Copy
NYHEDSBREV nr. 6 - februar 2017
Se denne e-mail i din browser
LÆS OM
  • Første projekter søsat - flere på vej
  • Viborg - første nyetablerede Task Force
  • Opstartsdag for Socialøkonomisk netværk og Workshop med erhvervskonsulenter
  • Tillykke til vinderen af Crowd Sourcing
  • Hvad sker der i Rummelig imidt her i starten af 2017
Første projekter søsat

Horsens kommune er, som de første, i gang med et projekt med støtte fra Rummelig imidt.


Projektets målgruppe er kontanthjælpsmodtagere og projektets mål er at få de deltagende borgere i job via en særlig arbejdsmarkedsrettet indsats i samarbejde mellem virksomheder og Jobcenter. Se en beskrivelse af projektet her

Derudover er der afholdt møder med følgende kommuner på baggrund af fremsendte ansøgninger:
Hedensted (målgruppen er ledige med psykiatrisk diagnose)
Holstebro (målgruppen er kvinder med anden etnisk baggrund end dansk).


Projekter - flere på vej
Ud over ovenstående har følgende kommuner projekter på vej:
Randers i samarbejde med Dansk Handicap Forbund (målgruppe borgere på ledighedsydelse med handicap)
Ringkøbing-Skjern (overvejer målgruppe)
Aarhus, Skanderborg, Samsø og Odder (positiv overfor projekt om krigsveteraner med PTSD)
Herning (første udkast til ansøgning i socialt belastet område Gullestrup)
Silkeborg (arbejder med ansøgninger for småjobs og ledighedsydelse)
3F Skive, Viborg og Bjerringbro (arbejder med DP modtagere +50)
Viborg (indsendt ansøgning – målgruppe unge autister)

Der er netop indkommet en ansøgning fra Schreibers i Tørring og så
har Ikast-Brande luftet idéen om et brancherettet projekt i landbruget. Odder har henvendelse om målgruppe af fleksjobbere i samarbejde med Respektrum, og som det sidste er vi i dialog med Castberggård (ansøgning for hørehæmmede).
 
Gennemgang af projekt
i Horsens kommune
Viborg - første nyetablerede Task Force

12 personer fra lokale virksomheder og kommunale folk var mødt op til en spændende procesdag i Viborg, hvor Code of Care netop har startet et ny Task Force op.
Tommy Wølk stod for en vel gennemført involverende strategiproces, der mundede ud med en vision og nogle klare mål for det videre arbejde i Task Force. Henriette Højer fra Code of Care bliver den person, der skal facilitere målene og det videre arbejde i Viborg.

Viborg visionen:
Vi vil i fællesskab sikre en positiv og synlig kultur, der nemt igangsætter og fastholder udfordrede mennesker i job.


Målgruppen, som Task Forcen i Viborg skal hjælpe med at skabe plads til ude i virksomhederne, er unge autister.

Opstartsdag for Socialøkonomisk netværk og Workshop med erhvervskonsulenter

Rummelig imidt’s første netværksmøde for socialøkonomiske virksomheder blev afholdt tirsdag d. 24. januar med stor succes. Mere end 65 deltagere fra cirka 40 virksomheder dukkede op til mødet og bidrog til diskussionerne.

Temaet for første møde var opbygningen af selve netværket, og deltagerne kom med mange forskellige bud på, hvordan netværket kan give værdi for de socialøkonomiske virksomheder i regionen. Netværket kommer til at mødes seks gange om året forskellige steder i regionen og vil både byde på interessante oplæg, workshops og mere uformelle muligheder for netværk virksomhederne imellem. Datoer for kommende netværksmøder bliver meldt ud på vores hjemmeside.Den 7. februar var det så konsulenternes tur til at drøfte, hvordan Rummelig imidt kan styrke deres viden om socialøkonomi via opkvalificering i projektperioden. Repræsentanter fra 13 ud af 19 kommuner i regionen var mødt op for at deltage i drøftelserne.

Og vinderne af Crowd Sourcing blev... 

Lisbeth Andersen, Lone Jeppesen, Pernille Kjeldal, Louise Larsen, Rikke Ørnskov og Susanne Klausen er alle ergoterapeut studerende fra VIA University College i Holstebro, og lavede sammen projektet: Take a stand – take responsiability!

Projektet har til formål at inkludere mentalt udfordrede befolkningsgrupper på arbejdsmarkedet, ved at informere virksomheder om deres muligheder for at inddrage disse mennesker på arbejdspladsen.

Beskrivelser af alle 48 projektidéer, samt mere information om forløbet kan findes her..

Hvad sker der lige nu i Rummelig imidt

Vi er i gang med at planlægge møder i de 7 arbejdskraftoplande i 2017, hvor vi vil orientere om projektets fremdrift, orientere om og følge op på igangsatte projekter, samt facilitere erfaringer om arbejdet med det rummelige arbejdsmarked i de enkelte områder.

Derudover vil der stadig blive igangsat projekter løbende. Disse kan følges på vores hjemmeside.

Så der er godt gang i de tre ben som rummelig imidt skal arbejde med for at styrke virksomhedernes sociale ansvar, afprøve nye metoder, i form af indslusningsforløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og styrke anvendelsen af og kendskabet til socialøkonomiske virksomheder. 

Administrativ projektleder, Mikkel Munk-Hartge Mobil: 3147 4474 Mail: mm@lo-aarhus.dk
Faglig projektleder, Søren Larsen Mobil: 2166 0429 Mail: sl@lo-aarhus.dk
Bogholder Inge Toft Mobil: 5053 5752 Mail: it@lo-aarhus.dk
Studentermedarbejder Cille Birkmann Nielsen Mobil: 6072 2037 Mail: cb@lo-aarhus.dk
E-mail
Hjemmeside
LinkedIn
               


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Rummelig Imidt · Skt. Knuds Torv 3 · Aarhus C 8000 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp