Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief 5 - 2 maart 2023

Beste leden,

Het benefietconcert voor Oekraïne dat we als NCCS mede hebben georganiseerd afgelopen vrijdag, was een groot succes. Er is tot nu toe een aanzienlijk bedrag opgehaald en we zullen de definitieve afrekening binnenkort op de website plaatsen.

En morgen is alweer de volgende activiteit: de inloopborrel. Een gelegenheid voor hen die het concert hebben gemist om de Oekraïense vluchteling/zangeres Nadiia aan het werk te zien.

Dan organiseert Kittie van der Jagt op dinsdag 21 maart in Algarrobo een "pub quiz" - een mooie gelegenheid om eens te gaan kijken hoe het er aan de oostkant van Malaga aan toe gaat. Meld u snel aan want Kittie moet alles regelen met het restaurant.

Tenslotte hebben we op zaterdag 25 maart onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering - de ALV. We hopen niet alleen dat u naar de vergadering komt maar ook dat u gaat nadenken om iets extra te doen voor onze club en u eventueel aan te melden voor een bestuursfunctie. Het is voor iedere organisatie belangrijk dat er regelmatig "vers bloed" in het bestuur komt; dus ook voor NCCS. Denk even na wat u zou kunnen betekenen voor onze mooie club.

De verrassende voorjaarsreis van Frandalucia die in eerdere nieuwsbrieven was aangekondigd is door de organisatie uitgesteld tot november en is nu dus een verrassende herfstreis. U hoort hier t.z.t. meer over.

Hopelijk tot morgen of tot bij een van onze andere activiteiten.


Met vriendelijke groet,
Wilmar Bliek
Voorzitter

     Agenda


vrijdag
3 maart

Inloopborrel
dinsdag
21 maart
Quiz Algarrobo
Costa
zaterdag
25 maart
Algemene
Leden-
vergadering
NCCS
Via deze link kunt u de foto's van het Oekraïne Benefietconcert  van 24 februari bekijken.

Inloopborrel 3 maart

Vrijdag 3 maart weer onze gezellige inloopborrel van 17:00 uur tot 19:00 uur bij Finca Los Caballeros. Onze gastheer Rien zal u allen welkom heten. Ondanks dat de lente voor de deur staat blijft het toch te fris om op het terras plaats te nemen. Onze huis-troubadour Bas is door werkzaamheden niet aan de Costa en daarom hebben we de zangeres van het benefietconcert Nadiia gevraagd wat voor ons te komen zingen. Ze heeft afgelopen vrijdag veel indruk gemaakt met haar optreden samen met CC9; we zijn benieuwd wat ze solo voor ons in petto heeft. Drankjes zijn natuurlijk zoals altijd voor eigen rekening.

Adres: Urb. Torrequebrada Norte, Avda. de Los Argonautas, s/n, 29639
Benalmádena.

Op dinsdag 21 maart 2023 organiseert onze gastvrouw Kittie van der Jagt een  Pub Quiz. Deze wordt gehouden bij restaurant Picoteo in Algarrobo Costa inclusief lunch. De kosten zullen tussen de 25 en 30 euro per persoon bedragen.

In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u, mocht u belangstelling hebben om mee te doen, zich op te geven               
vóór 15 maart via email naar kittie123@hotmail.com 

Adres restaurant: Avenida Torre Ladeade 5, 29750 Algarrobo Costa
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 25 maart 2023

Overeenkomstig het bepaalde in Statuten en Huishoudelijk Reglement roept het bestuur de leden van de NCCS op tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Deze zal bij eerste oproep gehouden worden op zaterdag 25 maart 2023 in restaurant Finca Los Caballeros te Benalmádena om 10.30 uur en bij tweede oproep op dezelfde datum en plaats om 11.00 uur. Toegang tot de vergadering is uitsluitend mogelijk voor leden die hun contributie over 2023 betaald hebben.

Agenda
1.  Opening door voorzitter
2.  Ingekomen stukken
3.  Goedkeuring notulen ALV 19-03-2022
4.  Jaarverslag secretaris 2022
5.  Financiële zaken:
     a. verslag van de penningmeester
     b. verslag kascommissie
     c. décharge penningmeester
     d. begroting 2023
     e. vaststelling contributie 2024
6.  Bestuur:
     a. aanmelding nieuwe bestuursleden en vrijwilligers, wisseling bestuur
     b. bevestiging bestuur
7.  Verkiezing kascommissie 
9.  Rondvraag
10. Sluiting


Via deze link kunt u de volgende stukken voor de Algemene Leden Vergadering inzien en/of printen:
- Agenda ALV
- Volmacht formulier 

- Jaarcijfers 2022
- Begroting jaar 2023


Het bestuur hoopt veel leden op de vergadering te kunnen verwelkomen.
 
De laatste Vliegende Hollander - DVH 1 - 2023 staat ook online!
Click hier om deze te bekijken.
Lees nog eens na op onze website hoe de recente evenementen zijn verlopen
Meer informatie over evenementen, excursies, etentjes, reizen en andere zaken kunt u vinden op de website van de club: https://www.nccs.es
Copyright © 2023 Nederlandse Club Costa del Sol, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp