Copy

www.levenderfgoedgennep.nl

Gennep-Noord roert zich

Wij kregen veel reacties op onze vorige nieuwsbrief. Bijna iedereen deelde onze bezorgdheid over de plannen in de Genneper parken, maar iemand stelde ook dat de uitbreiding van Vonk een welkome aanwinst zou kunnen zijn in het museumarme Eindhoven. In elk geval vindt u in deze nieuwsbrief het laatste nieuws over die plannen. Als U uit eerste hand  behoefte heeft aan verdieping in wat die plannen voor de cultuur en cultuurhistorie betekenen: vanaf half juni kunt u elke middag onder begeleiding van Simon van Schooten kennismaken met alle ins en outs van  Gennep Noord.  Meer in deze nieuwsbrief. Reacties blijven welkom.  KLIK HIER OM TE REAGEREN

MET SIMON GRASDUINEN IN GENNEP

Wanneer? Dagelijks vanaf 14:00 uur. Eerste bijeenkomt (uitleg, gevolgd door wandeling) op maandag 21 juni. daarna dagelijks.
Vertrekpunt: de potstal op het erf van de Genneper Hoeve.
Aanmelden niet nodig.

 
Iedereen die de website van de Vrienden van Gennep bezoekt kent Simon. In een film op de homepage laat hij de bezoeker in een kleine wandeling zien hoe mooi Gennep is. Voor de vrienden is hij geen onbekende en heeft hij geen introductie nodig. Dagelijks is hij te vinden op de Genneper Hoeve voor de verzorging van kleinvee, kippen en ganzen.
Simon heeft al vaak mensen rondgeleid door Gennep Noord en daarbij gepassioneerd verteld over het bijzondere van dit gebied. Simon praat u bij over het belang van het behoud van natuur en ruimte, van bescherming van dit kleine kwetsbare pekje, maar ook over de relatie tussen de plannen op Gennep-Noord en de ontwikkelingen rond Metropool regio Eindhoven (MRE-Brainport. Zijn motto: 'doe op Gennep wat op Gennep moet. Als het niet daar hoeft, doe het dan elders'.
 
Heb je hier belangstelling voor? Zorg dan dat je op een dag die jou uitkomt om twee uur bij de potstal bent. Daar wacht Simon je op. Als het weer te slecht is  om het gebied in te gaan dan vertelt Simon zijn verhaal in de potstal.

een voorproefjevan een eerdere wandeling ziet u hier

Biodiversiteitsplan Landgoed Gennep e.o.

Voor Landgoed Gennep en aangrenzende percelen langs de rand van het Landgoed, allen gelegen op Gennep Noord, als ook voor een aantal percelen in het Tongelreepdal tussen de sportvelden op Gennep Zuid is dit biodiversiteitsplan opgestelddoor Ahe Opdam, bioloog en boer Genneper Hoeve
lees hier het plan

Hoe houden we Gennep landelijk
(update)
door Kik de Nooijer , voorzitter Vrienden van Gennep


 
 
De uitbeidingsplannen van het Historisch Museum, dat daarna onder de naam Vonk verder zal gaan, hebben in de omliggende wijken grote onrust veroorzaakt.
In de laatste bijeenkomst van de Klankbordgroep Genneper Parken is nog eens toegelicht dat er ernstige bezwaren bestaan tegen wat genoemd wordt de 'postzegelaanpak van Gennep'.

Er is nu sprake van vier grote ontwikkelingen:
- Het Eindhoven Museum met Vonk
- Het Clarissenkloosterhotel
- de herinrichting Zwemcentrum de Tongelreep
- Het Elysion Congrescentrum van Hotel van der Valk

De bezwaarmakers tegen deze ontwikkelingen hebben behoefte aan een integraal onderzoek van al deze plannen op het aantal bezoekers van Gennep, de parkeerbehoefte en de druk op de natuur in Gennep. Deze integrale aanpak ontbreekt tot nu toe.

Een notitie, genaamd Integraal Cumulatief Toetsingskader Genneper Parken iis met een begeleidende brief op 31 mei verzonden aan de gemeenteraad van Eindhoven met kopie aan het College van B&W namens
- Dahliavereniging Maria Middelares
- Buurtvereniging Genneperzijde
- Stichting Vrienden van Gennep
- Buurtvereniging Rapelenburg
- Wijkvereniging Den Elzent
- Henri van Abbe stichting
Aan de leden van de gemeenteraad Eindhoven,
In afschrift aan College van B&W
Datum: Eindhoven, 31 mei 2021
Betreft: Integraal cumulatief effecten toetsingskader Genneper Parken

Geachte leden van de gemeenteraad Eindhoven,
Aansluitend aan onze brief en het inspreken bij de raadsvergadering in april 2021, naar aanleiding
van het plan VONK, willen wij opnieuw uw aandacht vragen voor onze en met veel inwoners gedeelde zorgen met betrekking tot de ontwikkelingen in Genneper Parken.
Meerdere malen al pleiten wij voor een echte integrale benadering van de effecten van alle plannen in Genneper Parken. Dat pleidooi blijft keihard nodig omdat de gemeente keer op keer die ontwikkelingen bewust klein wil houden. De toelichting van de gemeente in de Commissievergadering van april was opnieuw een staaltje van ongepaste kleinschaligheid met het oog op plannen als VONK.

Met bijgaande notitie vragen wij nogmaals uw aandacht om voordat plannen in Genneper Parken uw fiat krijgen de potentiële cumulatieve effecten van elk plan op de rest van GP te (laten) onderzoeken.
Pas na zo’n onderzoek en de daarbij passende afweging kan er zicht zijn op de effecten in het gebied  en pas daarna kan een afgewogen besluit genomen worden.
Een zonnige zondag als gisteren 30 mei 2021 laat duidelijk zien dat de druk op het gebied nog steeds
toeneemt. Allerlei nieuwe bezoekers aantrekkende plannen zullen de druk op het gebied alleen maar
doen toenemen en vroeger of later moet daar toch stevig over nagedacht worden.
Met dit voorstel voor een toetsingskader denken wij dat die cumulatieve effecten getoetst zouden kunnen worden. Als al die planmakers precies kunnen aangeven hoeveel (extra) bezoekers en
horecaklanten ze kunnen trekken dan moet ook het effect in de toekomst te meten zijn.
Wij pleiten daarom voor een effectmeting op enkele nu te bepalen data in 2025. Deze data omdat dan, als de plannen verwezenlijkt zouden zijn, het effect van al die extra bezoekers inclusief verkeers- en parkeereffecten naast herrie en verstoring van de natuur in de GP inzichtelijk is.
Wij vragen u om dit idee over te nemen en de gemeente opdracht te geven hier uitvoering aan te geven. Dit kan echt inzichtelijk maken

klik hier voor het volledige plan op onze website
Het beweidingssysteem van de Genneper Hoeve is gebaseerd op het feit dat de melkgevende koeien op Gennep moeten worden geweid.
Een uitvoerige bschrijving van het beweidingssysteem vind je hier.
Wél abonnee op de nieuwsbrief - maar nog geen vriend? Klik hier! Wij hebben uw steun - zeker nu - hard nodig!
Copyright © 2021 Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep, All rights reserved.uw vooorkeuren aanpassen of uitschrijven voor onze nieuwsbrieven
 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep · p/a Tongelreeppad 1 · Eindhoven, NB 5644 RZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp