Copy
Nieuwsbrief maart 2019
Bekijk deze nieuwsbrief online

Beste Leden,

Hier weer een kersverse nieuwsbrief, met daarin de volgende onderwerpen:

 • Bericht van het Bestuur
 • Tuindag zondag 17 februari
 • Kort nieuws / reminders
 • Tuiniertip: voorkweken in een dakgoot!
 • Updates vijvertuin + vogelhuisjes

Veel leesplezier en hopelijk tot op een zonnige tuindag zaterdag 30 maart!

De Beheergroep
(Pauline, Koen, Job, Ton, Karin en Julie)

Bericht van het bestuur
Beste leden,

Vanuit het bestuur willen we jullie betrekken bij een belangrijke wijziging in onze verhouding als nutstuinvereniging tot de gemeente Rotterdam. 

De huidige situatie is de volgende, in twee delen: 
[1] De gemeente Rotterdam is eigenaar van de grond van ons tuincomplex. We betalen de gemeente elke maand een bedrag aan grondhuur. De tuinhuur die we samen opbrengen aan het begin van het jaar gaat naar die gemeentelijke huur.

[2] Echter, de grondhuur is hoger dan het bedrag dat wij als vereniging met tuinhuur opbrengen. Het verschil dichten we elk jaar door bij de gemeente een subsidie aan te vragen in de regeling voor milieu-educatieve activiteiten. Dit subsidie is ook voor 2019 weer toegekend.
 
We hebben als vereniging dus twee relaties met de gemeente Rotterdam en voor andere nuts- of volkstuincomplexen gelden vergelijkbare constructies. De gemeente wil dit vereenvoudigen. Ze wil af van de directe relaties met de verschillende tuinverenigingen en heeft de Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) bereid gevonden als intermediair te fungeren. Het SVIN zal de grond van de gemeente huren en aan de verenigingen onderverhuren.
 
Het initiatief tot de wijziging is jaren geleden genomen. Sindsdien zijn de gemeente en het SVIN bezig geweest met de voorbereiding. De subsidieprocedure voor 2019 is door de gemeente als moment gekozen om ons als bestuur in te lichten over het gegeven dat de wijziging dit jaar doorgevoerd wordt. We hebben gesproken met de gemeente en zullen binnenkort in gesprek gaan met het SVIN. Via berichten als deze houden we jullie als leden op de hoogte van het traject. Ook op de algemene ledenvergadering(en) zal het SVIN op de agenda staan.
 
De gevolgen kunnen we nog niet in hun geheel overzien, maar op dit moment verwachten we de volgende consequenties:
 • Wijziging van de statuten. Onze huidige statuten zijn opgesteld tegen de achtergrond van de directe relatie tot de gemeente. De nieuwe statuten zullen de verhouding tot het SVIN benoemen. Merk op dat statuten wijzigingen moeten worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
   
 • Lidmaatschap. Het lidmaatschap van onze verenging wordt de onderhuurovereenkomst met het SVIN.
   
 • Begroting. De gemeentesubsidie vervalt en de grondhuur wordt lager. Hoe zich dit precies verhoudt, is nog onbekend.
   
 • Nulmeting. Het SVIN zal een nulmeting willen hebben van het tuincomplex. Ons beheer is bezig de tuinen opnieuw op te meten, maar misschien wil het SVIN een eigen meting doen. 
Wordt vervolgd.
Bestuur Vereniging Gordelwegtuinen
 

Tuindag zaterdag 30 maart

De tweede Tuindag van 2019 komt er weer aan, en wel op zaterdag 30 maart. Op de tuindagen wordt er gemeenschappelijk onderhoud gedaan aan het complex. De tuindagen starten om 9.30 uur, de koffie/thee pauze is om 11.00 uur en rond 12.45 uur ronden we af, waarna we met elkaar een broodje met soep of ander gerecht (afhankelijk van het seizoen en zelfgemaakt door de catering-groep) eten.

Ieder lid van de tuinvereniging dient 3 maal per jaar aan een tuindag deel te nemen. Ieder lid krijgt een eigen tuindagen kaart. Deze kaart laat je na afloop van deelname aan een tuindag aftekenen door een beheer lid en bewaar je zelf. Je aftekenkaart is het bewijs van deelname aan de tuindagen. Bewaar hem dan ook goed en neem hem mee bij iedere tuindag waar je aan deelneemt voor aftekenen.

De geplande werkzaamheden zijn:
- Uitgraven grond
- Verharde pad wieden + Beplanting zijkanten + vijver
- Buitenzijde hek onderhoud + hedera’s planten
- Snoeihout opruimen, Houtwallen verstevigen vijvertuin
- Zand in bijenlint afmaken
- Koppen uit de beukenhaag knippen
- Vijvertuin houtsnippers wegharken
- Bijenhotels staan op het noorden en moeten op het zuiden staan
- Herstel gereedschappen

Doe op de tuindag stevig schoeisel aan, en neem handschoenen mee aub. Tot zaterdag!

Kort nieuws / reminders

 • Voor in de agenda: de volgende Algemene Leden Vergadering is op woensdagavond 12 juni
   
 • Na een inspectie van de gemeente is gebleken dat de vloer van het verenigingsgebouw in dusdanig slechte staat is dat deze geheel vervangen moet worden. We hopen dat dit spoedig zal gebeuren. Tot die tijd is het niet verantwoord om met grote aantallen het pand te betreden. We verplaatsen dan ook komende bijeenkomsten naar de overkapte buitenruimte naast het verenigingsgebouw.
   
 • Begin april wordt de bestrating aangelegd, waarna de kweekkas geplaatst wordt (naast de composthopen van Midden)
   
 • Het terras bij West wordt verbreed, zodat de gemeenschappelijke zitplek weer in ere hersteld kan worden.
   
 • Recentelijk is er een poging gedaan om de verstopping van het riool bij West op te lossen. Daarbij is geconstateerd dat de blokkade in de leiding ter hoogte van het fietspad zit. Dit probleem is nu bij de gemeente gemeld met de vraag spoedig maatregelen te nemen.
   
 • Reminder: gelieve geen spullen aan de hekken te hangen, i.v.m het streven de hekken weer te laten begroeien. De spullen belemmeren de groei of beschadigen de al aanwezige begroeiing. 

Tuiniertip: voorkweken in een dakgoot!

Op internet kwamen we een filmpje tegen van een Engelse tuinder die zijn doperwten, sugarsnaps en capucijners voorkweekte in halve dakgoten. Het heeft een aantal voordelen:

- doordat je binnen voor kweekt loop je iets in op het seizoen, dus eerder genieten van je sugarsnaps en erwtjes!

- duiven en muizen houden van de erwten in kiemstadium in de volle grond maar laten opgekweekte plantjes meestal met rust.

- je kan de volledige inhoud van de dakgoot heel makkelijk in een keer overplanten als je een geultje graaft (zie ook het youtubefilmpje)

- voor het zaaien kan je 2 of 3 erwtjes gebruiken, ze groeien graag dicht naast elkaar (zie foto hierboven)

- je kan kiezen voor rijserwten of stam, rijserwten/sugarsnaps kunnen wel 2 meter hoog worden en zijn iets productiever dan stamerwten, maar ze nemen dus meer ruimte in en je moet een gaaswerk van minimaal 2 meter maken. Stamerwten/sugarsnaps worden ongeveer 80 cm en nemen dus minder ruimte in maar hebben een iets lagere opbrengst.

- Ter vergelijking: 100 gram biologische sugarsnaps kosten 2,59 euro in de bio-winkel! Van 2 meter rijs-sugarsnaps oogst je makkelijk een kilo!

Succes met de voorkweek!

Update Plantstrook, Vijvertuin en Vogelhuisjes

Door Koen Nijhof, lid beheergroep

Beplanting
De plantstrook tegen het Gordelpad wordt bij de volgende tuindag versterkt met nieuwe beplanting. Hierbij is door het bestuur/beheer gelet op insect/vogel vriendelijkheid van de plant. Denk hierbij aan de bloemen en vruchten. Ook de aanwezigheid van stekels in een plant zijn van belang voor vogels, die daarmee beschermd worden tegen katten en grotere roofvogels. Het is uiteindelijk de bedoeling dat deze noordzijde helemaal begroeid is met de struiken, maar dat heeft wel tijd en aandacht nodig.  

Ook bij de vijvertuin zal nieuwe beplanting geplant worden. Deze beplanting bestaat voornamelijk uit rijkbloeiende vaste planten die veel insecten aantrekken die naast en in het water leven. Deze insecten zijn weer een belangrijke voedselbron voor diverse amfibieën die in de vijver leven.

Vogelhuisjes
Afgelopen tuindag zijn de mezen- en spreeuwen nestkasten opgehangen (zie bovenstaande foto’s). Met name de mezenkasten worden goed geïnspecteerd door mezen. Spreeuwenkasten moeten nog ontdekt worden maar dat kan in de loop van het seizoen nog gebeuren. In september/oktober gaan wij de nestkasten schonen en dan kunnen we ook het resultaat zien hoeveel nestkasten zijn gebruikt. 

Vorig jaar hebben we last gehad van de processierups. Deze rups die bij aanraking irritaties kan geven zijn moeilijk te bestrijden. Wij hopen dat mezen en spreeuwen ons hierbij kunnen helpen!

Gordelwegtuinen facebook
Gordelwegtuinen facebook
Website Gordelwegtuinen
Website Gordelwegtuinen
Copyright © *2019* *Gordelwegtuinen* Alle rechten voorbehouden.

Ons mailadres is:
gordelwegtuinen@gmail.com

Wil je je gegevens aanpassen?
Hier kan je ze aanpassen of je uitschrijven van de mailinglist

Email Marketing Powered by Mailchimp