel mogelijk te zorgen voor positief menselijke contact en waar mogelijk het gevoel van "thuiskomen" in de kerk.
Veel kerken geven aan de dat ex-gedetineerden (net als iedereen) welkom zijn in hun gemeenschap.

"Voor het eerst sinds ik vrij ben voelde ik mij ergens thuis,"
zei een ex-gedetineerde (zie foto) na haar bezoek aan de kerk Hillsong.
Wat kan mijn kerk doen? Klik hier voor meer informatie!
Training ervaringsdeskundigen
In juni en juli vond de eerste training van ervaringsdeskundigen plaats, die De Sluis organiseerde in samenwerking met de organisatie ToReachIt (zie foto). Het doel van deze training was om ervaringsdeskundigen te leren hoe zij hun verhaal kunnen vertellen voor bijvoorbeeld een schoolklas, in een kerk of bij een training in de gevangenis. De training werd ook een mooie plek van ontmoeting, waar de mannen hun ervaringen konden delen en elkaar advies gaven en bemoedigden.
Zingeving in Exodus-huis
Door de samenwerking tussen Exodus en De Sluis worden vanaf november weer zingevingsavonden gehouden in het Exodushuis voor ex-gedetineerden in Amsterdam. De vrijwilligers van De Sluis die deze avonden organiseren zijn afkomstig uit de internatioale Crossroads kerk uit Amstelveen. De eerste avond (gisteren!) was druk bezocht en de bewoners deden actief mee. Een veelbelovende start!
Kaarten van scholieren
Bij een gastles van De Sluis op het Amsterdamse Montessori College Oost maakten leerlingen uit 3VMBO persoonlijke kaarten die door onze diaconaal pastor uitgedeeld konden worden in het JCZ.
Doe mee!
Wil je ook meer betrokken raken bij het werk van De Sluis, bijvoorbeeld als vrijwilliger, door gebed of door een gift? Of wil je weten hoe jouw kerk meer betrokken kan raken? Kijk op onze website wat de mogelijkheden zijn en neem contact met ons op!
Ga naar www.dsgdesluis.nl
Draagvlak van kerken
Het is goed te merken dat het werk van De Sluis breed gedragen wordt door de kerken, ook op financieel vlak. Zo wordt er aanstaande zondag in een aantal Rooms Katholieke parochies van de Zaantreek in het kader van de Diaconale Zondag voor De Sluis gecollecteerd. In Amsterdam staat een week later het werk van de Sluis op het collecterooster van de Protestantse Kerken (PKN). En afgelopen zondag werd er in Haarlem door de Evangelische Broedergemeente voor de Sluis gecollecteerd. Regelmatig worden wij verrast door giften van diaconieën uit de regio. Het moge duidelijk zijn dat uw financiële giften het werk van De Sluis mogelijk maken en wij danken u dan ook zeer hartelijk!
Netwerkbijeenkomst 18 november
Op vrijdagmiddag 18 november vindt in Amsterdam de netwerkbijeenkomst "Buiten de deur" plaats die De Sluis organiseert in samenwerking met de Protestantse Diaconie Amsterdam, Exodus Nederland en de Dienst Geestelijke Verzorging. Het belooft een interessante middag te worden met prikkelende sprekers en een diversiteit aan bezoekers. U kunt zich nog opgeven, de middag is zowel bedoeld voor vrijwilligers als professionals!
Ik wil me aanmelden voor de netwerkbijeenkomst
Info avond Beverwijk 29 november
Speciaal voor de kerken in Beverwijk vindt op 29 november in de Immanuelkerk een informatieavond plaats voor geinteresseerden en vrijwilligers die zich willen inzetten voor gevangenen en hun families. De avond is een samenwerking tussen verschillende kerken in Beverwijk. Welkom!
“Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe…”
Matteüs 25:36
 
Op D.V. dinsdagavond 29 november wordt er een infoavond gehouden over het werk van de Stichting Gevangenenzorg De Sluis in Justitieel Complex Zaanstad. U/jij bent hierbij van harte welkom!
 
Hoofdvraag: wat kunnen we in de regio Beverwijk betekenen voor deze gevangenen en hun familieleden?
 
Programma
20:00-20:40     Algemene inleiding
20:40-21:00     Koffiepauze
21:00-22:00     Workshops (o.a. over bezoekwerk en kinderwerk)
 
Locatie
Immanuëlkerk, Olieslagerslaan 20 in Beverwijk.
Toegang is gratis, het is mogelijk die avond een vrijwillige bijdrage te geven aan De Sluis.
Contactgegevens
DSG de Sluis is te bereiken op de volgende manieren:
Postadres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam
Mailadres: info@dsgdesluis.nl
Telefonisch: Elianne Schultz (06 4204 1309) of Helmine Pronk (0610884485)
IBAN: NL73 TRIO 0391 0935 09 t.n.v. DSG de Sluis
DSG de Sluis - nieuwsbrief 1, mei 2016

Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen?
Wijzig je instellingen or schrijf je uit


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Sluis · Nieuwe Herengracht 18 · Amsterdam, 1018 DP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp