Copy
Actueel nieuws van SVDC
Weergaveproblemen? Bekijk hier de online versie

NIEUWSBRIEF    •    JAARGANG 2    •    JANUARI 2017

Geachte heer, mevrouw,

Wij wensen u een gelukkig, gezond en veilig 2017!
In deze eerste nieuwsbrief van 2017 blikken we kort terug op de laatste periode van 2016 en kijken we vooruit naar de activiteiten van de komende periode.
 LAATSTE HALFJAAR 2016

SVDC kijkt terug op een enerverend laatste halfjaar 2016. Enkele hoogtepunten waren:
Multidisciplinaire masterclass crisisbeheersing. Deze masterclass werd georganiseerd rond het boek Grip op crisis.
Masterclass crisisbeheersing bestuurders en leden crisis(beleids)teams zorgsector.
SVDC heeft de organisatie van deze masterclass overgenomen van de Julius Academy UMC Utrecht. Ook in 2017 vindt deze MC vier keer plaats, lees meer
Mediatrainingen Nieuwe Stijl door Hans Siepel
Deze nieuwe training, waarbij men op een inspirerende wijze effectief leert communiceren, rekent op een warme belangstelling. Een aantal bestuurders heeft het afgelopen jaar kennisgemaakt met deze mediatraining. Zonder uitzondering vonden ze deze aanpak ‘zeer effectief’, lees meer en bekijk hier het introductiefilmpje
Diverse seminars
29 september Seminar crisisbeheersing zorgsector
30 september Kenniskring Perspectief en houvast in een turbulent tijdsgewricht
30 november Seminar crisisbeheersing in het onderwijs
Klik hier voor de verslagen
 SEMINAR CRISISBEHEERSING IN DE POLDER - donderdag 23 maart 2017
Sprekers zijn o.a. Frank Paauw (portefeuillehouder crisisbeheersing Nationale Politie), Jack Twiss Quarles van Ufford (directeur Inlichtingen AIVD), Peter Bos (directeur Veiligheidsregio Utrecht) en Rob de Wijk (directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies). Lees meer en meld u aan via onderstaande blauwe button.
Informatie en aanmelden
 MASTERCLASS CRISISBEHEERSING
Op 5 en 12 april 2017 wordt een Masterclass crisisbeheersing georganiseerd rond acht actuele thema's. Als rode draad bij deze MC wordt het boek Grip op crisis gehanteerd.  Deze MC wordt in 2017 één keer georganiseerd. Meer informatie via onderstaande button.
Informatie en aanmelden
 NATIONALE KENNISTEST CRISISBEHEERSING 2016
In de eerste week van januari zijn de winnaars bekend gemaakt van de Nationale Kennistest Crisisbeheersing 2016.
Lees meer

 QUICK SCAN CRISISBEHEERSING ONDERWIJS
Samen met enkele partners heeft SVDC eind 2016 een Quick scan crisisbeheersing voor de onderwijssector ontwikkeld. Deze Quick scan geeft de onderwijsinstelling in een kort tijdsbestek een goed beeld van waar ze staat in de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Lees meer

 SOCIAL MEDIA
Vanaf januari 2017 is SVDC naast
Twitter ook te volgen op Facebook 

 SPREKERSPOULE
Netwerk van deskundige sprekers
Wilt u voor uw organisatie een professionele spreker die vanuit eigen ervaring in crisissituaties een presentatie kan geven? Wij bemiddelen voor u. 
Klik hier voor de online sprekerspoule van SVDC, een selectie van ervaringsdeskundigen op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing en neem contact met ons op.

 BOEK GRIP OP CRISIS
Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing
Bestel
hier het boek Grip op crisis.
  Activiteiten komende periode
Klik op het evenement voor meer informatie
wijzigen gegevens of afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp
Copyright © 2015 SVDC           www.svdc.nl              E info@svdc.nl        T 06 - 51817733

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je deel uitmaakt van ons netwerk of omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief