Copy
FAMO Nieuwsbrief - december 2020

Nieuws

Van de voorzitter

Wie had vorig jaar rond deze tijd kunnen bedenken dat we digitale kerstborrels zouden houden? En toch is dat vrijwel de enige manier om elkaar dit jaar een fijne kerst toe te wensen. Gelukkig raken we er steeds meer aan gewend. Dit geldt ook voor de FAMO!
In maart waren we nog een beetje zoekende hoe we in deze corona-omstandigheden van betekenis zouden kunnen blijven. Inmiddels hebben we de draad opgepakt en bieden we [... ] Lees meer>>
 
Partnerbijdrage: Hofmeier 

De rol van de controller bij effectieve besluitvorming 

De rol van de gemeenten verandert sterk. Door, bijvoorbeeld de WMO en Covid19, hebben gemeenten te maken met besluiten met een hoge complexiteit. De te nemen besluiten dienen van hoge kwaliteit te zijn en een controller speelt daar steeds meer een belangrijke rol in. Van de controller wordt steeds meer verwacht. Lees meer>> 
Partnerbijdrage: BNG Bank

Hoe de publieke waarde in gemeenten wél uit de verf komt

Falende overheidsinstellingen veroorzaken rampen in het leven van burgers. De parlementaire onderzoeken naar de uitvoeringsorganisaties en de misstanden de kinderopvangtoeslag spreken boekdelen wat dit betreft.
Lees meer>>
Partnerbijdrage 

Snel zicht op de financiële flexibiliteit van uw begroting

De omgeving van het lokaal bestuur is volop in ontwikkeling. De decentralisatie-tendens beperkt zich niet langer alleen tot het sociaal domein. De taken en verantwoordelijkheden van gemeenten breiden zich steeds verder uit. Ook op het financiële vlak krijgt u meer en meer verplichtingen. Dat vergroot de druk op de organisatie. Lees meer>> 
Partnerbijdrage: Segment

Corona en de gevolgen voor de Jaarrekening

Welke gevolgen heeft de huidige corona-crisis op de jaarrekening? In 3 online sessies geven we antwoord wat betekent corona voor:
 
Sessie 1 – verslaglegging van de jaarrekening (BBV)
Sessie 2 – rechtmatigheid van de jaarrekening (en dan met name de zorggelden)
Sessie 3 –  de paragraaf grondbeleid?

Data & Tijden:
Dinsdag 19 januari van 15.30 – 17.00 uur
Dinsdag 26 januari van 15.30 – 17.00 uur
Dinsdag 2 februari van 15.30 – 17.00 uur
Lees meer>>
Partnerbijdrage: BMC

Begroting 2021: Gemeenten teren een miljard in op eigen vermogen

Ondanks het feit dat de algemene uitkering in 2021 nog steeds hoger is dan in 2020 en dat de woonlasten met meer dan de inflatie stijgen, denken de Nederlandse gemeenten in 2021 voor ruim €1 miljard in te gaan teren op hun eigen vermogen. Dat is de [...]  Lees meer>>
Partnerbijdrage Hofmeier 

De rechtmatigsheidsver-klaring door het college: Het komt dichterbij dan je denkt. 

In 2021 is het zo ver, dan moeten gemeenten een rechtmatigheidsverklaring kunnen afleggen. Heeft u de rechtmatigheidsscan al ingevuld voor uw gemeente? Het geeft u goed inzicht in waar de komende periode aan moet worden gewerkt om een [...] Lees meer>> 
Partnerbijdrage 

Werken aan innovatie

Hoe moet een gemeente werken aan innovatie om de grote uitdagingen waar gemeenten voor staan op te vangen? Waar liggen de kansen en mogelijkheden? En wat moeten we anders doen? Met een serie gratis inspiratiesessies helpen we gemeenten op weg. Tijdens de verschillende bijeenkomsten staat steeds een ander thema centraal. Lees meer>> 

AgendaHet laatste nieuws van FAMO direct ontvangen? Meteen reageren of
in discussie raken met andere leden? Volg ons op TwitterLinkedinFacebook en YouTube.

Weten wat we precies doen op social media? Lees meer..

Business partners

   
       
Copyright © 2020 FAMO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp